X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

عکس های جالب مشاهده کسوف از فضا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تصویر اول در سال ۱۹۹۹ گرفته شده و سایه ماه روی اروپا قابل مشاهده است:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تصویر دوم در سال ۲۰۰۶ از ایستگاه فضایی گرفته شده و بخش هایی از ترکیه و قبرس تاریک هستند:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

دو تصویر زیر مربوط به سال ۲۰۰۹ هستند که کسوف کامل در تایوان به مدت ۶ دقیقه ادامه داشت:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

ارسال نظر