X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

فرق بین دختر و پسر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

منظور از فرق بین این دو حجاب نیست زیرا حجاب موجودیت یک زن ایرانی را ثابت می کند و با این شناخت یک زن ایرانی را می توان معرفی کرد و اگر غیر از این بود فرقی بین ایران وکشورهای دیگر نبود ما هم سطح آنان اما غرور در وجود مرد ایرانی غیرت نشان ایمان اوست.منظور از فرق گذاشتن بین آن دو این است چرا یک پسر آنقدر تحت محاصره خانواده قرار نمی گیرد ولی یک دختر چنان تحت محاصره خانواده است که حس خفقان به او دست می دهد و احساس شرم می کند از این که یک دختر است یا یک زن وحق آزادی را ندارد.اگر خفقان است برای هر دو باشد چرا باید دختران فکر کنند فرار بهترین راه است؟چرا باید پسران به دام اعتیاد شوند؟کاملا مشخص است به جای این که فرق بین این دو را کمتر کنیم پسر را آزاد می گذاریم و دختر را زندانی اعتقادات غلط خود می کنیم به جای اینکه این سخت گیری را برای پسران نیز انجام دهیم او را آزاد می گذاریم.اگر قرار است پسر زمان زیادی را با دوستان خود بگذراند آیا دختر به این چیز احتیاج ندارد.اگر پدر خانواده به عنوان یک جنس مخالف آگاهی لازم را به دختر خود بدهد و محبت و عشق خود را به دختر کم نکند مطمئنا دختر به دام هدفهای جنس مخالف گیر نمی کند و اگر این مسائل در خانواده رعایت شود تعداد دخترها و پسرهای انحرافی کم می شود.

مسئله ۱ فرق بین دختر و پسر

منظور از فرق بین این دو حجاب نیست زیرا حجاب موجودیت یک زن ایرانی را ثابت می کند و با این شناخت یک زن ایرانی را می توان معرفی کرد و اگر غیر از این بود فرقی بین ایران وکشورهای دیگر نبود ما هم سطح آنان اما غرور در وجود مرد ایرانی غیرت نشان ایمان اوست.منظور از فرق گذاشتن بین آن دو این است چرا یک پسر آنقدر تحت محاصره خانواده قرار نمی گیرد ولی یک دختر چنان تحت محاصره خانواده است که حس خفقان به او دست می دهد و احساس شرم می کند از این که یک دختر است یا یک زن وحق آزادی را ندارد.اگر خفقان است برای هر دو باشد چرا باید دختران فکر کنند فرار بهترین راه است؟چرا باید پسران به دام اعتیاد شوند؟کاملا مشخص است به جای این که فرق بین این دو را کمتر کنیم پسر را آزاد می گذاریم و دختر را زندانی اعتقادات غلط خود می کنیم به جای اینکه این سخت گیری را برای پسران نیز انجام دهیم او را آزاد می گذاریم.اگر قرار است پسر زمان زیادی را با دوستان خود بگذراند آیا دختر به این چیز احتیاج ندارد.اگر پدر خانواده به عنوان یک جنس مخالف آگاهی لازم را به دختر خود بدهد و محبت و عشق خود را به دختر کم نکند مطمئنا دختر به دام هدفهای جنس مخالف گیر نمی کند و اگر این مسائل در خانواده رعایت شود تعداد دخترها و پسرهای انحرافی کم می شود.

مسئله ی۲ باز کردن مسائل فکری و آشنایی با زندگی غرب

اگر جوانان فکر می کنند مردم غربی زندگی بهتری با برهنگی خود دارند ما نیز باید نحوه زندگی آنان را بیان کنیم و با کسانی که در آن جا زندگی می کنند مصاحبه کنیم و درباره ی امنیت آن ها سوال کنیم و از مزایای برهنگی بپرسیم و به پرسش ها میانه پاسخ دهیم و به آنان بفهمانیم که یک روز برهنگی ما مشکلات زیادی برخورد میکند و زندگی را به کام همه ما تلخ می کند و باید به آنان بیاموزیم که زندگی آنقدر ساده نیست و معنی آزادی این نیست که آنان فکر می کنند ما نداریم و آنان دارند.بنابر سخن امام خمینی(ره)اگر برهنگی تمدن است حیوان ها با تمدن ترند.از آنها بخواهیم معنی آزادی را برای ما بیان کنند تا بدانیم که از نظر آنان آزادی چیست و اشتباهاتشان را به آنان بفهمانیم.

این را باید بدانیم که اگر ما موفق نیستیم پس کشورهای خارجی چرا باید بر این مبنا باشد که عقل و فکر جوانان ما ربوده و ذهن آنان را پر از حرفهای پوچ و قدیمی بکنند اگر آن ها از پیشرفت ما نمی ترسند چرا هر روز یک دروغ را در برابر ما همواره جار می زنند چرا می خواهند زندگی را پر از پستی بکنند چرا می خواهند این گونه به ما ضربه می زنند چرا هر روز به دنبال بهانه ای جدید برای توطئه اندوزی هستند و می خواهند اسلام را غرق در خون کنند آیا جوانان به این فکر می کنند که اگر حق با آنان است اگر آزادی در آنجا وجود دارد و در ایران وجود ندارد چرا باید مردم در کشورهای دیگر همیشه تست سکوت دهند مردم را علیه ایران بشورانند چرا باید در مدرسه جای علم آموختن از خوشنام بودن ایرانیان بگویند پس باید بدانیم که دشمن به دنبال جدایی مردم کشورهای دیگر از ما هستند باید بدانیم جلوی پیشرفت ما را گرفتن دوستی نیست،هنر نیست دشمنی است که روسری نباشد،چادر نباشد،آنجا نیست که دختر و پسر با هم نباشند آزادی جایی است که ما نام آن را وطن نهادیم .آزادی جایی است که نیاکان ما در آن زیستند آزادی اینجاست این جایی که آب و خاکش بوی شهید و شهادت می دهد بوی ایثار و بزرگی می دهد،این جا که هر روز پیشرفت جدید ارائه می شود اگر فتنه است ما باید کنترل آن را به دست بگیریم.آنان را نابود کنیم اگر فکر بدی در ذهن هم میهن است آن را خنثی کنیم و ذهن او را پاک گردانیم ذهن مردم را روشن کنیم بدانیم که مردم زمان شاه این آزادی را داشتند نتوانستند پیشرفت کنند مردم زمان شاه چرا نتوانستند خوش بخت بشوند آنان که آزادی داشتند زمانی که غرب گرایی را جای آیین ما تحویل دادند چرا مردم در پای صندوق های رای ترجیح دادند آن را از میان بر دارند پس باید بدانیم ما جلوتر از آنانیم و آنان عقب تر از ما اگر آشوب گران به دنبال آزادیند چرا این گونه بیان می کنند ما هم گوش داریم و آنان هم زبان دارند بگویند ما هر چه که درست است انتخاب می کنیم پس فتنه گران در طلب آزادی نیستند می خواهند فرهنگ ما را،موجودیت ما را زیر پا بگذارند اگر این حرف فتنه گران واقعا حرف یک ایرانی بود و جای پای هیچ جاسوسی،هیچ کشور خارجی نبود به آنان سخن گفتن نمی آموختند اگر حرفی برای زدن داشتند چرا ترور چرا خبردادن مرگهای دروغین و ربط این مدت مرگها را به این آشوب های مردم را تلخ می کردند و این شایعات را در سایت ها پراکنده می کردند:

مسئله۳ جلوی زیاد شدن طلاق را گرفتن و مراقبت از بی سر پرستان.

معمولا این جور افراد به دنبال افراد نا امید برای آموزش خود می گردندو طوری به آنان تاثیر می گذارند که فرد به سلطه ی آنان رفته و همه چیز را از یاد می برد وقتی یک فرد از حمایت خانواده خود بهرمند مشخص است امیدی برای آینده ندارد و وقتی یک فرد دیگر برایش از خوشبختی خیالی صحبت کند به راحتی اولا به دام خود بکشد طوری که رهایی برایش مشکل،فرق خوب و بد را نمی داند و قلبش تاریک و سیاه می شود که حتی روزنه پر نور هم آن را نمی تواند روشن کند اگر بتوانیم برای فردی که بی سرپرست است مهری بهتر از مهر مادر و خانه ای بهتر از خانه ی پدر برایش ساخت دیگر از فکری سختی،بی کسی بیرون خواهد آمد زندگی چهار راهی است از مشکلات که هر فرد را ممکن است نا امید کند ولی خیلی ها هستند که آنقدر باورهایشان را برایشان تکرار کردند که آن را آویزه ای گوش خود کرده و حتی بدون حمایت کسی پا در بیراهه نخواهند گذاشت اگر زندگی را به سمت حکیم دانایی چون خدا دهیم هیچ گاه ناامید نخواهین شد زیرا خداوند هیچ گاه بدی ما را نمی خواهد و به دنبال سعادت ماست و برای همین انتخاب و آینده و سرنوشت ما را به عهده ی خودمان گذاشته پس عامل بدبختی خود را خدا ندانیم.

به امید روزی که پای فتنه گران در منجلاب زندگی پایان پذیر خود گیر کنند و دیگر فرصتی برای زندگی کثیف خود پیدا نکند یا روی برایمان ما بیاورند و باعث آزار و اذیت ما نشوند.


منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر