X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

فرهنگ سیستم استاندارد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فرهنگ سیستم استاندارد (osc) لیست یک بخشی از گرداننده نرم افزار فرهنگ سیستم استاندارد و تغییر محل سیستم استاندارد است نرم افزار سیستم استاندارد نرم افزاری است با یک منبع ( قدرت پردازش یک سیستم و دسترسی بدون  محدودیت و کاربر نمایی از هر درجه ای امکان تغییر در این نرم افزار را دارد تا بتواند از این نرم افزار به منظور اهداف تجاری و بازرگانی خود دست یابد .

 سیستم استاندارد یک وسیله کاربردی است و سیستمی برای فرهنگ تعریف داره و فرهنگ تثبیت ساخت کلی که در یک دوره زمانی در تمام سیستم استفاده می شود . این قبیل فرهنگ مناسب تغییر داره و شرکت کننده محصولات و فرآورده های ما را بعنوان پشتیبان در یک جامعه هستند .

فرهنگ سیستم استاندارد :

 

 فرهنگ سیستم استاندارد (osc) لیست یک بخشی از گرداننده نرم افزار فرهنگ سیستم استاندارد و تغییر محل سیستم استاندارد است نرم افزار سیستم استاندارد نرم افزاری است با یک منبع ( قدرت پردازش یک سیستم و دسترسی بدون  محدودیت و کاربر نمایی از هر درجه ای امکان تغییر در این نرم افزار را دارد تا بتواند از این نرم افزار به منظور اهداف تجاری و بازرگانی خود دست یابد .

 سیستم استاندارد یک وسیله کاربردی است و سیستمی برای فرهنگ تعریف داره و فرهنگ تثبیت ساخت کلی که در یک دوره زمانی در تمام سیستم استفاده می شود . این قبیل فرهنگ مناسب تغییر داره و شرکت کننده محصولات و فرآورده های ما را بعنوان پشتیبان در یک جامعه هستند .

 

فرهنگ سیستم استاندارد و ویژگی قوانین ذهنی :

 

Osc     است یک فرهنگی که پشتیبانی می کند و توسعه می دهد فرهنگ اشتراک را و بیشتر برنامه هایی که حق کپی ندارند در زندگی معاصر تحت تأثیر تکنولوژی فرهنگ تکثیر هستند و قلم و کاری در برخی موارد گسترش می یابد .

Osc    تعادل ما بین سیستم بدون محدودیت و سیستم با ویژگی ذهنی را توصیف        می کند ( فرهنگ اختصاصی و شخصی و ملی احاطه کننده ) وآن مام عربی نگهداری تجربه می کنند فرهنگ نفوذ قوانین کپی رایت را که هر کدام توصیف کننده یک طرز فکر و اندیشه فکری و ذهنی .خالق مانند ( مؤلف یا نویسنده و برنامه نویس و غیره ) این خصوصیات ما هستند قابل فهم و محدود کننده مالکیت بسوی خلقتش و قوانین باری و وسیله ای که ایجاد کننده و خلق کننده اقتصادی و مفهوم حقوق در یک مدت زمان تا هنگامیکه اجازه داده شود برای اعتراض برخی انتشارات در قالب وابسته به قوانین کاربر نسبتاً خوب .

کپی رایت فرمول یا عبارت تثبیت را و همچنین گواهینامه مسیر قانونی استفاده از کارهای محدود حق کپی رایت را بدست می آورد .

 

فرهنگ سیستم استاندارد در مقابل فرهنگ غیر استاندارد :

 

تصور از یک فرهنگ سیستم استاندراد همزمان با فرهنگ غیر استاندارد با اندکی تفاوت نشان داده می شود .

فرهنگ غیر استاندارد برای بخشی از گرداننده تغییر محل جاری نرم افزار های بدون محدودیت و در بررسی تفاوت های ۲ مجموعه اطلاعات استوار می کنند . به تصور فرهنگ osc  پشتیبانی می کند بعضی از ویژگی قوانین فکری که نیاز دارد به محل  حافظه ای کد قابل تغییر برای دستیابی بدون اجازه برای یک شخص فرهنگی نیست در عرض آن ما پیشنهاد می کنند بیشتر موقعیت هایی را که شرکت می کنند در یک جستجوی فرعی در عرض مشاهده می کنیم ویژگی قوانین ذهنی که برای توصیف یک مقدار وسیله ای برای قواعد بازی ( روش آزمایش پیام ورودی برای وضعیت های خاص مثل نام فرستنده ) نامزد حمایت کردن هر یک از حقوق طبیعی و مسلم یا نتیجه استدلال مرغوب برای osc به حساب اهداف گوناگون شمرده می شود .

 

فرهنگ سیستم استاندارد و تکنولوژی 

 

      یک روش در رسیدن به هدف ایجاد وابستگی شدید آثار فرهنگی بطور کلی قابل دستیابی است و بیشترین تکنولوژی و رسانه های دیجیتالی را مورد استفاده قرار می دهد همانطور که توسط قانون مور پیش بینی شده بود ، ارزش رسانه های دیجیتالی و ذخیره سازی اواخر قرن بیستم کاهش یافت . در نتیجه هزینه های مختصر کپی کردن دیجیتالی ، مستعد کننده هر چیزی است تا از طریق رسانه های دیجیتالی پخش شود و تا حدودی صفر کاهش می یابد . ترکیب شدن افزایش شدید در کامپیوتر شخصی و در مالکیت قرار دادن تکنولوژی باعث می شود تا تعداد کسانی که به رسانه دیجیتالی دسترسی دارند افزایش یابد . فراهم کردن این پدیده در منابع آزاد فرهنگی افزایش می یابد ، زیرا مجاز است تا به سرعت و بدون هزینه منابع فرهنگی را تکثیر و توزیع کند . در حالی که دستیابی عوامل مهم فرهنگی تا پیدایش رسانه دیجیتالی از محدودیت خاصی برخوردار بود . که این امر توسط محدودیت های اختصاصی و بالقوه دیگر در رسانه های آزاد بود . رسانه های دیجیتالی تازه ترین تکنولوژی است که امکان دستیابی به تولیدات فرهنگی را افزایش می دهد .

هنرمندان و استفاده کنندگانی که ارائه آثار شان از طریق دیجیتالی انتخاب می کنند با محدودیتهای فیزیکی مواجه نمی شوند ، در حالی که روشهای فرهنگی سنتی بطور خاصی با آن مواجه می شدند .

        اساساً ، دریافت کنندگان منابع آزاد فرهنگی با هزینه واقعی کمتری برای دستیابی به رسانه دیجیتالی مواجه خواهند شد .

 

فرهنگ سیستم استاندارد و شبکه :

 

    اصولاً شکل گیری یک خواسته برای افزایش دسترسی داشتن به تمام رسانه های دیجیتالی پیشرفت است ، آیا اینترنت یک منبع فرهنگی آزاد است ؟ بیشترین امتیاز با ارزش را دارد .

     این نکته سؤال برانگیز است ، آیا می توان به اهداف منابع فرهنگی آزاد بدون وجود اینترنت دستیابی داشت یا خیر .

     شبکه سراسری نه تنها محیط را پرورش می دهد ، بلکه می توان بطور کل به منابع فرهنگی دسترسی داشت ، اما شرایطی را فراهم می کند تا به راحتی و بدون هزینه فرهنگ در جوامع مختلف دوباره منتشر کرد . بنا به دلایلی اینها مجاز شناخته شدند .

    اولاً اینترنت اجازه می دهد تا به رسانه های دیجیتالی و ذخیره سازی بیشتر دسترسی داشته باشید . در عوض کاربران توسط توانائیها و منابع خودشان محدود می شوند . آنها دستیابی به شبکه گسترده ای از تسهیلات و منابع را پذیرفتند که بعضی بصورت رایگان است . سایت های مثل مرتب کردن آرشیو Archive . org  . فضای خالی وب به تمامی کسانی  توصیه می شود که نخواهند مجوز کارشان را تحت شرایط ایجاد اشتراک های مجوز دریافت کنند .

     در نتیجه محصول فرهنگی برای بارگیری اطلاعات به رایانه خود به صورت رایگان قابل دسترسی است . بطور کلی قابل دستیابی است تا هر کس بتواند با اینترنت ارتباط برقرار کند .

      ثانیاً کاربرها تصدیق نمودند که دسترسی داشتن به یکدیگر جدید است . تکنولوژی قیاسی قدیمی تر مثل تلفن یا تلویزیون دارای محدودیتهای از نوع رابطه متقابل با کاربرها محدود باشند . در این مورد تلویزیون نقش کمتری دارد ، نسبت به هر گونه رابطه متقابلی که کاربران در شبکه نقش دارند .

      در مورد تلفن استفاده کنندگان بندرت تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند ، نسبت به زوجی که از نزدیک یکدیگر را می شناسند . به هر حال ، در اینترنت کاربران توانایی دستیابی و برخورد با میلیون ها نفر از همتای خودشان را دارند . این جنبه ای از تسهیلات اینترنت است که تغییر دهنده فرهنگ است . همچنین کاربران می توانند با یکدیگر در سرتاسر مرزهای فرهنگی و بین المللی همکاری و ارتباط داشته باشند . رسانه دیجیتالی با سرعت بروی اینترنت حرکت می کند ، تا با استفاده از تسهیلات فرهنگ را مجدداً منتشر کند .

اگر چه تکنولوژی های مختلف مثل شبکه های همکار به همکار و bbgs ، می تواند به عنوان روشهای فرهنگی فواید گسترده ای در شبکه اجتماعی داشته باشد ، با این هدف که محصولات خود را توزیع کنند . همانطور که با توزیع رسانه ای معمولی دخالت می شود . رسانه های دیجیتالی مجدداً بر روی اینترنت توزیع می شوند و تقریباً بدون هزینه می باشند . تکنولوژیهای از قبیل Bit Torren و cnutella فواید زیادی از ویژگی های مختلف توافقنامه اینترنت (Tcpllp) دریافت نمودند ، و سعی می کند تا بطور کلی توزیع فایل را تمرکز زدایی کند .

     برای اطلاعات بیشتر در مورد این تکنولوژی ها نمونه های را که در پایین آمده مشاهده کنید :

«با عنوان ارتباط و حالات شخصی »

                                                                    مفاهیم ضمنی علم اقتصاد

 

در اینجا مطالعات علم اقتصاد درباره مواردی از منابع آزاد آثاری مثل کتاب ها ، عکسها ، نقاشی ها ، مجسمه سازی ، موسیقی ، نقاشی های تکنیکی ، نرم افزار کامپیوتر ، فیلم ها و نقشه ها بطور گسترده بحث نمی کند .

      به هر حال ، در مقالات موجود ، شاید بحث پوشش قرار دادن روشهای کلی در مورد منابع آزاد توصیه شود . تا روشهای بیشتری تعیین شود . در اینجا یکسری تحلیل های خاصی در مورد کپی رایت و هنر اختصاصی انجام شده است . روشی که بر اساس علم اقتصاد قرار گرفته ابتدا در می  یابد که چرا یک تولید مشخص ممکن است به عنوان منابع آزادمورد توجه قرار بگیرد ؟ و اینکه آن برای تفحص کردن  تأثیرات اقتصادی ممکن ، مفیداست .

      علاوه بر ان تحلیل اقتصادی را به کار می برند تا بفهمند چه چیزی دقیقاً به عنوان یک منبع آزاد موجود کارکردی متاوت با هر نوع دیگر آن دارد .

     آیا بر طبق GNU تشخیص دادن کالاهای منابع آزاد و کالاهای دیگری مثل آن اهمیت دارد ؟

      نرم افزار رایگان چطور ؟ نرم افزار کنترل نشده کاربران را مجاز می سازد تا نرم افزار را از طریق پرداخت هزینه یا بطور رایگان دریافت کنند ممکن است کاربر بتواند نرم افزار را تغییر داده و اگر خواست آن را دوباره بفروشد . هیچ شرایطی برای قیمت کنترل نشده در مدل نرم افزار رایگان وجود ندارد ؟ و تنها چیز رها شدن از آن است ؟ آیا آنچه را که می خواهید آزادانه با نرم افزار انجام می دهید ؟ به عبارتی بر طبق CNU ، منابع آزاد بر رها شدن از هزینه تأکید دارد . به هر حال در اینجا می تواند بعضی از بهم ریختگی ها را به عنوان منابع آزاد ارائه کند . و اغلب نمی تواند به رهایی از قیمت تأکید داشته باشد .

اکثر اقتصادانان هم عقیده هستند که داوطلبان منابع آزاد جنبه ای از تعهدات کلی آنها را پذیرفتند .

      در کل توصیه می شود تا کار اولیه شامل بخش عمدهای از زمان ، پول و تلاش باشد .

به هر حال هزینه تولید مجدد کار خیلی پایین است به طوری که کاربران بیشتری ممکن است هزینه حدود صفر یا صفر اضافه کنند . این به هزینه جزئی یک کالا اشاره دارد .

در این موقع ضروری است تا حمایت از کپی رایت را مورد توجه قرار دهیم . نظر به حمایت از کپی رایت هزینه های موجود را برای مصرف کنندگان قابل دسترس می کند برای آنهایی که برای منابع اصلی ارزش بیشتری نسبت به تهیه کپی بیشتر قائل هستند ، اما ارزش منابع اصلی کمتر از قیمت آن است . بنابراین آنها برای این اختلاف هزینه های دسترس داشتن را می پردازند . هزینه های دسترس داشتن مشکلاتی را برای ابداع کنندگان بوجود می آورد ، آنها می خواهند در بعضی چیزها را جدا از آثار دیگر ایجاد کنند و تمایل ندارند تا به دارنده کپی رایت برای حقوق اثر کپی رایت شده بهایی پرداخت کنند .

     در نوع دوم هزینه ایجاد شده در مورد نوعی سیستم کپی رایت است ، آن شامل هزینه اجرایی و تقویت کردن کپی رایت است .

    نظر منبع آزاد برای حذف کردن هزینه های دسترسی داشتن مصرف کننده از میان برداشتن حمایت از کپی رایت است ، که باعث می شود تا کارهای بیشتری ایجاد شود و بروی آثار قبلی ساخته می شود و به فوایداجتماعی بیشتر اضافه می شود .

     علاوه بر آن بعضی از طرفداران در مورد منابع آزاد بحث می کنند که جامعه را هزینه های عملکرد و اجرای کپی رایت آسوده می کند . سازمانهای مثل اشتراکات ایجاد شده دارای وب سایت هایی می باشند که می تواند بطور مجزا فایلی را برای سطوح مختلف آثارشان حمایت کند . این حمایت های خود ساخته بطور کل جامعه را از هزینه های نظارت کردن کپی رایت ثبت نشده آزاد می کند . بنابراین در چندین نما در آنجا مباحث موثری وجود دارد که به خاطر اعتبار منشاء آزاد است .

    دیگران بحث می کنند که جامعه از طریق اعتبار منابع آزاد تضعیف شده است  زیرا کاهش انگیزه مادی برای ایجاد کالای جدید می باشد ، یکسری مباحث در مورد تولیدات جدیدی است که ساخته شدند . به نظر می رسد این مباحث بخصوص یرای مدل تجاری به کار گرفته شود ، در حالیکه تحقیق جامع گسترده ای مثل داروسازی ها ، انجام شده است .

 

به هر حال مباحث دیگری در قلمرو هنر است ، هنر باید رایگان باشد .

 

طرفداران توسعه منابع آزاد ، در مورد این نظر یه بحث می کنند ، که نباید پول به عنوان انگیزه ای برای هنرمندان به شمار آید .

آدم بدبین

اریک ریموند و بنیانگذاران دیگر تحرکات منابع ازاد گاهی اوقات بطور دسته جمعی سعی می کنند تا موانع پیش بینی شده در مورد کاربرد      نرم افزار را مورد بحث قرار          می دهند . مباحث شدیدی در مورد آزادی نرم افزار نباید با سنگین گرفتن کار داخل مناطق تضعیف شود ، در حالیکه داستان آن از ضرورت کمتری برخوردار است . تأثیرات گسترده تر تحرکات منابع آزاد و توسعه نقش آن در گسترش روشهای تقسیم بندی اطلاعات جدید می باشد و آنچه باقی مانده قابل مشاهده است .

 

نمونه ها

 

هنر اختصاصی

 

مقاله اصلی : هنر اختصاصی

 

از سالهای اولیه قرن بیستم ، فکر مالکیت و آزادی در هنرهای تجسمی توسط فرآیندهای مطلوب تحت تأثیر قرار گرفت . برای اختصاص دادن بعضی چیزها باید مالکیت آن را بدست آورد .

      در هنرهای تجسمی ، اصطلاح متناسب اغلب در یک روش کلی استفاده می شود و به استفاده از عوامل اخذ شده برای ایجاد آثار جدید به کار می رود . شاید این عوامل اقتباس شده شامل تصاویر ، اشکال یا روشهای از تاریخ هنر یا فرهنگ مردمی می باشد ، و یا مطالب و تکنیکهای از متن های غیر هنری است از دهه ۱۹۸۰ این اصطلاح بیشتر به کار می رود . مخصوصاً برای توصیف مرحله نقل قول کردن آن اثر از هنرمندی دیگر برای ساختن یک اثر جدید است .

    ممکن است این اثر به صورت اصلی تعمیر یابد و شاید هم نه .

زیرا به طور طبیعی هنر مطلوب شامل به کار گرفتن اصطلاحات است و یا از هنر موجود استفاده می کند ، و دوباره هنر جدید را داخل جامعه منتشر می کند این گرفتار شدن مطلوب هستند در یک بخشی از مسائل مجاز می باشد مخصوصاً که استفاده مناسب از آن شود .

 

مقاله اصلی : نمونه ای از موسیقی

 

در موسیقی نمونه گرفتن عملی است که در آن بخشی از یک صدا را ضبط می کنند و آن را دوباره بروی ضبط کردن جدید استفاده می کنند . این بخش می تواند دارای طول گسترده ای باشد ، به اندازه یک نت یا گام گرفتن برای ضبط کردن کلی می باشد . این نمونه ضبط شده می تواند به عنوان ابزاری یا عامی از صدای جدید استفاده شود . این مخصوصاً با یک نمونه برداری انجام می شود که می تواند مقطعه ای از سخت افزار با یک برنامه کامپیوتر را بروی کامپیوتر دیجیتال انجام می دهد .

      همچنین نمونه برداری با حلقه های از نوار مغناطیسی ممکن است با یک ماشین نوار قرقره به قرقره انجام می شود . یا می تواند با دو تا گرامافون به صورت زنده اجرا شود.

زیرا نمونه برداری خیلی طبیعی شامل استفاده کردن از آهنگ سازیها ، تغییر دادن و استفاده از ضبط کننده های موجود است و دوباره آنها را برای پخش داخل جامعه بر       می گردانیم .

     این درگیری های نمونه برداری نیاز به یک بحث مسائل قانونی دارد و مخصوصاً استفاده مناسبی از آن می شود . مثالهایی از نمونه برداری و تقسیم مسائل قانونی را ببینید .

 

طرح کلمبیا پلاجیرسیم htt

 

بررسی ضبط کردن عناوین منابع آزاد فرهنگی و ضبط کردن های محلی که فعالانه نمونه برداری و استفاده مجدد را مجاز می سازد .

داخل جامعه دانشگاهی  در مورد شرح و تفصیل دادن اینکه چه چیزی بطور عام روشنفکری نام دارد ، گفتگویی صورت گرفت . (اشتراک های ایجاد شده ، قیاسی می باشند ) طرفداران این نظریه خطاب کردند پروژه جنگ روش آزاد در MIT  ، مقاله تا کر در مورد منابع آزاد DNA می باشد ، پایگاه منابع آزاد فرهنگی ، وب آزاد مدرسه و  ویکیپد یا به عنوان نمونه های از منابع آزاد هستند که خارج از قلمرو نرم افزار کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند .

 

 

 

علم صنعت و تولید کردن :

 

       بطور عمده تقسیم کردن فعالیتهای منابع آزاد در گذشته انجام می شود به عنوان مثال تقسیم کردن منابع آزاد اطلاعات در اقدامات مهم علمی از حداقل قرن نوزدهم به صورت نهادی در آمده . موارد عمده منابع آزاد همیشه بخشی از جامعه علمی را تشکیل می دهد . جامعه شناسان مثل رابرت K مرتون چهار عنصر اصلی جامعه – جهان گرا شرح داده است . (از لحاظ بین المللی ) .

     اصول اشتراکی ( تقسیم کردن اطلاعات ) فاقد جزء است ( انتقال دادن نظریات یک شخص از سؤالات علمی ) و بدبینی سازمان یافته ( نیاز به گواه و مرور دارد ) که دقیقاً جامعه عملی امروزی را شرح می دهد . این مطالب عمده در بخشی توسط قانون های کامل شده و در مورد حمایت کردن روش و هیجان تأکید دارد . اما نظر خودشان نیست . همچنین در اینجا یک تحقیق منتشر شده مرسومی وجود دارد که نتایج آن در جامعه علمی به جای حفظ کردن تمام دانش اختصاصی است . یکی از این ابتکارات اخیر در انتشارات علمی دارای دسترسی آزاد به نظریه تحقیق است که باید در یک چنین روشی منتشر شود که آن برای دسترس عموم رایگان و آزاد است .

      در اینجا بطور معمول دسترسی به روزنامه ها آزاد است در حالیکه اطلاعات آن بر روی خط آزاد قابل دسترس است به هر حال اکثر روزنامه ها هزینه ای به عنوان دستمزد می گیرند .

      برای کاربران یا کتابخانه قابل دستیابی است . دسترسی داشتن آزاد به خلاقیتها در بودا پست یک تلاش بین المللی برای هدف تهیه کردن تمام مقالات تحقیقی قابل دسترسی داشتن عموم با اطلاعات تحقیقی NIH می باشد . این روش به صورت رایگان تأمین کننده منابع قابل جستجو از نتایج تأمین کردن سرمایه MH بصورت کلی و با منابع بین المللی دیگر شش ماه بعد اولین انتشار آن می باشد . حرکت NIH دارای اهمیت است زیرا در آنجا مقدار قابل توجهی از سرمایه گذاری های ملی در تحقیق علمی وجود دارد . به تعداد زیادی از سؤالات هنوز پاسخ داده می شود . تنظیم کردن سود در مدسترسی داشتن عموم و فراهم کردن استانداردهای مطلوب و انگیزه های را نمی توان با تغییر دادن دسترس داشتن آزاد کاهش داد .

      عمده ترین منابع آزاد را می توان برای بخشهای حتی نسبت به نرم افزار کامپیوتر به کار گرفت ، مثل پروتیکل های ارتباطی دیجیتالی و قالب های ذخیره سازی داده ها ( به عنوان مثال ، دهند سیستم پیوتر ایجاد کرده است )

     بنجامین فرانکلین اولین مقاله نویس بود که تمام اختراعات خود را اهدا کرد که شامل اجاق گاز فرانکلین ، عینک دو دید ، چراغ نور پردازی در زمینه های عمومی است .

 

جامعه و اظهارات شخصی :

 

       وب لوگ ها یا بلوگ ها ، چهار چوب مورد توجه دیگری برای منابع آزاد فرهنگی است ، بلوگ شامل دوره ای است که چیزها را به ترتیب زمانی مرتب کرده و بر می گرداند استفاده از یک تکنولوژی باعث می شود تا صفحات وب به راحتی قابل به روز آوردن شود بدون درگ کردن طرح ، کد یا انتقال فایلی که مورد نیاز است . در حالیکه سیاست شرکتها مبارزه است و موسسات رسمی دیگر از این ابزار برای انتشار اطلاعات استفاده کردند ، تعدادی از بلوگ ها توسط افراد برای اظهارات شخصی ، سازماندهی سیاسی و معاشرات داشتن استفاده می کنند .بعضی ها مثل روزنامه زنده از نرم افزار منابع آزاد بهره می برد که برای عموم آزاد است و می تواند توسط کاربرها تغییر داده شود . تا با سلیقه خود آنها متناسب باشد . آمار کد آن آزاد است  یا نه ، این قالب بندی یک وسیله تیز هوش را برای مردم ارائه می دهد تا قزض بگیرند و فرهنگ را ارائه دهند . در حالی که وب سایت های معمولی به طور غیر مجاز مشکلات فرهنگی را دوباره تولید می کند با تنظیم کردن توانایی بی صدایی بلوگ ها تهیه منابع آزاد را ممکن می سازد حتی اکثراً قابل کنترل نیست به همین دلیل اجازه می دهد بخش عمده ای از جمعیت بتوانند مطالب را سریعتر در گستره عمومی کپی کنند .

      تابلوهای قرار دادن پیام چهارچوب دیگری برای منابع فرهنگی آزاد است ( تابلوهای پیام همچنین با عنوان تابلوهای گفتگو یا محل تبادل نظر شناخته شده است ) مکان های درون خطی هستند و مردم می توانند با علائق مشترک گرد هم آیند ، پیامهای خبری برای آن اجتماع قرائت شده و به آن جواب داده می شود . گاهی اوقات تابلوهای پیام تنظیم کننده هایی دارند که استاندارد های جامعه را وادار به موازین اخلاقی و رفتاری می کنند مثل ممنوع کردن کاربرهایی که پیام دهنده های عمومی هستند ویژگی مشترک دیگر ، تابلو ، پیامهای خصوصی است ( در حالیکه کاربران می توانند برای یکدیگر پیام بفرستند ) مثل چت کردن ( روشی است که در آن در زمان واقعی گفتگوی درون خطی دارند ) و ارسال کردن تصویر . بعضی از تابلوهای پیام از PhpBB  استفاده می کنند که یک مجموعه منابع آزاد رایگان است . در حالیکه بلوگ ها به اظهارات شخصی نزدیک تر هستند و تمایل دارند تا اطراف پدید آورنده ها یشان بچرخند . تابلوهای پیام به وجود آورنده مکالمه بین کاربرها است در حالیکه می توان اطلاعات را بطور آزادانه و سریع تقسیم نمود . تابلوهای پیام برای موارد تجاری به صورت پیام های بازرگانی می باشد . می توانید از کاربرهای دیگر بخواهید مروری از یک محصول یا فیلم با CD را شاخه شاخه کنند . توسط انتقال دادن واسطه فرهنگی ، تابلوهای پیام کمک می کنند تا اطلاعات به سرعت انتقال پیدا کند و عقاید مبادله شود .

 

 

 

 

ایدوئولوژی مذهبی و تجربه

 

     تعدادی از اقدامات سازمان یافته ، منابع آزاد مذهبی را توسعه می دهند که در سالهای اخیر ظهور کردند . شاید منابع آزاد مذهبی تمرکز زدایی شگفت انگیزی دارد و حکومت مردمی را از دو جهت ستم عقاید و تمرین واقعی کنترل می کند ، منابع آزاد مذهب ، مفهوم پردازی می کند و مشابه و کلی پویا می باشد .

       تمرکز بررسی پیشرفت سیستم های خاص عقاید مذهبی را محدود می کند ، بطور ذاتی ایجاد مفاهیم جهان شناسی در زندگی بشر وجود دارد یا ( نقص مربوط به آن ) . این اقدامات هنوز از دوران کودکی آنها وجود دارد و هیچ پدیده ای با آن همانند نیست ، حتی ظهور ناگهانی علایق در نرم افزار منابع آزاد یا و یکی پویا که تازه ظهور کرده است.

 

دولت و سیاست ملی

 

      با پخش غیر قانونی فیلم ها ، موسیقی ها ، و برنامه های کامپیوتری کنترل نشده در بین ملتها که کمتر گسترش داشت ، در دنیا صنعتی با دارایی خودشان بطور عاقلانه بی حرمتی می کنند .

       حکومتهای محلی موسساتی را تحت فشار قرار می دهند مثل سازمان تجاری دنیا و اتحادیه خاص روشنفکران بین المللی ، و بعضی ها که توانائی آن را دارند ، به سمت نرم افزار منابع آزاد روی می آورند . و به صورت مجاز هر دو را جایگزین  می کنند . تکثیر کردن مطالب به صورت غیر مجاز و گران کردن محصولات کامپیوتری از میکرو سافت Apple و مثل آن .

به عنوان مثال دولت پاکستان یک واحد متحرک منابع تکنولوژی را در سال ۲۰۰۲ تأسیس نمود تا گروههای تخصصی بتوانند تبادل نظر کنند و فعالیت هایی را در محدوده عمل کردنشان هماهنگ کنند و کاربران را مورد انتخاب نرم افزار رایگان آموزش دهند . لینوکس GUN/ بخشی است که برای کشورهای ضعیف در نظر گرفته شده با هزینه کمی برای دستیابی داشتن جهت سرمایه گذاری ملی ، پاکستان نرم افزار منابع آزاد را در مدارس و دانشگاههای دولتی مورد استفاده قرار داده است . و امیدوار است تا تمام خدمات دولتی بر روی لینوکس تا حد ممکن داشتن استطاعت گسترش منابع آزاد فرهنگی گاهی اعمال قدرت را در این کشورها ایجاد می کند . وقتی که شرکتهایی در دنیای پیشرفته ، قراردادهای دولتی را پیشنهاد می کنند ( با یک قیمت پایین موجودی ها را انتخاب می کنید ) در حالیکه ارائه دادن مسیر انتخاب شده برای توسعه کشورهایی مثل هند و پاکستان که دارای شهروندهای زیادی هستند که در کاربردهای کامپوتری مهارت دارند اما استطاعت مالی سرمایه گذاری تکنولوژیکی را طبق قسمتهای (در جهان اول) ندارند . با این مفهوم ، منابع آزاد فرهنگی با یک وضعیت جدید اشاره دارد که رابطه قدرتها در شاخص روشنفکری سنتی ریشه دارد که مختل شدن آن تنها بصورت غیر قانونی صورت نمی گیرد ( مثلاً تقسیم کردن فایل یا بخش غیر قانونی ) اما بطور رسمی و آزادانه انجام می شود .  همچنین می توان نرم افزار رایگان را از تکنولوژی های مختلفی که در کنترل دنیای پیشرفته است را جابه جه نمود . در حالیکه این روش پیشرفته عملی است ، باقیمانده ها را مشاهده کنید در سال ۲۰۰۴ وزیر دفاع سنگاپور شروع کرد به تبدیل نمودن کامپیوترها از میکروسافت به نرم افزار منافع آزاد ، در حالیکه کره جنوبی ، چین و ژاپن موافقت کردند تا در ایجاد برنامه هایی بر مبنای لینوکس جدید همکاری نمایند . سازنده ای نرم افزار در دولتهای پیشرفته این گرایش ها را دنبال می کنند و استفاده از نرم افزار آزاد را منع می کنند . میکروسافت بحث نموده که لینوکس نمی تواند بطور واقعی یک سیستم اصلی و آزاد باشد اما نسبتاً یک متخلف بیش از ۲۲۸ اختراع را به کسب رسانده و همچنین گروهی از شرکتها ی SCO  متعهد شدند که لینوکس بر اساس عملکرد سیستم یونیکس قرار گرفته است . می توان عملکرد قانونی را پی گیری نمود ، اگر دولتها بطور مداوم به نرم افزار منابع آزاد به جای پذیرفتن تولیدات خصوصی تحقق ببخشند .

۱- منابع آزاد ۲- ثبت عناوین منابع آزاد ۳- منابع آزاد دولتی ۴- فعالیت منابع آزاد ۵- منابع آزاد فرهنگی : یک سمینار در مورد تکنولوژی های خاص هوش ، و هنرهای دانشگاه کلمبیا ۶- منابع آزاد فرهنگی نگاره های متوسط: نشان دادن ستد کتابها ، وب سایتها و منابع دیگر مربوط به منابع آزاد فرهنگی ۷- کتابخانه علمی عمومی ۸- دست یابی داشتن آزاد ۹- مضمون آزاد .

ارسال نظر