X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

فروشگاه فروش شوهر در پاریس!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فروشگاه بزرگی در پاریس، توسط یک سایت دوست یابی افتتاح شده که ویژه زنان مجرد است!

با گشایش این مغازه دیگر زنان مجرد نیاز به دوست‌شدن با مردان در خیابان‌ها یا محل‌های دیگری ندارند، بلکه مردانی در ویترین‌های این فروشگاه وجود دارند که می‌توانند آنها را پسندیده و بخرند! مردانی که می‌خواهند در این فروشگاه به فروش برسند باید در سایت این فروشگاه نام بنویسند و به عضویت فروشگاه درآیند در این فروشگاه مشخصات و بهای هزاران عضو این فروشگاه در اختیار دختران مجرد قرار داده می‌شود.

 

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 عکس   عکس: دیدنی از فروشگاه شوهر در پاریس!

 

ارسال نظر