X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

فشار هوا و لاستیک اتومبیلها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لاستیکهای اتومبیل از نظر ایمن بودن باید از استانداردهای بالایی بر خوردار باشند. این لاستیکها باید با سطح جاده اصطکاک کافی ایجاد کنند تا از سر خوردن لاستیک جلوگیری شود. لاستیکها باید طوری عمل کنند که با عبور اتومبیل از روی سطوح ناهموار سرنشینان اتومبیل ناهمواری سطح جاده را کمتر احساس کنند. لاستیکهای اتومبیل همچنین باید به هنگام پیچیدن و دور زدن اتومبیل طوری عکس العمل نشان دهند که تغییر شکل آنها باعث نشود که نتوانند کار خود را انجام دهند . لاستیک اتومبیل های جدید این وظلیف را که گاهی مغایر هم نیز هستند

فشار هوا به لاستیک اتومبیلها شکل می دهد

لاستیکهای اتومبیل از نظر ایمن بودن باید از استانداردهای بالایی بر خوردار باشند. این لاستیکها باید با سطح جاده اصطکاک کافی ایجاد کنند تا از سر خوردن لاستیک جلوگیری شود. لاستیکها باید طوری عمل کنند که با عبور اتومبیل از روی سطوح ناهموار سرنشینان اتومبیل ناهمواری سطح جاده را کمتر احساس کنند. لاستیکهای اتومبیل همچنین باید به هنگام پیچیدن و دور زدن اتومبیل طوری عکس العمل نشان دهند که تغییر شکل آنها باعث نشود که نتوانند کار خود را انجام دهند . لاستیک اتومبیل های جدید این وظلیف را که گاهی مغایر هم نیز هستند به دو طریق ، انجام می دهند . یک طریق ساخت الیافی است که روی آن با پلاستیک پوشانده می شود. طریقه دیگر بادکردن لاستیک اتومبیل با هواست . مولکول های هوا بوسیله پمپ هوا به درون لاستیک رانده می شوند . غلظت مولکول های هوا در داخل لاستیک بیشتر از خارج آن است. بنابراین فشار وارده به وسیله ی این مولکول ها بیشتر از فشار جو است. ساخت لاستیک اتومبیل به گونه ای است که فشار بیشتر داخل لاستیک نسبت به فشار جو ، لاستیک را روی لبه رینگ می فشارد . ساخت لاستیک مانع از انبساط آن می شود . فشار وارد شده به وسیله ی مولکول های هوا باعث می شود که لاستیک شکل خود را ، به خصوص در پیچها حفظ کند. برای مثال ، وقتی لاستیک اتومبیل به یک دست انداز برخورد می کند حجم ، ناگهان کاهش می یابد . کاهش حجم باعث افزایش فشار هوای داخل لاستیک می شود . مولکولهای هوا به نوبه خود روی دیواره های داخلی لاستیک فشار وارد می کنند و لاستیک فوراً به شکل و حجم اولیه خود برمی گردد.

کاوش بیشتر

  • چرا سازندگان لاستیکهای اتومبیل پیشنهاد می کنند که فشار لاستیک را قبل از راندن اتومبیل اندازه بگیریم .
  • چرا لاستیک های اتومبیل هایی که در مسابقه شرکت داده می شوند با لاستیکهای استاندارد اتومبیل های معمولی فرق دارند ؟ این لاستیک ها چگونه عمل می کنند ؟

مرزهای دانش

هدف گیری با پلاسما

یونهایی که روی سطح این چرخ دنده فلزی کاشته شده اند سطح آن را سخت می کنند بی آنکه چرخ دنده تحت دمای بالایی که می تواند فلز را تغییر شکل بدهد قرار گرفته باشد . استحکام بخشیدن به فلزات و سرامیکها یکی از کاربردهای کاشتن یون است و این تکنیک به مهندسان اجازه می دهد تا خواص یک ماده را با قرار دادن یونهای خاصی روی سطح آن ، تغییر دهند . یک روش کاشتن یونهای فلزی استفاده از تفنگ های پلاسما است . کار تجربی در خلأ انجام می گیرد و یونهای فلزی – در این مورد ، یونهای ایتریم – روی ویفرسیلیسیم (silicon wafer ) کاشته می شوند . یونهای ایتریم به عنوان الکترود به کار برده می شوند و به آها یک تحریک الکتریکی شدید اعمال می شود . ایتریم در نوک الکترود بلافاصله تبخیر می شود و ابری از پلاسما تشکیل می دهد که از درون یک حلقه ی دایره مانند کوچک جریان پیدا می کند . حلقه باردار مثبت ، یونهای فلزی باردار مثبت پلاسما را از خود می راند و آنها را به سمت ویفرسیلیسیم در فاصله حدود ۵ سانتیمتری شتاب می بخشد . وقتی که الکترود ایتریم به طور مکرر تحریک می شود سطح ویفر سیلیسیم با یونهای ایتریم که لایه فلزی نازکی را تشکیل می دهند به اصطلاح آبکاری می شود .

چنانچه به سیلیسیم پشت سر الکترود فلزی به وسیله ی تحریک المتریکی بار منفی بدهیم ، یونهای ایتریم به زیر سطح سیلیسیم فرو می روند . با تغییر دادن اندازه و مدت تحریکهای الکتریکی الکترود ایتریم و ویفر سیلیسیم ، می توان عمق لایه فلز کاشته شده را به دقت کنترل کرد .

با استفاده از دو تفنگ پلاسما پژوهشگران نشان داده اند که می توان دو یون فلزی متفاوت را به طور همزمان یا در لایه های متناوب رسوب داد . با تکنیک کاشتن یون ممکن است مهندسان آینده مواد ، امکان بیابند که مواد موجود را اتم به اتم تغییر دهند یا مواد سفارشی جدیدی را با خواص شیمیایی و فیزیکی خاص بسازند .

ارسال نظر