X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

فلج اطفال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فلج اطفال یک بیماری حاد ویروسی است که دامنه آن می تواند از عفونت بدون علامت تا فلج و مرگ متغیر باشد . بیماری توسط ویروسهای وحشی پولیو که در سه تیپ ۱و۲و۳ وجود دارد ایجاد می گردد و بیشتر در فصل تابستان و پاییز رخ می دهد .

فلج اطفال در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد ولی بیشتر بیماری کودکان و نوجوانان است . بهبود استانداردهای زندگی می تواند موجب بروز بیماری در سنین بالاتر و در افرادی شود که در کودکی به ایمنی ناشی از عفونت دست نیافته اند . متعاقب ابتلا به یک نوع ویروس فلج اطفال ، ایمنی نسبت به آن برای تمام عمر کسب می شود ولی مصونیت متقاطع بین سه نوع ویروس فلج اطفال وجود ندارد ( مصونیت نسبت به دو نوع دیگر ویروس وجود ندارد ) و بهمین علت فرد مبتلا به فلج اطفال را بهنگام ابتلا به بیماری باید واکسینه نمود .

فلج اطفال

 

خلاصه ای از  بیماری :

 

فلج اطفال یک بیماری حاد ویروسی است که دامنه آن می تواند از عفونت بدون علامت تا فلج و مرگ متغیر باشد . بیماری توسط ویروسهای وحشی پولیو که در سه تیپ ۱و۲و۳ وجود دارد ایجاد می گردد و بیشتر در فصل تابستان و پاییز رخ می دهد .

فلج اطفال در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد ولی بیشتر بیماری کودکان و نوجوانان است . بهبود استانداردهای زندگی می تواند موجب بروز بیماری در سنین بالاتر و در افرادی شود که در کودکی به ایمنی ناشی از عفونت دست نیافته اند . متعاقب ابتلا به یک نوع ویروس فلج اطفال ، ایمنی نسبت به آن برای تمام عمر کسب می شود ولی مصونیت متقاطع بین سه نوع ویروس فلج اطفال وجود ندارد ( مصونیت نسبت به دو نوع دیگر ویروس وجود ندارد ) و بهمین علت فرد مبتلا به فلج اطفال را بهنگام ابتلا به بیماری باید واکسینه نمود .

 

تنها مخزن ویروس ، انسان است . و یروسهای پولیو در محیط غیر زنده در مدت کوتاهی از بین می روند .  راههای انتقال ویروس در مناطقی که وضعیت بهداشتی آنها در سطح پایینی است  از طریق مدفوعی – دهانی می باشد و در جاهایی که وضعیت بهداشتی مطلوبی دارند انتشار از طریق تنفسی است .

ممکن است تعداد زیادی از افرادی آلوده به ویروس شده و بیماری آنها بصورت عفونت بدون علامت  باشد  که این افراد علائمی از بیماری نشان نمی دهند و برای درمان مراجعه نمی کنند ولی می توانند ویروس پولیو را به دیگران انتقال دهند تنها ۳% از افراد آلوده شده به فرم فلجی بیماری مبتلا می گردند . تاکنون داروی اختصاصی مناسبی برای درمان فلج اطفال پیدا نشده است

 

 

وضعیت فلج اطفال در جهان :

ریشه کنی بیماری فلج اطفال از سال ۱۹۸۸ در دنیا آغاز شده است و از آن زمان تاکنون این بیماری مهلک در بعضی از کشورهای جهان ریشه کن شده است . سه منطقه در جهان که شامل کشورهای آمریکایی ( در سال ۱۹۹۴ میلادی ) ، غرب اقیانوس آرام (در سال ۲۰۰۰ میلادی ) و اروپا ( در سال ۲۰۰۲ میلادی ) که ۵۵% جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهند گواهینامه منطقه عاری از پولیو را دریافت کرده اند .در حال حاضر این بیماری فقط در قاره های آفریقا و آسیا و آن هم تنها در ۷ کشور وجود دارد . در آغاز برنامه ریشه کنی سالانه ۰۰۰/۳۵۰ مورد پولیو در دنیا اتفاق می افتاد و این در حالی است که در سال ۲۰۰۰ در سراسر جهان فقط ۲۵۰ ویروس وحشی در ۱۱ کشور جدا شده است . بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت در آغاز سال ۲۰۰۴ هفت کشور افغانسـتان ، پاکسـتان ، نیـجریه ، نیجر ، مصر ، هندوستان ، سومالی پولیو اندمیک باقی مانده اند

 

 

وضعیت بیماری فلج اطفال در ایران  :

در کشور ایران  با اقداماتی که از سال ۱۳۷۳ بصورت وسیع با واکسیناسیون خانه به خانه کلیه کودکان زیر ۵ سال شروع و ادامه این برنامه تا کنون که به چند استان مرزی ( خراسان ، سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان ) و مناطق پر خطر سایر استانها که شامل ادوگاههای مهاجرین خارجی ، مناطق سیاری ، و… محدود شده است ادامه دارد و از طرف دیگر با ارتقائ پوشش واکسیناسیون فلج اطفال و همچنین برنامه مراقبت فعال برای کشف موارد فلج شل حاد که شامل کشف و گزارشدهی کلیه موارد فلج شل ناگهانی و پیگیریهای لازم به منظور تایید و یا رد بیماری فلج اطفال که برای هر مورد گزارش شده حدود دو ماه طول می کشد نمونه تلاشهای است که به منظور ریشه کنی این بیماری در کشور انجام می شود . برای اینکه کلیه موارد فلج شل ناگهانی کشف و گزارش گردد شاخصی که کشور برای این منظور در نظر گرفته گزارش حداقل یک مورد فلج شل حاد بازای هر ۰۰۰/۱۰۰ کودک زیر ۱۵ سال می باشد که در استان با توجه به جمعیت زیر ۱۵ سال انتظار است که حداقل سه مورد در یک سال کشف و گزارش گردد و با توجه به موارد ثبت شده از آغاز برنامه راه اندازی سیستم مراقبت یعنی از سال ۱۳۷۴ موارد کشف و گزارش شده فلج شل حاد ۳، ۴ و حتی در بعضی سالها ۵ برابر شاخص تعیین شده کشوری رسیده است و کلیه موارد کشف و گزارش شده از نظر ویروس وحشی فلج اطفال منفی بوده اند  ، آخرین مواردی از پولیو که در کشور گزارش شده در سال ۲۰۰۰ بود که مربوط به سه کودک ایرانی با ویروسهای وحشی پاکستانی بود . آخرین ویروس وحشی بومی فلج اطفال تیپ دو در سال ۱۹۹۴ و تیپ یک در سال ۱۹۹۵ و تیپ سه ۱۹۹۷ حذف شده است و از سال ۱۹۹۷ بنا بر تایید آزمایشگاه مرجع سازمان جهانی بهداشت گردش ویروس وحشی ایرانی قطع گردیده است . تاکنون ویروسی که حاکی از استقرار ویروسهای وحشی وارده باشد جدا نشده است و این در حالی است که چندین میلیون آواره از کشورهای پولیو اندمیک ، هزاران بار مرزهای ما را قطع کرده و ویروسهای وحشی را با خود به ایران می آورند . سالانه چندین بار ماپینگ آپ وسیع در نقاط مرزی و پر خطر مانع نفوذ و رشد و استقرار این ویروسها شده است . از همان شروع برنامه ریشه کنی فلج اطفال در کشور با واکسیناسیون ، برنامه مراقبت فعال جهت کشف و گزارش کلیه موارد فلج شل ناگهانی به منظور تایید و یا رد موارد فلج اطفال در کشور آغاز شده است

 

 

 

وضعیت مراقبت فلج شل حاد در استان بوشهر :

  گزارشات و اطلاعات موجود در استان نشان می دهد هر سال در این استان چندین برابر مورد انتظار سالانه موارد فلج شل حاد کشف ، گزارش و پیگیری شده است که پس از آزمایش و پیگیریهای لازم کلیه موارد از نظر ویروس وحشی فلج اطفال منفی بوده است .

 

 

فلج اطفال

از آنجایی که فلج اطفال در کشورمان در شرف ریشه کنی است و در سال های اخیر مورد جدیدی از فلج اطفال گزارش نشده است لذا می توان به کلیه افرادی که قصد سفر به مناطق و کشورهای کمتر توسعه یافته دارند و از آخرین دوز سری کامل واکسن فلج اطفال بیش از پنج سال گذشته است یک دوز یادآور با OPV (کمتر از ۱۸ سال) یا EIPV (برای کلیه سنین) تجویز نمود. امروزه در کشورهای پیشرفته دیگرOPV را برای ایمن سازی معمول استفاده نمی‌کنند و به کلیه افراد ازجمله کودکان و خردسالان به طور معمول چهار دوزEIPV با جدول زمانی ۲ ماهه، ۴ ماهه، ۶ تا ۱۸ ماه و ۴ تا ۶  سال توصیه می‌شود.

اگر بخواهیم سریعتر از جدول زمانی معمول، دوره واکسیناسیون را تکمیل کنیم حداقل فاصله بین دوزها ۴ هفته و فاصله بین دوز دوم و سوم ۲ ماه بایستی باشد و اگر کمتر از ۴ هفته به مسافرت باقی مانده است یک دوز واکسن تزریق و بعد از مسافرت دوز کامل را در فردی که قبلا واکسینه نشده است تکمیل می کنیم.

باید خاطر نشان کرد که به طور کلی خطر اکتساب فلج اطفال کم می‌باشد و از آنجایی که این بیماری از نیمکره غربی ریشه کن شده است برای سفر به آن مناطق ایمن سازی لازم نمی‌باشد. از وضعیت ایمنی بزرگسالان کشورمان بر علیه پولیو اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد ولی در دیگر کشورها از جمله در ایالات متحده آمریکا ۱۲%  افراد بزرگسال حداقل برعلیه یک سوش از ویروس فلج اطفال محافظت نشده و حساسند

 

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر