پنجشنبه , 18 سپتامبر 2014

کفش پیاده روی تن تاک

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 168000 تـومان

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 19900 تـومان

ساعت دیواری یاس

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 55000 تـومان

فلج اطفال

فلج اطفال يك بيماري حاد ويروسي است كه دامنه آن مي تواند از عفونت بدون علامت تا فلج و مرگ متغير باشد . بيماري توسط ويروسهاي وحشي پوليو كه در سه تيپ 1و2و3 وجود دارد ايجاد مي گردد و بيشتر در فصل تابستان و پاييز رخ مي دهد .

فلج اطفال در هر سني ممكن است اتفاق بيفتد ولي بيشتر بيماري كودكان و نوجوانان است . بهبود استانداردهاي زندگي مي تواند موجب بروز بيماري در سنين بالاتر و در افرادي شود كه در كودكي به ايمني ناشي از عفونت دست نيافته اند . متعاقب ابتلا به يك نوع ويروس فلج اطفال ، ايمني نسبت به آن براي تمام عمر كسب مي شود ولي مصونيت متقاطع بين سه نوع ويروس فلج اطفال وجود ندارد ( مصونيت نسبت به دو نوع ديگر ويروس وجود ندارد ) و بهمين علت فرد مبتلا به فلج اطفال را بهنگام ابتلا به بيماري بايد واكسينه نمود .

فلج اطفال

 

خلاصه اي از  بيماري :

 

فلج اطفال يك بيماري حاد ويروسي است كه دامنه آن مي تواند از عفونت بدون علامت تا فلج و مرگ متغير باشد . بيماري توسط ويروسهاي وحشي پوليو كه در سه تيپ 1و2و3 وجود دارد ايجاد مي گردد و بيشتر در فصل تابستان و پاييز رخ مي دهد .

فلج اطفال در هر سني ممكن است اتفاق بيفتد ولي بيشتر بيماري كودكان و نوجوانان است . بهبود استانداردهاي زندگي مي تواند موجب بروز بيماري در سنين بالاتر و در افرادي شود كه در كودكي به ايمني ناشي از عفونت دست نيافته اند . متعاقب ابتلا به يك نوع ويروس فلج اطفال ، ايمني نسبت به آن براي تمام عمر كسب مي شود ولي مصونيت متقاطع بين سه نوع ويروس فلج اطفال وجود ندارد ( مصونيت نسبت به دو نوع ديگر ويروس وجود ندارد ) و بهمين علت فرد مبتلا به فلج اطفال را بهنگام ابتلا به بيماري بايد واكسينه نمود .

 

تنها مخزن ويروس ، انسان است . و يروسهاي پوليو در محيط غير زنده در مدت كوتاهي از بين مي روند .  راههاي انتقال ويروس در مناطقي كه وضعيت بهداشتي آنها در سطح پاييني است  از طريق مدفوعي – دهاني مي باشد و در جاهايي كه وضعيت بهداشتي مطلوبي دارند انتشار از طريق تنفسي است .

ممكن است تعداد زيادي از افرادي آلوده به ويروس شده و بيماري آنها بصورت عفونت بدون علامت  باشد  كه اين افراد علائمي از بيماري نشان نمي دهند و براي درمان مراجعه نمي كنند ولي مي توانند ويروس پوليو را به ديگران انتقال دهند تنها 3% از افراد آلوده شده به فرم فلجي بيماري مبتلا مي گردند . تاكنون داروي اختصاصي مناسبي براي درمان فلج اطفال پيدا نشده است

 

 

وضعيت فلج اطفال در جهان :

ريشه كني بيماري فلج اطفال از سال 1988 در دنيا آغاز شده است و از آن زمان تاكنون اين بيماري مهلك در بعضي از كشورهاي جهان ريشه كن شده است . سه منطقه در جهان كه شامل كشورهاي آمريكايي ( در سال 1994 ميلادي ) ، غرب اقيانوس آرام (در سال 2000 ميلادي ) و اروپا ( در سال 2002 ميلادي ) كه 55% جمعيت كل دنيا را تشكيل مي دهند گواهينامه منطقه عاري از پوليو را دريافت كرده اند .در حال حاضر اين بيماري فقط در قاره هاي آفريقا و آسيا و آن هم تنها در 7 كشور وجود دارد . در آغاز برنامه ريشه كني سالانه 000/350 مورد پوليو در دنيا اتفاق مي افتاد و اين در حالي است كه در سال 2000 در سراسر جهان فقط 250 ويروس وحشي در 11 كشور جدا شده است . بر اساس گزارشهاي سازمان جهاني بهداشت در آغاز سال 2004 هفت كشور افغانسـتان ، پاكسـتان ، نيـجريه ، نيجر ، مصر ، هندوستان ، سومالي پوليو اندميك باقي مانده اند

 

 

وضعيت بيماري فلج اطفال در ايران  :

در كشور ايران  با اقداماتي كه از سال 1373 بصورت وسيع با واكسيناسيون خانه به خانه كليه كودكان زير 5 سال شروع و ادامه اين برنامه تا كنون كه به چند استان مرزي ( خراسان ، سيستان و بلوچستان ، كرمان و هرمزگان ) و مناطق پر خطر ساير استانها كه شامل ادوگاههاي مهاجرين خارجي ، مناطق سياري ، و… محدود شده است ادامه دارد و از طرف ديگر با ارتقائ پوشش واكسيناسيون فلج اطفال و همچنين برنامه مراقبت فعال براي كشف موارد فلج شل حاد كه شامل كشف و گزارشدهي كليه موارد فلج شل ناگهاني و پيگيريهاي لازم به منظور تاييد و يا رد بيماري فلج اطفال كه براي هر مورد گزارش شده حدود دو ماه طول مي كشد نمونه تلاشهاي است كه به منظور ريشه كني اين بيماري در كشور انجام مي شود . براي اينكه كليه موارد فلج شل ناگهاني كشف و گزارش گردد شاخصي كه كشور براي اين منظور در نظر گرفته گزارش حداقل يك مورد فلج شل حاد بازاي هر 000/100 كودك زير 15 سال مي باشد كه در استان با توجه به جمعيت زير 15 سال انتظار است كه حداقل سه مورد در يك سال كشف و گزارش گردد و با توجه به موارد ثبت شده از آغاز برنامه راه اندازي سيستم مراقبت يعني از سال 1374 موارد كشف و گزارش شده فلج شل حاد 3، 4 و حتي در بعضي سالها 5 برابر شاخص تعيين شده كشوري رسيده است و كليه موارد كشف و گزارش شده از نظر ويروس وحشي فلج اطفال منفي بوده اند  ، آخرين مواردي از پوليو كه در كشور گزارش شده در سال 2000 بود كه مربوط به سه كودك ايراني با ويروسهاي وحشي پاكستاني بود . آخرين ويروس وحشي بومي فلج اطفال تيپ دو در سال 1994 و تيپ يك در سال 1995 و تيپ سه 1997 حذف شده است و از سال 1997 بنا بر تاييد آزمايشگاه مرجع سازمان جهاني بهداشت گردش ويروس وحشي ايراني قطع گرديده است . تاكنون ويروسي كه حاكي از استقرار ويروسهاي وحشي وارده باشد جدا نشده است و اين در حالي است كه چندين ميليون آواره از كشورهاي پوليو اندميك ، هزاران بار مرزهاي ما را قطع كرده و ويروسهاي وحشي را با خود به ايران مي آورند . سالانه چندين بار ماپينگ آپ وسيع در نقاط مرزي و پر خطر مانع نفوذ و رشد و استقرار اين ويروسها شده است . از همان شروع برنامه ريشه كني فلج اطفال در كشور با واكسيناسيون ، برنامه مراقبت فعال جهت كشف و گزارش كليه موارد فلج شل ناگهاني به منظور تاييد و يا رد موارد فلج اطفال در كشور آغاز شده است

 

 

 

وضعيت مراقبت فلج شل حاد در استان بوشهر :

  گزارشات و اطلاعات موجود در استان نشان مي دهد هر سال در اين استان چندين برابر مورد انتظار سالانه موارد فلج شل حاد كشف ، گزارش و پيگيري شده است كه پس از آزمايش و پيگيريهاي لازم كليه موارد از نظر ويروس وحشي فلج اطفال منفي بوده است .

 

 

فلج اطفال

از آنجايی که فلج اطفال در کشورمان در شرف ريشه کنی است و در سال هاي اخير مورد جديدی از فلج اطفال گزارش نشده است لذا می توان به کليه افرادی که قصد سفر به مناطق و کشورهای کمتر توسعه يافته دارند و از آخرين دوز سری کامل واکسن فلج اطفال بيش از پنج سال گذشته است يک دوز يادآور با OPV (کمتر از 18 سال) يا EIPV (برای کليه سنين) تجويز نمود. امروزه در کشورهای پيشرفته ديگرOPV را برای ايمن سازی معمول استفاده نمي‌كنند و به کليه افراد ازجمله کودکان و خردسالان به طور معمول چهار دوزEIPV با جدول زمانی 2 ماهه، 4 ماهه، 6 تا 18 ماه و 4 تا 6  سال توصيه می‌شود.

اگر بخواهيم سريعتر از جدول زمانی معمول، دوره واکسيناسيون را تکميل کنيم حداقل فاصله بين دوزها 4 هفته و فاصله بين دوز دوم و سوم 2 ماه بايستی باشد و اگر کمتر از 4 هفته به مسافرت باقی مانده است يک دوز واکسن تزريق و بعد از مسافرت دوز کامل را در فردي که قبلا واکسينه نشده است تکميل می کنيم.

بايد خاطر نشان کرد که به طور کلی خطر اکتساب فلج اطفال کم مي‌باشد و از آنجايی که اين بيماری از نيمکره غربی ريشه کن شده است برای سفر به آن مناطق ايمن سازی لازم نمي‌باشد. از وضعيت ايمني بزرگسالان کشورمان بر عليه پوليو اطلاع دقيقی در دسترس نمي‌باشد ولی در ديگر کشورها از جمله در ايالات متحده آمريکا 12%  افراد بزرگسال حداقل برعليه يک سوش از ويروس فلج اطفال محافظت نشده و حساسند

 

 

منبع : پديدا بزرگترين مرجع علمي ايرانيان

ساعت اسپرت Tissot 1565

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 39.000 تـومـان

ادکان وود سیلور

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 43000 تـومان

آموزش حروف فارسی بالابالا

 

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 79000 تـومان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات