X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

قارچ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخچه :

در سال ۱۸۷۸ قارچ مولد میلدیو Plasmopara viticola  در حالت ادیوم از آمریکا به اروپا رسید و در مدت کوتاهی معلوم شد این بیماری خیلی مهم می باشد که در شرایط مساعد  میتواند در یک فصل تمامی تاکستان ها  را آلوده نماید . در آن زمان تنها قارچ کش متداول گوگرد بود  که روی این بیماری اثری نداشت .  در سال ۱۸۸۱ استاد گیاه شناسی دانشکده علوم شهر بردو فرانسه بنام میلارد که می دانست تاکستان های منطقه  شدیداً به بیماری میلدیو  آلوده شده و برگ های آنها ریخته است متوجه شد بعضی از ردیف های کنار جاده به بیماری  آلوده نشده و برگ ها با ماده آبی رنگی پوشیده شده است و نیز معلوم شد این ماده رنگی ترکیب مسی می باشد که  برای ممانعت از دزدی پاشیده شده بود , دو سال بعد آقای میلارد موفق به کشف خاصیت قارچ کشی فلز مس برای کنترل میلدیو در تاکستان ها گردید .  ترکیب قارچ کشی که آقای میلارد کشف کرد مخلوط  سولفات مس و هیدراکسید کلسیم بود که با توجه به محل کشف ، بردو میکسچر نامیده شد و تا امروز استفاده از آن ادامه دارد .

تاریخچه :

در سال ۱۸۷۸ قارچ مولد میلدیو Plasmopara viticola  در حالت ادیوم از آمریکا به اروپا رسید و در مدت کوتاهی معلوم شد این بیماری خیلی مهم می باشد که در شرایط مساعد  میتواند در یک فصل تمامی تاکستان ها  را آلوده نماید . در آن زمان تنها قارچ کش متداول گوگرد بود  که روی این بیماری اثری نداشت .  در سال ۱۸۸۱ استاد گیاه شناسی دانشکده علوم شهر بردو فرانسه بنام میلارد که می دانست تاکستان های منطقه  شدیداً به بیماری میلدیو  آلوده شده و برگ های آنها ریخته است متوجه شد بعضی از ردیف های کنار جاده به بیماری  آلوده نشده و برگ ها با ماده آبی رنگی پوشیده شده است و نیز معلوم شد این ماده رنگی ترکیب مسی می باشد که  برای ممانعت از دزدی پاشیده شده بود , دو سال بعد آقای میلارد موفق به کشف خاصیت قارچ کشی فلز مس برای کنترل میلدیو در تاکستان ها گردید .  ترکیب قارچ کشی که آقای میلارد کشف کرد مخلوط  سولفات مس و هیدراکسید کلسیم بود که با توجه به محل کشف ، بردو میکسچر نامیده شد و تا امروز استفاده از آن ادامه دارد .

 

 بی مناسبت نیست اپیدمی سیب زمینی را که در ایرلند در سال ۱۸۵۱-۱۸۴۶ و ۱۸۷۹-۱۸۷۶ قبل از کشف آقای  میلارد اتفاق افتاده بود به خاطر آورد . در آن زمان سیب زمینی غذای اصلی مردم ایرلند بود . در نتیجه این اپیدمی  بیش از دو میلیون نفر از گرسنگی مردند وباعث مهاجرت دو میلیون نفر به کشور های دیگر مخصوصاً آمریکا  گردید و موجب دگرگونی عادات اختصاصی مردم و سیمای نیویورک و شهر های مهم دیگر شد .  آقای میلارد متوجه شد که خاصیت دفاعی ترکیب بردو در اثر عمل یون مس است و این موضوع موجب شد تمامی ترکیبات مسی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا موثرترین ترکیب پیدا شود و با همه تلاش ها ترکیب مسی بهتر  از بردو میکسچر شناخته نشد .

 

 آزاد شدن یون مس :

 

اثر قارچ کشی و باکتری کشی ترکیبات مسی مربوط به آزاد شدن حداقل یک پی پی ام (ppm)  یون   ++ Cu می باشد که می تواند تا حدودی بیماری را کنترل نماید اما کنیدی و کنیدی فور های همان قارچ که در اواخر آلودگی موجب بروز لکه های سفید رنگ می گردد برای کنترل شدن نیاز به ۳ تا ۵ پی پی ام یون مس دارد .  بردو میکسچر بیشتر از ۵ پی پی ام یون مس آزاد می کند در حالیکه اکسی کلرور مس و سایر ترکیبات مسی نمی توانند آن میزان یون مس آزاد کنند تا قادر به کنترل کنیدی و کنیدی فورها باشند .   

 

 خواص فیزیکی ، چسبندگی و دیرپائی :

 

با خنثی شدن سولفات مس با هیدراکسید کلسیم بردو میکسچر در حالت  کلوئیدی بدون بافت کریستالی به دست می آید و به صورت توده بهم چسبیده و یک نواخت با سطح تماس کامل روی  گیاه  می نشیند  ولی سایر ترکیبات مسی  مثلاً اکسی کلرور  مس بعلت داشتن بافت کریستالی  دارای ذرات جدا از هم بوده  و با سطح تماس  کمتر روی  گیاه  می نشیند . خاصیت چسبندگی و دیرپائی بردو میکسچر نیز خیلی قابل توجه بوده و  بهتر از سایر ترکیبات مسی می باشد .

 

 دانه بندی سم :

 

دانه بندی  سم در تاثیر گذاری آن عامل اساسی می باشد . ذرات هر چقدر کوچکتر باشند سم به صورت یکنواخت تر پخش شده و سطح بیشتری از گیاه را می پوشاند و گیاه در مقابل قارچ و باکتری بهتر محافظت می شود . دانه بندی ترکیب بردو۳ تا ۴ میکرون است درحالیکه قطر ذرات اکسی کلرور مس خیلی بیشتر از ترکیب بردو و حدود ۶ تا ۱۰ میکرون است .

 

 کنترل باکتریها :

 

اثر باکتری ها روی بعضی از محصولات از قبیل سبزیجات ، درختان میوه ، مو و زیتون حائز  اهمیت بیشتر است و فقط در زمان آلودگی تشخیص داده می شود . اثر ترکیب بردو بعلت دیرپائی و آزاد کردن بیشتر  یون مس در کنترل باکتری ها خیلی قوی تر از ترکیبات دیگر می باشد .  چندین سال قبل تحقیقاتی در مورد اثر باکتری کشی ترکیب بردو و مقایسه آن با اکسی کلرور مس و آنتی بیوتیک  استرپتومایسین درکنترل شانکر باکتریائی مرکبات در شهرستان های کهنوج و رودان از طرف سازمان حفظ نباتات  تهران با همکاری ادارات حفظ نباتات مربوطه به عمل آمده و در مقایسه نتایج سم پاشی اثر ترکیب بردو بهتر از دو سم دیگر در کنترل بیماری بوده است .

 

 کشاورزی ارگانیک  Organic  Agriculture  :

 

طبق مقررات EU ــ پیوست دوم مقررات شماره ۹۱/۲۰۹۲ CEE مورخ ۲۴ جون۱۹۹۱  در مورد رابطه سلامتی انسان و سموم گیاهی فقط ترکیب بردو ، گوگرد و ترکیبات معدنی بر پایه پرمگنات پتاسیم و چند سم گیاهی مورد توصیه میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنتراکنوز: (Anthracnose): fungus – Colletotrichum dematium var. truncatum

بیماری قارچی است . این قارچ بر روی ساقه ، غلاف و برگچه گیاهانی که در حال رسیدگی هستند حمله می کنند. محیطی که این قارچ تحت تاثیر قرار می دهد به رنگ قهوه ای تیره یا قهوه ای مایل به قرمز در می آید.شاخه های پایینی می میرندو بخش های آلوده به رنگ سیاه در می آید . غلاف آلوده چروکیده و ممکن است نشانه های بیماری را بروز دهد. قارچ روی بذر را در برمی گیرد. دانه ها قبل از جوانه زنی ممکن است از بین برود. شانکر در لپه بذرهای جوان توسعه می یابد. قارچ ها همچنین در حالت زمستان گذرانی باقی مانده گیاهان را آلوده می کند.

برای کنترل بیماری ، استفاده از بذرسالم ، استفاده از گونه های مقاوم ، تناوب زراعی ، و دفن کدن بقایای گیاهی و همچنین استفاده از قارچ کش های برگ مناسب می باشد.

 

 

 

لکه قهوه ای برگ (Brown Leaf Spot): fungus – Septoria glycines

عامل بیماری قارچ است ، این بیماری در بهار مشاهده می شود و به صورت لکه هایی قهوه ای رنگ در روی برگ مشاهده می شود. این لکه های آلوده در اندازه های مختلف می باشد.و در برگ های پایینی مشاهده می شود، این بیمای برگ را ابتدا زرد کرد و کم کم آن ا می خشکاند ، در حالت شدید تر بیماری ممکن است سویا تمام برگ های خود ا از دست بدهد. وسعت از بین رفتن برگ ها به وضعیت آب و هوا بستگی دارد. ساقه و غلاف ها  ممکن است آلوده شود.زمستان گذرانی قارچ روی ساقه های ضعیف و برگ می باشد. گرما ، هوای مرطوب و زهکش ضعیف از عامل اصلی انتشار این بیماری است.

برای مبارزه، استفاده از  بذور سالم، تناوب زراعی و بقایای گیاهی را با عمق زیاد دفن کردن و استفاده از قارچ کش های برگی مناسب می باشد.

 

 

زنگ سویا (Downy Mildew): fungus – Peronospora manshurica

عامل بیماری قارچ است. نشانه های اولیه لکه های سبز مایل به زرد روی برگ می باشدبعدا این لکه ها به رنگ قهوه ای تیره با حاشیه سبز مایل به زرد می شود.دسته های کرک مانند خاکستری قارچ است که روی برگ د حال انتشار است. برگ ها ممکن است بریزد. قارچ ها درون غلاف بذر رشد می کندو اسپورهایش را در آنجا می ریزد.بیماری به وسیله بذور آلوده و باقی مانده گیاه انتشار می یابد.

برای کنترل بیماری ، تناوب زراعی ، استفاده از بذور و شخم عمیق وش های خوبی است.

 

 

 

لکه ارغوانی بذر (Purple Seed Stain): fungus – Cercospora kikuchii

عامل بیماری قارچ است. یک لکه ارغوانی تیره یا صوتی یا بی رنگی در بذر های رسیده این بیماری را متمایز می کند.لکه های بیرنگ ممکن است یک تکه از بذر را در بربگیرد تا تمام بذر را در بربگیرد.این بذر ممکن است ترک بردارد، سفت یا فرو رفته شودو کیفیت بذر پایین بیاید.این ارگانیسم به دیگر قسمتهای گیاه هم حمله می کند و زمستان گذرانی آن هم در روی برگ های مریض و ساقه های آلوده است. وقتی بذر کاشته می شود این قارچ از بذر به گیاهچه منتقل می شود.هوای مرطوب در طول فصل رشد به توسعه بیماری کمک می کند.

برای کنترل بیماری استفاده از بذور سالم ، تناوب زراعی و دفن کردن بقایای گیاهی و استفاده از قارچ کش های برگی مناسب می باشد.

 

 

بیماری گیاهچه (Seedling Diseases): fungi – Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Diaporthe sp. are the most common

 

عامل بیماری قارچ است. بذر ضعیف عامل اصلی برای نفوذ قارچ ها می باشد .ضعف شاید به خاطر صدمات مکانیکی ، فیزیولوژیکی یا پاتولوژیکی باشد .اگر بذر صدمه مکانیکی ببیند پس باعث نفوذ پاتوژن ها می شود که باعث صدمه دیدن بذر می شود.عوامل خاکی مثل دما و رطوبت و خشکی هم ممکن است باعث این عوامل شود.سرما ودرصد رطوبت بالا و خاک های با زهکش کم بیماری را تشدید می کند

 

 

ارسال نظر