X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

لیپو ساکشن چیست

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دراین روش علاوه بر استفاده از ماده  بیحسی بیمار را درانواعی از بیهوشی عمومی نیز قرارمی دهند دراین روش حتماً یک متخصص بیهوشی باید در محل کار حاضر باشد.نتیجه ای که از عمل لیپوساکشن حاصل می شود باید بتواند از همه لحاظ مورد رضایت فرد باشد.هنر لیپو ساکشن = عمل لیپو ساکشن به صورت مجموعه ای از کار علمی و هنری است  که برای زیبا سازی اندام انجام می شود.جراحی که این کار را انجام می دهد باید  کاملا مهارت داشته و کاملا به کار خود مسلط باشند .دراینجا جراح به صورت یک هنر مند از بی خطر ترین روش استفاده می کندو همیشه بهترین روش را برای بیمار خود پیشنهاد می کند.

لیپو ساکشن چیست 

مقدمه

لیپو سا کشن به معنی برداشتن مقادیر زیادی از رسوبات چربی درزیر پوست توسط یک لوله فولادی ضد زنگ (به نام کانولا ) به وسیله نیروی مکش قوی است. عمل لیپو ساکشن را می توان به سه روش زیر انجام داد.:

== توسط بیهو شی عمومی

==  با تزریق داروهای قوی آرامبخش به صورت داخل وریدی

==  باروش بیحسی موضعی

 دراین مقاله درباره لیپوساکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار می دهیم. در صورتیکه ما یلید از این روش برای ازبین بردن جربی های موضعی شکم،باسن، ران، وبازوها استفاده کنید. حتما این مطالب را بخوانید

êêروش لیپوساکشن تامه سه

در این روش مقادیر زیادی از مواد بیحسی موضعی رقیق شده را به داخل چربی زیر پوستی تزریق می کنند به صورتی که منطقه مورد نظر متورم و سفت  می شود. با ترریق این ماده بیحسی، فردمورد نظردیگر دردی راحس نمی کند و پس از تخلیه چربی ها بیمار تا چندین ساعت احساس درد نخواهد کرد.

êêروش تعدیل شده لیپوساکشن تامه سه

 دراین روش علاوه بر استفاده از ماده  بیحسی بیمار را درانواعی از بیهوشی عمومی نیز قرارمی دهند دراین روش حتماً یک متخصص بیهوشی باید در محل کار حاضر باشد.نتیجه ای که از عمل لیپوساکشن حاصل می شود باید بتواند از همه لحاظ مورد رضایت فرد باشد.هنر لیپو ساکشن = عمل لیپو ساکشن به صورت مجموعه ای از کار علمی و هنری است  که برای زیبا سازی اندام انجام می شود.جراحی که این کار را انجام می دهد باید  کاملا مهارت داشته و کاملا به کار خود مسلط باشند .دراینجا جراح به صورت یک هنر مند از بی خطر ترین روش استفاده می کندو همیشه بهترین روش را برای بیمار خود پیشنهاد می کند.

برای مثال اگر فردی بخواهد در یک جلسه مقدار زیادی چربی رااز زیر پوست

خودش تخلیه نماید، باید به او بگوید که در هر جلسه مقدار معینی از چربی را می توان تخلیه کرد و اضافه تر از آن کار بسیار خطرناکی خواهد بود

درروش تامه سه مقادیرزیادی از مواد بیحس کننده موضعی به آرامی در چربی زیر تزریق می شود. دراین روش بیمار کاملاً هوشیار است ولی احساس درد ندارد.

مزیت این روش این است که بیمار در هنگام عمل با جراح همکاری می  کند.

لیپو ساکشن درگذشته :

سالها بود که در هنگام لیپو ساکشن از بیهوشی  عمومی استفاده می کردند.

درآن زمان از لوله های قطوربه قطر ۶تا ۱۰میلی مترومقطع۹برابر بزرگتر از لوله های امروزی استفاده میکردند.لوله ها( کانولاها ی) امروزی دارای دومیلی متر قطر هستند.

 اولین بار درسال ۱۹۷۷در کشور ایتالیا پزشکی به نام فیشر مطالبی رادرباره لیپوساکشن منتشر نمود.بزودی پس از اوجراحان فرانسوی به نام های ایلوز و فورنیه بااستفاده از کانولاهای ( لوله ها) مختلف کار لیپوساکشن را انجام می دادند. آنها مقدار کمی از محلول اپی نفرین را به درون چربی مورد نظر تزریق می کردند و به این روش،(روش مرطوب)   wet techniqueگفته می شود.در ۱۹۸۲چند متخصص پوست امریکا یی و چند جراح پلاستیک و زیبایی به فرانسه آمدند و از کار ایلوز بازدیدکردند.

تا سال ۱۹۸۳امریکایی ها با استفاده از بیهوشی عمومی و یا بیحسی اپید ورال ویا تزریق آرامبخش های قوی کار لیپو سا کشن را انجام می دادند و همراه با کار مقداری هم داروی بیحسی موضعی را در محل چربی مورد نظر تزریق می کردند، دردهه ۱۹۸۰و اوایل دهه ۱۹۹۰در بین جراحانی که از روش نوین لیپو ساکشن تامه سه استفاده نمی کردند،خونریزی  شدید امری بسیار شایع بود و بیمار درمدت طولانی بهبودی حاصل می کردودر اغلب موارد نتایج مناسبی حاصل نمی شد و پوست افراد دچار بی نظمی های بدشکل می گردید.

êêمخترع روش لیپو ساکشن تامه سه

تکنیک تامه سه توسط دکتر جفری کلین J . klein  به عنوان یک متخصص پوست اختراع شد. او اکنون در سن ژوان کالیفرنیا به طبابت مشغول است.  

دکتر کلین پس از گذراندن دوره پزشکی در دانشگاه U C LAتخصص خود را در طب داخلی دریافت نمود ودر دانشگاه U C در ایروین موفق به کسب تخصص پوست شد.او همچنین دردانشگاه برکلی در دوره آمارحیاتی و در موسسه های بهداشت(N I H  ) دوره دارو سازی بالینی را گذراند. درسال ۱۹۸۴، دکتر کلین خدمات پزشکی خودرا در مطب خصوصی خودش آغازکرد.

 êê اختراع تکنیک تامه سه تو سط دکتر کلین

درفوریه ۱۹۸۵، دکتر کلین در یک دوره آموزشی لیپو ساکشن شرکت کرد.

در آن ازروش بیهوشی عمومی استفاده می کردند. درآن زمان دکتر کلین در این اندیشه بود که حداقل با بیحسی موضعی می توان مقدار کمی از چربی های زیرجلدی را توسط لیپو ساکشن خارج کرد. سوال اصلی این بود که « با استفاده از بیحسی موضعی چه مقدارلیپو ساکشن می توان انجام داد.که دکتر کلین تصمیم گرفت با ۵۰۰ میلی گرم لیدوکا ئین و ۵/۰میلی گرم اپی نفرین کار بیحسی موضعی خودش را انجام دهد. دکتر کلین کم کم میزان رقت محلول خودش را زیاد ترنمود وبا کمال تعجب مشاهده کرد دارای همان تاثیر بیحسی است.استفاده از اپینفرین برای خاصیت منقبص کننده عروقی و کاهش خطر خونریزی بوده است. دکتر کلین در صدد آن بودکه بهترین میزان رقت را تهیه نماید.

 اولین بیمار لیپوساکشن باروش تامه سه

در۵ آوریل ۱۹۸۵دکتر کلین اولین روش خود اجرانمود.این بیمار دارای یک توده چربی در بخش پایین شکم در بالای برش عرضی جراحی قبلی رحم بوده است.دکتر کلین عمل لیپوساکشن را با محلول رقیق   نشده  اصلی (۵۰۰میلی گرم لیدوکائین با اضافه ۱  میلی گرم اپی نفرین در ۵۰میلی لیتر ) انجام داد و مقدار کمی چربی(کمتر از ۱۰۰میلی لیتر ) را تخلبه نمود. این بیماردر حین عمل دردی نداشت ودچار خونریزی نیز نشده بود . ولی درمحل تزریق یک درد تیرکشنده همراه باافزایش ضربان قلب(به خاطر تزریق اپی نفرین با غلظت زیاد)مشاهده شد. دکترکلین به تدریج در بیماران بعدی خودش میزان محلول لیدوکائین واپی نفرین را رقیق تر نمود و متوجه شد که هیچ تغییری در میزان بیحسی رخ نداده است و درعوض از میزان درد و تپش قلب بیمار کاسته شده است و وسعت بیحسی زیاد تر شده است.تاپایان سال ۱۹۸۵یک روش اولیه لیپوساکشن تامه سه مطرح گردید.غلظت نهایی محلول تامه سه برای بیحسی موضعی بین ۵۰۰تا ۱۲۵۰میلی گرم لیدو کائین و۱/۰میلی گرم اپی نفرین برای هر لیتر محلول تعیین گردید

êانتشار اولین مطالب درباره تکنیک لیپو ساکشن تامه سه

 دکتر کلین در ژوئن ۱۹۸۶سخنرانی خودش را درباره تکنیک ابداعی خودش ارایه داد و اولین مقاله او در مجله جراحی زیبایی امریکا در ۱۹۸۷منتشر شد. مشخصاتً مقاله به شرح زیر است.

êKlein JA. The tumscent technique for liposuction  Surgery. American Journal of Cosmic  Surgery /1987/ Volume 4.p.263-267-

 

êبهترشدن کیفیت بیحسی

 اکنون دیگر درد ناشی از تزریق محلول بیحسی (که به خاطر PH اسیدی لیدوکائین بود) با ا ضافه نمودن بیکربنات سدیم به محلول بیحسی از بین رفته است. همچنین بااستفاده از قرص  کلونیدین (Clonidine) به میزان ۱/۰ میلیگرم قبل ازجراحی سبب پیشگیری از تپش قلب ناشی از مصرف اپی نفرین  شده است.

êحداکثر دوز بی خطر لیدوکائین

 در این روش ،مقدار لیدوکائین بیشتر از ۶میلی گرم درلیتر، خطرناک و سمی تلقی می شود.

دکتر کلین بااندازه گیری مکرر غلظت لیدوکائین در خون ،پس از تزریق محلول مشاهده کرد که حداکثر غلظت لیدوکائین در۷ساعت پس از آغاز تزریق ایجاد می شود.او سپس نهایتاً اعلام کرد که دوز بی خطر لیدوکائین به میزان ۳۵تا ۵۰میلی گرم برای هر کیلو گرم از وزن بدن است.

  مطالب تفصیلی درمقاله زیر موجود میباشد:

Kiein JA. Tumescent  tachnique for regional anesthesia permits lidocaine dose of 35 mg /kg for liposuction. Journal of Dermatologic Surgery and Oncology 16:748-263/1990

êنظر سازمانFDAامریکا

سازمان FDAدوز لیدو کائین را به میزان ۷mg/kgتصویب نموده است ولی FDAاعلام نموده است که درخصوص استفاده لیدو کائین زیر جلدی هیچگونه اطلاعات علمی در اختیار  نداشته است.

 êآیا لیپو ساکشن خطر دارد؟

خطرات لیپوساکشن راباید برای همه افرادی که خواهان انجام این روش هستند توضیح داد. برخی از خطرات این روش به شرح زیر هستند:

***باید توجه داشت که انجام عمل فوق برای منطقه وسیع از چربی های زیر جلدی توصیه نمی شود. در حقیقت برای هر مرحله مقدار معینی از چربی ها را باید تخلیه نمایید.

***همراه با عمل لیپوساکشن نباید عمل جراحی دیگری انجام دهید. طولانی شدن زمان بیحسی سبب عوارض جدی خواهد شود.                

***بد شکلی هایی که در پوست افراد پس از لیپو ساکشن ایجاد میشود  عامل مهمی است .برای مثال جراح ممکن است به علت حجم کاری زیاد نتواند کارش را درست انجام دهد. اندازه لوله (کانولا) هم بسیار مهم است. استفاده از لوله های حجیم ممکن است  سبب بدشکلی در اندام بیمار شود. برخی ازجراحان از لوله های با قطر بیشتر از ۳میلیمتر استفاده میکنند.

 روش تامه سه بی خطر ترین روش لیپو ساکشن است.

زمانی که از این روش برای تخلیه میزان مناسب چربی (نه بیش حد) استفاده شود نتایج کار عالی خواهد بود. تا کنون هیچ موردمرگ در هنگام استفاده از این روش گزارش  نشده است حتی اگر بیهوشی عمومی هم به این روش اضافه شود. درصورتی که میزان کافی چربی تخلیه شود، خطری متوجه بیمار نخواهد شد. اپی نفرین رقیق شده که در محلول تامه سه وجود دارد  سبب منقبض کردن مویرگها شده وسبب جلوگیری از خونریزی جراحی خواهد شد.

êنتایج زیبایی بهتر  

از آنجاکه در این روش از کانولاهای (لوله های تخلیه) باریک استفاده می شود، احتمال بدشکل شدن اندام مورد نظر پس از لیپو ساکشن بسیار اندک خواهد بود.

استفاده از کانولاهای قدیمی ( باقطر بیشتراز ۳میلی متر ) کار جراح را بسیار سخت ومشکل ساز خواهد کرد.برخی از جراحان به خاطر سریع ترکردن زمان تخلیه چربی هااز کانولاهای قطور تر اسنفاده می کنند ولی این جراحان باید دارای مهارت بسیار بالابوده و مواظب تخلیه بی مورد چربی های زیر پوستی باشند.

êباروش تامه سه  روند بهبودی سریعتر  خواهد بود.

پس از انجام این روش مقدار مشخصی از محلول بیحسی آغشته به خون در زیر پوست فرد باقی می ماند. این مایع اضافی ممکن است به آهستگی در عرض چند هفته از طریق جریان خون جذب شود و یا اینکه می توان از طریق برشهای پوستی فوراً آنها را تخلیه کرده  و بااستفاده از جاذبهای مخصوص ، جذب نمود.

êتخلیه سریع :

تخلیه سریع محلول باقیمانده زیر پوست از میان برشهای پوستی سبب سریع شدن میزان بهبودی و کاهش تورم ودرد پس از جراحی و کاهش کبودی درمحل خواهد شد. برای این کار بهتراست

êبرشهای پوستی را باز بگذاریدو بخیه نکنید

êازآدیت ها ی مختلف (باسوراخ های گرد ۵/۱میلی متری ) در پوست برای تقویت تخلیه مواد استفاده کنید

êپدهای HKبرروی محل تخلیه قرار دهید وتا مواد را جذب نمایند

êاستفاده از پوششهای فشاردهنده برای تخلیه مواد باقیمانده را مناسبی است.

***چه مقدار خون در حین عمل لیپو ساکشن باروش تامه سه از دست می رود؟

مقدار خونی که دراین روش ازدست می رود بسیار کم است و میزان ۱۵تا ۳۰میلی لیتر (دو قاشق غذاخوری) است. این میزان خون هم اندازه  خونی است که برای نمونه گیری های آزمایشگاهی انجام می دهند        

قبل از ابداع روش فوق ، میزان خونریزی بسیار شدید بود. درآن زمان ، چند روز قبل از عمل جراحی از بیمار خون گرفته شده و درروز هنگام عمل این خون به بیمارتزریق می شد. درحال حاضر دیگر به این کار نیازی نیست.

u آیا در تکنیک لیپوساکن تامه سه میزان کبودی منطقه عمل کاهش می‌یابد اگر با روش بیحسی موضعی عمل اسیدی کشف انجام شود میزان کبودی در منطقه نسبت به استفاده از روش جراحی عمومی بسیارکمتر است.

۱)    به علت خونریزی بسیار کم در روش بیحسی موضعی.

 خون بسیار کمی در زیر پوست باقی می‌ماند و طبیعتاً کبودی پس از جراحی کمتر خواهد بود.

۲)  نکته دوم اینکه در روش تامه سه، تخلیه محتویات زیر پوستی از طریق برش‌های بسیار کوچک (۵/۱ میلیمتر) به سرعت انجام می‌شود و این برشها نیاز به بخیه ندارند. باز بودن این نواحی به مدت دو تا ۳ روز پس از جراحی سبب می‌شود که خونابه‌های زیرپوستی براحتی تخلیه شده و از احتمال کبودی بکاهند.

*آیا هیچ مرگ و میری در هنگام اجرای روش لیپوساکشن تامه سه رخ داده است؟

. خیر، تاکنون هیچ مرگ و میری گزارش نشده، مرگهایی که گزارش شده‌اند درشرایط زیر بوده‌اند.

۱) انجام عمل‌های جراحی دیگر در همانروز بر روی بیمار (بزرگ کردن پستان، جراحی پوست صورت، جراحی رحم ـ هیسترکتومی (…)

۲)  تخلیه مقادیر پیش از حد مجاز چربی در یک نوبت و یا تخلیه چربی از چند قسمت بدن در یک جلسه

۳)    استفاده از روش بیهوشی عمومی و یا استفاده از آرامبخش‌های قوی

*آیا لیپوساکشن به عنوان یک درمان مناسب برای رفع چاقی به شمار می‌آید. ؟

لیپوساکشن برای رفع چربی‌های موضعی بدن مناسب است. و به عنوان یک عمل جراحی زیبایی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر لیپوساکشن سبب رفع چاقی موضعی میشود وچاقی عمومی را از بین نمی‌برد. اگر چاقی موضعی افراد با روش لیپوساکشن برطرف شوند، در صورتی که نتوانند میزان رژیم غذایی خود را تنظیم نمایند و اگر فعالیت بدنی کاملی انجام ندهند دوباره چاقی خواهند شد. در عمل‌های لیپوساکشن بیشتر از ۸ تا ۱۰ پوند چربی نباید برداشته شود.از طرف دیگر لیپوساکشن برای زیبا کردن موضعی اندام‌های افراد چاق، روش مناسبی است. بافت چربی زیر پوستی وزن زیادی ندارد بلکه بسیار حجیم است. بنابراین با تخلیه چربی زیر پوست از شکم و پاها و دستها، وزن فرد، خیلی کاهش نمی‌یابد.

 آیا همه نقاط بدن بارژیم غذایی و ورزش لاغرمی شوند؟

 خیر. چربی‌های زیر پوست شکم، ران‌ها وزیر چانه با ورزش و رژیم غذایی بسیار به کندی تحلیل می‌روند و یا اصلاً تحلیل نمی‌روند. همچنین پس از زایمان هم چربی‌هایی در بدن می‌مانند که نمی‌توان با ورزش و رژیم غذایی آنها را کاهش داد.بخشی از این چربی‌ها حالت ارثی دارند و با ورزش ورژیم غذایی کم نخواهند شد. پس از ۳۰ سالگی افراد براساس ساختار ژنتیکی بدن خودشان چاق‌ترمیشوند. برای این افراد لیپوساکشن مثل یک رویایی است که آنها را به آرزویشان می‌رساند.

*انقباض عروقی شدید به علت استفاده ازاپی‌نفرین در محلول لیپوساکشن است.

*استفاده از اپی‌نفرین در محلول لیپوساکشن کشف سبب جلوگیری از خونریزی خواهد شد.

*دوز دارویی توصیه شد در روش لیپوساکشن تامه سه به اندازه ۴۰ تا ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن است.

*میکروکائولا (لوله‌های) با قطر خارجی ۳ میلی‌متر هستد که از طریق برشهای ریزی که توسط ابزاری به نام آدیت (adit) روی پوست منطقه ایجاد می‌شوند وارد چربی‌‌های زیر جلدی می‌شوند. برش‌هایی که توسط آدیتها ایجاد می‌شوند به اندازه ۱، ۵/۱ تا ۲ میلی‌متر هستند و پس از جراحی خودشان ترمیم شده و نشانه‌ای از خود راحتی نمی‌گذارند.

محتویات محلول لیپوساکشن که در زیر پوست باقی مانده‌اند پس از عمل به تدریج از میان این روزنه خارج می‌شوند.

*خطرات بیحسی موضعی کدامند.؟

۱) مسمومیت به علت مصرف بیش‌ اندازه و غلظت بالای لیدوکائین

۲)  ناراحتی و درد در هنگام استفاده ناکافی از داروی بیحسی موضعی

*مسمومیت با لیدوکائین در چه مواردی ایجاد شود. ؟

۱)  اگر مقدار بیشتر از حد لیدوکائین به محل‌ عمل تزریق شود.

۲)  جذب بسیار سریع لیدوکائین از طریق رگهای لنفی

۳)  تداخل مصرف داروهای دیگر با لیدوکائین (باید مواظب باشیم که بیمار از دو هفته قبل از عمل داروهای زیر را مصرف نکرده باشد.)

لیست داروها

*بعضی ازاین دارو ها دارای اسم تجارتی  مختلفی هستندو ممکن است از لحاظ فورمول مشایه باشند

**پیشگیری از مسمومیت با لیدوکائین

دکتر کلین کتابی را درخصوص مسمومیت با لیدوکائین منتشر نموده است:

Tumescetnt Anesthesia and Microcannular Liposuction (Auther Jeffery Klein/Mosby publishers/St Louis/ 2000

**روش تزریق ماده بیحسی  در منطقه مورد نظر.

این کار زیاد سخت نیست ولی یک پزشک یا یک نرس ورزیده باید این کار را انجام دهد. اگر این کار با مهارت انجام شود، با درد همراه نخواهد بود پزشک نباید سوزن را بیش از حددر عمق ناحیه فرو کند چون ممکن است وارد مناطق عمقی و حساس داخل شکم بشود.

مقدار ماده بی‌حسی که برای شکم استفاده می‌شود با ناحیه ران و یا بازو و مچ دست فرق دارد. تزریق باید با دقت، صحیح و با حوصله انجام شود. تزریق سریع ممکن است بیحسی مناسب را تأمین نکند و باید از مسکن‌ها، مخدر و یا آرامبخش استفاده شود.

***علایم خفیف مسمومیت به لیدوکائین

این علایم شامل گنگی، سبکی‌سر، اختلال موقتی حافظه / عدم تعادل، تاری دید و دوبینی هستند.

اضطراب بیمار سبب افزایش مشکلات فوق می‌شود.

البته ممکن است فرد قیلا دارویی را مصرف کرده باشد که با داروی بیحسی تداخل کرده باشد. در این موارد باید به پزشک اطلاع دهد.

**×نشانه‌های خطرناک مسمومیت به لیدوکائین.

این علایم شامل، شنیدن صدای زنگ در گوش، پرش‌های عضلانی، تشنج و بیهوشی هستند.

تشنج همراه با از هوش رفتن به عنوان اورژانس تلقی می‌شود. در حالات بسیار شدید، فشار خون بسیار پایین، ضربان کند قلب، وریتم نامنظم قلب مشاهده می‌شوند.

موارد فوق بسیار نادر هستند و به علت اشتباه در ماده بیحسی ایجاد می‌شوند. لذا باید فردی که این محلول را تهیه می‌کند کاملاً مراقب وزن بیمار بوده و غلظت مناسب را تهیه نماید.

اگر داروی بیحسی با دقت کامل تهیه و تجویز شود خطرات فوق مشاهده نخواهند شد.

***مرگ‌‌های ناشی از بیهوشی عمومی

همانطور که گفته شد روش لیپوساکشن تامه سه دارای خطر مرگ نبوده است.

از سوی دیگر بیهوشی عمومی سبب مرگ‌ و میر شده است. علت این امر این بوده است جراح احساس آزادی می‌کرده و چندین عمل جراحی را با هم در یک نوبت انجام داده است و یا اینکه میزان بیش از حد مجاز چربی زیرپوشی را تخلیه نموده است.

تاکنون ۵ مورد مرگ و میر در ارتباط با لیپوساکشن همراه با بیهوشی عمومی از سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ از مجله پزشکی نیوانگلند گزارش شده است:

(Roa RB, et al. Deaths related to liposuction. N. Eng. J. Med. 340: 1471- 1475, 1999).

***مزیت بیحسی موضعی نسبت به بیهوشی عمومی چیست؟

زمانی که بیمار تحت بیحسی موضعی است، کاملاً هوشیار است و در مواقعی که احساس سرگیجه یا سبکی سر می‌کند و یا مشکل تنفسی و یا درد غیر طبیعی دارد به جراح اعلام می‌کند.

ولی زمانی که بیمار تحت بیهوشی عمومی است و بی‌هوش می‌باشد قادر به اعلام موارد فوق نخواهد.

***برخی از بیماران پس از انجام روش لیپوساکشن تامه سه دچار خواب آلودگی خفیف و گاهی تهوع و استفراغ می‌‌شوند. داروهای دیگری از قبیل آنتی‌بیوتیکها استامینوفن/ دیازپام و کدئین سبب تهوع و استفراغ می‌شوند.

روش لیپوساکشن با کمک امواج اولتراسوند (UAL)

Ultrasound Assisted Liposuction

در روش استفاده از امواج اولتراسوند (UAL)، انرژی مافوق صوت به چربی زیرجلدی تجویز می‌‌شود. این روش به خاطر خطر عوارض موجود، در حال حاضر کمتر مرسوم است.

در این روش یک کریستال پیزوالکتریک انرژی الکتریکی به ارتعاشات سریع مافوق صوت و گرما تبدیل می‌کند که یک میله فلزی کوچک منتقل می‌شود و بافتهای زنده را تخریب می‌کند.

انرژی اولتراسونیک ترکیبی از انرژی ارتعاشی مکانیکی و انرژی گرمایی را به چربی زیر جلدی ارایه می‌دهد.

میزان بی‌خطر بودن روش UAL مورد اختلاف است. در یک تحقیق که به روش ۲۵۰ مورد UAL انجام شد اعلام شد که روش UAL «هم مؤثر وهم بی‌خطر» است. با این وجود در این تحقیق مشاهده شد که پس از UAL سه مورد نکروزجلدی (۲/۱%) ، ۲۸ مورد سرومای پس از جراحی UAL (2/11%) و ۳۵ مورد تاول‌های Reston foam گزارش شد.

***براساس این تحقیق بیشتر جراحان مجرب اعلام نمودند که میزان بی‌خطر بودن UAL کمتر از روش لیپوساکشن تامه سه است.

دو روش از UAL وجود دارند.

۱)  UAL داخلی: امواج اولتراسونیک را توسط یک میله فلزی و یا یک کانولا که از طریق یک برش در پوست وارد چربی‌های زیر جلدی می‌شود، مستقیماً وارد منطقه می‌کند.

۲)  UAL خارجی: امواج اولتراسونیک توسط یک پدال مستقیماً روی پوست روی منطقه وارد شود. این روش هیچ فایده‌ای ندارد و دیگر از آن استفاده نمی‌شود.

سازمان FDA امریکا هرگز ابزارهای مربوط به UAL داخلی را تصویب نکرده است و در حال حاضر کمپانی که تولیدات این وسایل را در آمریکا به عهده داشته اعلام ورشکستگی کرده است.

UAL سبب ایجاد لخته‌های خونی می‌شود:

در روش UAL لخته‌های خون در عروق کوچک ایجاد می‌شود. UAL داخلی سبب ایجاد گرما و افزایش دمای بافت چربی مورد نظر می‌شود. همچنین سبب افزایش دمای عروق خونی ( که به پوست منطقه خون می‌دهند) خواهد شد. افزایش دمای این عروق سبب انعقاد خون در آنها شده و سبب قطع اکسیژن‌رسانی به پوست می‌شوند و در نتیجه پوست منطقه خواهد مرد. همچنین ممکن است به اعصاب محیطی آسیب وارد شود. کرختی پس از انجام روش UAL داخلی به خاطر آسیب رسیدن به اعصاب حسی احتمال دارد.

UALê سبب ایجاد سروما می‌شود.

سروما یک حفره پر از مایع در زیر پوست است و ممکن است هفته‌ها یا ماهها باقی بماند.

 روش UAL داخلی در ۱۵% تا ۷۵% موارد سبب بروز سروما می‌شود وارد کرد خیلی آهسته کانولا به درون بافت و یا استفاده از انرژی زیاد اولتراسونیک سبب آسیب‌رسانی به بافت منطقه ایجاد سروما خواهد شد.

UALê خارجی نباید بر روی اندام‌های مهم مثل قلب، تخمدانها و شریانهای بزرگ استفاده کرد.

ê روش(تخلیه باز) اپن درناژ و کمپرس بای‌مودال

Open Drainage and Bimodal Compression

این روش مراقبت جدید برای زمان پس از لیپوساکشن تعیین شده است. با این روش زمان بهبودی بیمار زودتر شده و تعداد ملاقاتهای پس از جراحی کمتر خواهد شد. این روش سبب کاهش درد، تورم و زمان نقاهت می‌شود. با این وجود بسیاری از جراحان از همان روش قدیمی برای مراقبت پس از عمل استفاده می‌کنند.

ê روش سنتی مراقبت پس از لیپوساکشن

۱)  برش‌ها بابخیه بسته میشدند.

۲)  استفاده طولانی مدت از پوشش‌های ارتجاعی برای دو هفته یا بیشتر

ê عوارض کارهای فوق شامل تورم، کبودی و حساسیت همراه با مراجعات بعدی به پزشک است.

êعلت تورم و کبودی و حساسیت در منطقه چیست؟

۱)  محبوس شدن مواد بیحسی آغشته به خون در منطقه عمل

۲)  باآسیب رسیدن به مویرگهای لنفاوی زیرجلدی به این مویرگها به صورت موقتی آسیب وارد می‌شود.

چه عواملی سبب افزایش خطر لیپوساکشن می‌شوند؟

۱)    زمان طولانی بیحسی

۲)   مهارت ناکافی جراح

۳)  عدم دقت در تهیه مایع بیحسی براساس غلظت مناسب با وزن

۴)   مراقبتهای ناکافی بعد از عمل

ê برداشتن میزان چربی در یک مرحله

باید بدانیم که به جای برداشتن ۶ تا ۹ لیتر چربی در یک روز، این کار را به چندین نوبت جداگانه تقسیم نماییم و در هر نوبت ۲ تا ۳ لیتر چربی را تخلیه نماییم. تخلیه ۵%‌ از مناطق زیر جلدی بدن بی‌خطر از تخلیه ۴۰% از منطقه است. جراحی زیبایی، جراحی اورژانس تلقی نمی‌شوند. بنابراین نباید در کار عجله نمود.

بطور مثال تخلیه ۱ لیتر چربی در فردی ۵۰ کیلویی مقدار زیادی است ولی تخلیه ۴ لیتر چربی در یک مرحله در یک فرد ۱۰۰ کیلو میزان زیادی تلقی نمی‌شود. هنوز فرمول (حقیقی) برای تعیین میزان مناسب تخلیه چربی تعیین نشده است و جراح باید خودش دارای تشخیص کافی باشد. با این وجود تخلیه بیشتر از ۵۰ لیتر چربی کاری بسیار خطرناک است. بدن انسان نمی‌تواند جراحی‌های بیشتر از اندازه را تحمل کند و ممکن است با خونریزی بیش از حد و یا لخته‌های خونی زیاد سلامت فرد به خطر بیفتد.

êچه کسانی برای عمل لیپوساکشن مناسبند.

افرادی که دارای انتظارات درستی از این روش باشند. باید گفت که لیپوساکشن در بسیاری از موارد ۱۰۰% مشابه با خواسته افراد در نمی‌آید ولی به میزان زیادی رضایت افراد را تامین می‌کند.

êچه کسانی برای عمل لیپوساکشن مناسب نیستند؟

۱)  افرادی که دارای سابقه ابتلا به بیماری‌های نقص ایمنی، (بی نظمی های)آریتمی‌های قلبی، تشنج و صرع، خونریزی‌های شدید یا سابقه لخته‌های خون در رگ پا و یا لخته خون در ریه‌ها (آمبولی ریه) هستند.

۲)  افرادی که از داروهایی از قبیل آسپیرین و خانواده این داروها و یا از داروهای ضد انعقاد مثل کومادین (وارفارین) استفاده می‌کنند.

۳) لیپوساکشن سبب لاغری دایمی نمی‌شود.

۴)  اگر پوست فرد دارای خواص ارتجاعی کافی نباشد، بایستی انتظار داشته باشد که ممکن است چروکهایی در منطقه ایجاد شود. با اینحال این افراد هم، علی‌رغم این چین‌های کوچک از نتیجه کار خیلی راضی هستند.

ê چه کسانی از لیپوساکشن راضی نمی‌‌شوند؟

بیشتر بیمارانی که در یک جلسه چندین منطقه از بدن خود را لیپوساکشن کرده‌اند از نتایج عمل زیاد راضی نمی‌شوند.

بدست آوردن پوست طبیعی و صاف مورد توجه همگان است. استفاده از لوله‌هایی که دارای قطر بیشتر از ۳ میلی‌متر هستند در نتیجه زیبایی عمل تاثیر می‌گذارند وشکلی‌هایی نیز در این موارد مشاهده شود.

êحالت ارتجاعی پوست چه تأثیری بر روی نتیجه لیپوساکشن می‌گذارد؟

. ظاهر پوست پس از لیپوساکشن به حالت ارتجاعی پوست بستگی دارد. پوستهای دارای خاصیت ارتجاعی خود، پس از لیپوساکشن باید حالت طبیعی و صاف بگیرند. حتی پوستهایی که دارای خاصیت ارتجاعی خوبی نیستند، پس از لیپوساکشن دارای ظاهر خوبی خواهند شد. در افرادی که قبلاً چاق بوده‌اند و مدتی بعد مقدار زیادی از وزن خود را از دست داده‌اند خاصیت ارتجاعی پوست کمتر از آنهایی است که هرگز چاق نبوده‌اند.

êبرای افراد مسن‌تر

لیپوساکشن در مناطق داخلی ران و بخش بالایی شکم ممکن است با چروک پوستی همراه باشد. میزان چروکهایی که پس از لیپوساکشن ایجاد می‌شوند مشابه با چروکهایی است که در اثر کاهش وزن و رژیم لاغری می‌توانست ایجاد شود.

با وجود این نتایج حاصله از لیپوساکشن برای اکثر متقاضیان این روش رضایتبخش و امیدوار کننده است.

êلیپوساکشن چه تأثیری بر روی ظاهر پوست می‌گذارد.؟

زمانی که لوله‌های تخلیه چربی را وارد چربی زیر جلدی می‌کنند، تونل‌های باریکی در این چربی‌ها ایجاد می‌شود و چربی‌های اضافی را تخلیه می‌کنند ولی ارتباط بافتی مابین پوست و عضلات زیر لایه چربی همچنان باقی می‌مانند. این ارتباطات بافتی در هنگام بهبودی زخم‌ها منقبض می‌‌شوند و پوست روی منطقه تخلیه شده را در حالت طبیعی نگه می‌دارند. در افرادی که پوستشان دارای خاصیت ارتجاعی خوبی است، لیپوساکشن هیچ‌گونه چروکی در پوست منطقه ایجاد نمی‌کند و چروکهایی که از قبل در ناحیه داخلی ران وجود داشته‌اند بیشتر از قبل نخواهند شد.

لیپوساکشن در باسن

شکل باسن توسط چربی‌های زیر جلدی تنظیم می‌شود.

اگر لیپوساکشن در ناحیه باسن به خوبی انجام شود، شکل واندازه باسن بهتر خواهد شد و حالت قرینه خواهد گرفت. استفاده از لوله‌های تخلیه باریک در این موارد کار بسیار خوبی است و نتایج عالی به همراه دارد. چربی ناحیه باسن دارای خاصیت شکل‌دهی خاصی است.در ناحیه باسن باید هماهنگی شکل باسن را در نظر داشت. جراح باید کوشش کنند که مقدار کافی چربی را از دو طرف تخلیه کند و نباید تخلیه چربی آنقدر زیاد باشد که در ظاهر باسن ایجاد عدم تقارن و فرورفتگی موضعی ایجاد نماید. اگر جراح با توجه کامل و به طور مساوی چربی باسن را به صورت یکنواخت تخلیه نماید، خاصیت ارتجاعی پوست همراه با کاهش وزن باسنی سبب بالا رفتن باسن می‌شود.

در ادبیات یونان باستان مطالب زیادی درباره کالبد شناسی سطح بدن انسان (Surface Anatomy) آمده است. یونانیها برای باسن‌های زیبا لغتی به نام Callipygian را به کار می‌بردند. این لغت مجموعه‌ای از لغات Kallos (زیبا) و Pyge  می‌باشد.

هدف از لیپوساکشن در باسن فقط خالی‌کردن چربی‌های اضافی نیست بلکه جراح باید مثل یک مجسمه‌ساز دقیقاً از تناسب اندام باسن از روبرو و از نیم رخ مطلع باشد و سعی کند با تخلیه چربی‌ها از قسمت‌های مختلف این تناسب را در مجموع ایجاد کند.

بعضی از باسن‌ها حالت پهن و مسطح داشته و دارای آن برآمدگی‌های مورد نظر از نیم‌رخ می‌باشند. جراح می‌تواند با تخلیه چربی‌ها در مکان‌های مناسب روشی را ایجاد نماید که باسن بتواند در اثر کشش پوست به صورت برآمده شده و بالا بیاید.

استفاده از لوله‌های تخلیه باریک (حداکثر تا ۳ میلی‌متر) برای این کار بسیار مناسبند. توصیه می‌کنیم که درمنطقه باسن به هیچ‌وجه از لوله‌های کلفت‌تر استفاده نکنید چون تخلیه بیش از حد در این منطقه سبب فرورفتگی‌های بدشکل در باسن شده و ترمیم آنها کار بسیار مشکلی و پر هزینه خواهد بود.

êخط زیر باسن

در بعضی از خانم‌‌ها این خط به وضوح وجود دارد و به عنوان نقطه فاصله بین پشت ران و باسن می‌باشد. در بعضی از خانم‌ها این خط وجود ندارد. از لحاظ جراحی لیپوساکشن نمی‌توان این خط را ایجاد نمود. همچنین در بعضی افراد یک برآمدگی به شکل موز دربخش فوقانی خلف ران در زیر خط زیرین باسن وجود دارد. برداشتن چربی بیش

ارسال نظر