X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ماری که درها را باز می کند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به دنبال رفتار شناسی انواع گونه های مارها در جهان ، محققان جانورشناسی رفتار بسیار عجیبی را از مار ۵٫۵ متری و در عین حال سمی آلبینو بیرمانیا مشاهده کردند.

در آزمایشی ،‌این مار را در درون یک اتاق در بسته قرار دادند و پس از آن شاهد آن بودند که این مار به بلند شدن و باز کردن در بسته از اتاق فوق بیرون آمد.
چنین رفتاری تاکنون از جانب مارها دیده نشده بود و این موضوع موجب بروز نگرانی های خاص در بین جانورشناسان شده ،‌چرا که آنها از این بابت نگرانند که در صورت شیوع جمعیت این گونه از مار کنترل عدم آسیب رسانی آنها بسیار دشوار خواهد شد.

ماری که می تواند درها را باز کند / تصاویردیدنی

 ماری که می تواند درها را باز کند / تصاویردیدنی

 ماری که می تواند درها را باز کند / تصاویردیدنی

ماری که می تواند درها را باز کند / تصاویردیدنی

منبع: نیک صالحی

ارسال نظر