X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مخالفان زرتشت چه کسانی بودند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پست شماره ۹۳۵
مخالفان زرتشت چه کسانی بودند؟

زرتشت در برابر پندار بافی و پندار پرستی ایستاد و این کار وی بازار این افراد را تضعیف نمود.

 

بسیاری از بزرگان و شاهان برای خود معبودی برای پرستش ایجاد کرده بودند که ریشه آنها از آئین کهن مهرپرستی نیز می باشد. آئین میترا یکی دیگر از نخستین آئینهای برتر جهان است که با ورود زرتشت رو به زوال رفت ولی بعدها به اروپا گسترش یافت و هنوز در برخی کلیساهای اروپا نقاشی مهر در کنار گاو وجود دارد. این پندار پرستان به نام کوی یا کرین نامیده می شدند. کوی از همان کی پارسی است (مانند کی آرش – کی گشتاسب) که شاه معنی میداده است. آنان شاهانی بودند که در امور دینی نیز رهبری مردم را بر عهده داشتند.

 

کرپانان پیشوایان مذهبی روزگار زرتشت بودند که مراسمهای پیچیده ای برای خدا ایجاد کرده بودند. از این خاندان سرداری به نام بندو یکی از بزرگ ترین دشمنان زرتشت بوده است که نامش بارها آمده است. زرتشت در سروده هایش برای آنان از درگاه خداوند درخواست راهنمایی میکند. جایی دگیر از خاندان اسیج نام میبرد که خونهای بسیاری را بیگناه ریخته اند.

ارسال نظر