X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مصرف زیاد مواد نشاسته ای و عوارض آن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شاسته قند متراکمی است که بیشتر در گیاهان یافت می شود و از دو ترکیب عمده تشکیل شده است یکی از آنها در آب جوشیده حل شده و حدود ۱۰ تا ۲۰ در صد کل نشاسته را تشکیل می دهد که آمیلوزAmylose نامیده می شود.قسمت بعدی که حدود ۸۰ تا ۹۰ در صد نشاسته را تشکیل میدهد و در آب جوش حل می گردد آمیلوپکتین Amilopectin نام گذاری شده است.این ترکیب ها از واحد های گلوکز تشکیل شده است ، آمیلوز هیدروکربور خطی است و حاوی ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد گلوکوز و آمیلوپکتین شاخه دار بوده وحاوی ۲۰ – 30 واحد گلوکز در پایانه و ۱۳- ۱۸ واحد در زنجیر طرفی می باشد . ملکول ترکیب اخیر طویل و دارای ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ واحد گلوکز می باشد.ترکیب آمیلوز و آمیلوپلتین یعنی نشاسته شناخته شده و هنگام سرد شدن بصورت ژل Gel در می آیند.هضم مواد نشاسته ای در دهان و روده انجام می گیرد و در معده دیاستازهای هضم کننده این ماده وجود ندارد افراط در مصرف مواد نشاسته ای بویژه هنگامی که در دهان باندازه کافی با بزاق آغشته نشده باش

نشاسته قند متراکمی است که بیشتر در گیاهان یافت می شود و از دو ترکیب عمده تشکیل شده است یکی از آنها در آب جوشیده حل شده و حدود ۱۰ تا ۲۰ در صد کل نشاسته را تشکیل می دهد که آمیلوزAmylose نامیده می شود.قسمت بعدی که حدود ۸۰ تا ۹۰ در صد نشاسته را تشکیل میدهد و در آب جوش حل می گردد آمیلوپکتین Amilopectin نام گذاری شده است.این ترکیب ها از واحد های گلوکز تشکیل شده است ، آمیلوز هیدروکربور خطی است و حاوی ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد گلوکوز و آمیلوپکتین شاخه دار بوده وحاوی ۲۰ – 30 واحد گلوکز در پایانه و ۱۳- ۱۸ واحد در زنجیر طرفی می باشد . ملکول ترکیب اخیر طویل و دارای ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ واحد گلوکز می باشد.ترکیب آمیلوز و آمیلوپلتین یعنی نشاسته شناخته شده و هنگام سرد شدن بصورت ژل Gel در می آیند.هضم مواد نشاسته ای در دهان و روده انجام می گیرد و در معده دیاستازهای هضم کننده این ماده وجود ندارد افراط در مصرف مواد نشاسته ای بویژه هنگامی که در دهان باندازه کافی با بزاق آغشته نشده باشد در معده جمع شده وبه دیواره این عضو می چسبد، باعث کاهش فعالیت و ترشح این اورگان جهت هضم مواد پروتئین ها و چربی ها می گردد.باقی ماندن مواد نشاسته ای در معده باعث ایجاد نفخ و تولید گاز می گردد و هضم و جذب مواد غذایی را بتاخیر می اندازد.گازهای حاصل از این ماده در معده و روده باعث اختلال دراعمال و ترشحات این اعضا ، هضم و جذب را دچار تعویق ساخته و وارد خون می گردند. گازهای تولید شده از مواد نشاسته ای بیشتر از گاز کربنیک تشکیل شده و دفع آنها از خون توسط ریه ها انجام می گیرد که کار اضافی را برای این عضو باعث می شود.علاوه بر اینها توقف مواد نشاسته ای در سیستم گوارش باعث اختلال در هضم و جذب پروتئین ها و چربی ها شده و آنها را دچار تخمیر می نمایند که از آنها گازهای سمی حاوی ترکیبات نیتروژنه و سولفوره حاصل می گردد مقداری از این گازهای سمی وارد خون شده وبه قسمت بالای بدن صعود کرده و باعث فشار بر مغز و اعصاب می گردد. بنظر می رسد تعداد زیادی از بیماریها نتیجه یبوست و عدم دفع ادرار است که از مصرف مازاد مواد نشاسته ای حاصل می گردد.افزایش گازهای سمی در خون باعث افزایش مقاومت جدار سلولها جهت جلوگیری از ورود این گازها بداخل سلول میگردد و سخت شدن پوسته سلولها باعث عدم ورود مواد غذایی بداخل این واحدها گردیده قند و مواد غذایی در خون افزایش یافته ولی سلولها از آنها تغذیه نرده و دچار ضعف می شوند. حاصل این وضع افزایش قند و چربی در خون و پی آمدهای آنست که با محدود کردن مصرف مواد نشاسته ای می توان این عوارض را بر طرف کرد.

ارسال نظر