X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مهندسی P (پی)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اندرکنش خاک و سازه

بررسی بخشی از سازه که در تماس با خاک می باشند

پی: شالوده – فونداسیون foundation

۱-  پی های سطحی (shallow foundation) بحث اثلی ما دراین مورد است

۲-  پی های عمیق (deep foundation)

 

پی های سطحی: شامل: ۱- پی های منفرد isolated footing – single footing

۲- پی های مرکب ( برای بیش از یک ستون) spread footing , combined

۳-  پی های نواری strip footing

۴-  پی های گسترده mat footing

پی منفرد

پی های نواری برای دیدار مشابه پی های منفرد هست و طراحی می شوند.

پی های مرکب

۱- پی برای دو ستون  2- پی برای بیش از دو ستون

پی نواری

اگر پی نواری جواب ندهد از پی عمیق استفاده می گردد.

شناژ: با مساله قبل متفاوت است و برای وصل پی های منفرد بکار می رود.

به دو دلیل ۱- همسان بودن نشست پی ها    2 – افزایش مقاومت در برابر بار جانبی

اندرکنش خاک و سازه

بررسی بخشی از سازه که در تماس با خاک می باشند

پی: شالوده – فونداسیون foundation

۱-  پی های سطحی (shallow foundation) بحث اثلی ما دراین مورد است

۲-  پی های عمیق (deep foundation)

 

پی های سطحی: شامل: ۱- پی های منفرد isolated footing – single footing

۲- پی های مرکب ( برای بیش از یک ستون) spread footing , combined

۳-  پی های نواری strip footing

۴-  پی های گسترده mat footing

 

پی منفرد

پی های نواری برای دیدار مشابه پی های منفرد هست و طراحی می شوند.

پی های مرکب

۱- پی برای دو ستون  2- پی برای بیش از دو ستون

پی نواری

اگر پی نواری جواب ندهد از پی عمیق استفاده می گردد.

شناژ: با مساله قبل متفاوت است و برای وصل پی های منفرد بکار می رود.

به دو دلیل ۱- همسان بودن نشست پی ها    2 – افزایش مقاومت در برابر بار جانبی

پی های گسترده: mat foundation

در مواقعی که خاک خیلی ضعیف است بکار می رود.

پی های عمیق

تئوری رانش خاک

دیوارهای حائل retaining walls     1- دیوارهای وزنی gravity walls

                                                       2- دیوار طره: cantilever walls

دیوار وزنی

دیوار طه

نما از روبرو

دیوارهای زیر زمینی به عنوان دیوار حائل بکار می روند.

پی ها: sheet piles

اکثرا در بندرگاهها بکار می رود.

از روبرو

Contilever sheep piles

پره های مهار شده Braced sheep piles

برای مهار پره ها از وزن های لرده استفاده می شود.

شناسایی خاکها – تقسیم بندی خاکها

خاک های چسبنده cohesive soils عمده ترین آنها خاک رس است

خاک های غیر چسبنده cohesiveless ماسه و شن

خاک لای: نه جزو خاکهای چسبنده و نه جزو خاکهای غیر چسبنده است بلکه حالتی مابین این دو گروه است.

مثال: رس ماسه ای sanfy clay

ماسه لایه ای silty sand

دسته بندی ازنظر سختی ( برای خاکهای چسبنده ) و درجه تراکم (‌برای خاکهای غیر چسبنده )

رس سخت stiff clay       خاکهای چسبنده

رس نرم soft clay

ماسه تراکم compact sand     خاکهای غیر چسبنده

شن سست loose gravel

اصطلاحات متداول برای خاکهای چسبنده:

سفت hard

سخت stiff

نرم soft

بسیار نرم very soft

 

اصطلاحات متداول برای خاکهای غیرچسبنده:

تراکم compact

سست loose

یکنواخت uniform

خواص مکانیکی خاکها

مقاومت خاک متشکل از دو خاصیت و اصطکاک می باشد

معادله بوهر – کولمب      

برای مقاومت برشی خاک mohr-columb

S مقامت برشی kg/cm2

C ضریب چسبندگی kg/cm2

فشار وارده در محل مورد نظر kg/cm2

 زاویه اصطکاک داخلی

 

خاکهای چسبنده =۰

برای خاکهای چسبنده =۰ مقاومت فشاری خاک ثابت است و با عمق تغییر نمی کند.

برای خاکهای غیر چسبنده c=0

برای خاکهای غیر چسبنده ( دارای زاویه اصطکاک ) مقاومت فشاری خاک بستگی مستقیم به عمق دارد.

در یک حالت کلی خاک دارای چسبندگی و اصطکاک می باشد.

در اینحالت کلی خاک داری چسبندگی و اصطکاک است

 

 

[hide]دانلود کامل پروژه[/hide]

 

پسورد :www.padida.ir

ارسال نظر