X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

موزاییک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه:

موزاییک یکی از قدیمیترین وپرمصرف ترین مصالح در کارهای بنایی وصنعت ساختمان سازی وعمران می باشد که از نظر اقتصادی فیزیکی از مصالح کم هزینه ومقرون به صرفه می باشد که از مخلوط وترکیب سیمان وماسه وآب وبه نسبت مناسب حاصل وتولید می گردد. که پس از ختراع وساخت موزاییک، به تدریج در کارهای ساختمان وعمران رواج یافت وروز به روز در ابنیه گسترش یافت ودر حال حاضر از متداولترین مواد ومصالح مصرفی در صنعت ساختمان به شمار می رود که موزاییک عموماً تحت کنترل دقیق در کارخانه موزاییک سازی ساخته میشود.

ساختن موزاییک مرغوب واستفاده درست و بجا ونگهداری از آن باعث ازدیاد عمر موزاییک کار شده می شود ودر نتیجه استحکام و ازدیاد عمر بنای مورد نظر میشود.

موزاییک وموزاییک سازی بدلیل تولید ساده وبیشتر وکم هزینه بودن آن استفاده بسیار زیادی در سنعت ساختمان دارد. ودر انواع ومدلهای مختلف ساده وآجدار تولید می گردد. ومورد استفاده در ساختمان وساختمان سازی قرار می گیرد وازآنجا که خواص موزاییک نظیر مقاومت وپایداری مناسب وسهولت دسترس به آن راحت وآسان می باشد کارایی زیادی دارد ودر کارخانه تحت شرایط کارگاهی مصالح مورد نیاز (ماسه- سیمان- آب) را داخل قالب ریخته وبا اندازه های معین تولید می گردد. معمولاً موارد استفاده از موزاییک در کف حیاط، کف سازی ساختمان، پشت بام- در پیاده روها و پارکها بسیار زیاد می باشد ویکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی می باشد.

مقدمه:

موزاییک یکی از قدیمیترین وپرمصرف ترین مصالح در کارهای بنایی وصنعت ساختمان سازی وعمران می باشد که از نظر اقتصادی فیزیکی از مصالح کم هزینه ومقرون به صرفه می باشد که از مخلوط وترکیب سیمان وماسه وآب وبه نسبت مناسب حاصل وتولید می گردد. که پس از ختراع وساخت موزاییک، به تدریج در کارهای ساختمان وعمران رواج یافت وروز به روز در ابنیه گسترش یافت ودر حال حاضر از متداولترین مواد ومصالح مصرفی در صنعت ساختمان به شمار می رود که موزاییک عموماً تحت کنترل دقیق در کارخانه موزاییک سازی ساخته میشود.

ساختن موزاییک مرغوب واستفاده درست و بجا ونگهداری از آن باعث ازدیاد عمر موزاییک کار شده می شود ودر نتیجه استحکام و ازدیاد عمر بنای مورد نظر میشود.

موزاییک وموزاییک سازی بدلیل تولید ساده وبیشتر وکم هزینه بودن آن استفاده بسیار زیادی در سنعت ساختمان دارد. ودر انواع ومدلهای مختلف ساده وآجدار تولید می گردد. ومورد استفاده در ساختمان وساختمان سازی قرار می گیرد وازآنجا که خواص موزاییک نظیر مقاومت وپایداری مناسب وسهولت دسترس به آن راحت وآسان می باشد کارایی زیادی دارد ودر کارخانه تحت شرایط کارگاهی مصالح مورد نیاز (ماسه- سیمان- آب) را داخل قالب ریخته وبا اندازه های معین تولید می گردد. معمولاً موارد استفاده از موزاییک در کف حیاط، کف سازی ساختمان، پشت بام- در پیاده روها و پارکها بسیار زیاد می باشد ویکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی می باشد.

 

فصل اول

تعریف موزاییک: موزاییک کف پوشی است متراکم، در حقیقت یک جور بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرس ویا از طریق لرزش بدست می آورد.

واز ماسه، سیمان، سنگ دانه، پودر سنگ و آب در ابعاد وطرحهای گوناگون وجود دارد.

بطور کلی موزاییک از دو سطح تشکیل شده است:

۱)  لایه رویه یا رنگ موزاییک: که این لایه نقش موزاییک را تشکیل می دهد ودرآن از پودر سنگ، سیمان، آب و از ترکیبات دانه بندی شده ورنگی استفاده می شود.

۲)  لایه زیرین یا نارین: این لایه دارای ضخامت بیشتری نسبت به لایه رویه می باشد نقش تعمل فشار را نیز بعهده دارد ومانند لاهی رویه از سیمان، آب وماسه تشکیل شده است.

روشهای تولید موزاییک:

۱)     روش پرس: در این مورد اعمال فشار با استفاده از دستگاه پرس باعث ایجاد تراکم در موزاییک می شود که این فشار بسته به ابعاد ونوع سنگ دانه های بکار رفته متغیر می باشد. موزاییک هایی که از این طریق تولید می شدند حتماً نیاز به ساب خوردن دارند.(دو قشری)

۲)  روش ویبره ای: در این مورد اصلاً فشاری وجود ندارد وعمل تراکم و یکنواخت سازی به کمک دستگاه لرزاننده انجام می گیرد. ومعمولاً بعلت داشتن سطحی صاف نیاز به ساب ندارد. اما نوعی از موزاییک های ویبره ای هستند که در آنها سنگ تزئینی بکار رفته است وعمل سایش برروی آنها انجام می گیرد( یک قشری)

انوع موزاییک:

۱- موزاییکهای گرانیتی ومعمولی

۲- موزاییک های ویبره ای:  موزاییک های تک لایه ای بدون ساب خوردن وفشار پرس می باشد وبرای تولید آن به دستگاههای پیچیده ای نیاز ندارد. تنها یک همزن، یک دزاتور ( پیمانه کن) ویک تسمه نقاله بطول ۱۲-۱۰ مجهز به ویبراتور کافی است.

روش تولید آن بدین ترتیب است که مواد پس از مخلوط شدن توسط پیمانه کن به میزان مورد نیاز هر قالب، درون قالبهای لاستیکی ریخته می شوند وبر روی نوار نقاله قرار می گیرند که این نوار لرزان است وبا ویبره کردن مواد باعث خارج شدن هوای از بین مواد موزاییک می شود وقالب ها را به مدت ۵ ساعت می گذارند خشک شود پس قالبها را جدا کرده وموزاییک ها را درون آب می خوابانند وبعد بسته بندی می کنند.

۳) موزاییک شسته: تولید این موزاییک مانند موزاییک های گرانیتی ومعمولی می ماند با این تفاوت که مدتی که موزاییک در گرمخانه می مانند تا آب فیزیکی خود را از دست بدهد ۵ ساعت می باشد ودر هنگام ساب نیز بصورت متفاوتی ساب می خورند بدنی گونه که در دستگاه ساب آنها بجای کله های ساب ( سنگ سمباده) فرچه های سیمی است که در سه مرحله که بترتیب از زبر به نرم قرار گرفته اند موزاییک ها را پرداخت می کنند ودر زمان ساب نیز آب با فشار بر روی موزاییک ها پاشیده می شود.

۴)  موزاییک های تک لایه ای: این موزاییک ها بعلت وزن کم در ساختمان های چندین طبقه استفاده می شود. این نوع موزاییک فاقد قسمت زیرین است ودر آن سنگ دانه ای بسیار ریز استفاده شده است. ولی بطور کلی روش تولید آن مانند موزاییک گرانیتی می باشد که بیشتر در کشور های آلمان وایتالیا تولید می شود.

طبقه بندی موزاییک ها بر اساس شکل ظاهری ونمای سطح رویه:

۱)  موزاییک سیمانی:  موزاییکی که در سطح رویه فاقد سنگ دانه های تزیینی است وتنها دارای شیار وطرحهای ساده است.

۲)  موزاییک سنگدار: موزاییکی که در سطح رویه از سنگ های تزیینی استفاده شده وبه سه صورت شیاردار (طرحدار)، صاف داشته ساخته می شود.

۳)  موزاییک شیار دار: موزاییکی است که در سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی وبرجستگی بوده وبعنوان فرش کف پیاده رو ومحوطه استفاده میشود.

۴)    موزاییک شسته: موزاییکی است که در سطح آن دانه های شن بصورت برجسته نمایان است.

۵)  موزاییک پلاکی: موزاییکی است که در سطح رویه آن مصالح ساختمانی لخت وصیقل پذیر وجود دارد واندازه این سنگها برحسب ابعاد موزاییک متفاوت است وبصورت صاف ساخته می شود.

 

انواع آزمایشها:

۱- آزمون مقدماتی                   2- ابعاد موزاییک

۳- تعیین مقاومت فشی             4- سایش

۵- مقاومت در برابر یخ زدگی.

استاندارد ۷۵۵ ایران:

با توجه به استاندارد ۷۵۵ ایران موزاییک باید این ویژگیها را داشته باشد.

میزان جذب آب

%۸= max

مقاومت فشی

 45= min (بصورت میانگین)

۴۰=max (بصورت منفرد)

تلورانس ابعاد

۲mm+ = max

تعقر و تحدب

۲mm+ = max

میانگین سایش

۳۲mm+ = max

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مشخصات پرسنلی کارگران ساده و متخصص:

تعداد پرسنل متخصص ۶ نفر در طول روز می باشد ومعمولاً بصورت درصدی وکنترات کار می کنند که حقوق ماهیانه آنها تقریباً به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان می باشد وتعداد کارگران ساده و معمولی دو نفر در طور روز است که حقوق ماهیانه آنها نیز به مبلغ تقریبی ۲۲۰ هزار تومان است وساعت کار مشخصی ندارند ومعمولاً بصورت اجاره ای وکنترات یا درصدی کار میکنند.

کارگاه موزاییک سازی فوق از لحاظ وسائط تقطیر و ماشینهای سواری وباری خیلی مجهز نمی باشد وفقط یک دستگاه سه چرخ باری جهت جابجایی وبارکشی مصالح وموزاییک تولیدی استفاده میشود.

هزینه آب و برق وگاز وتلفن:

هزینه برق مصرفی در کارگاه موزاییک سازی حدوداً در هر دوره مبلغ ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

هزینه گاز و تلفن ندارد.

از نظر آب مصرفی نیز از طریق چاه تأمین می شود وهزینه ندارد.

 

 

 

 

پرسشنامه تأسیس واحد تولیدی صنایع روستایی«جهاد سازندگی»

۱٫      عنوان طرح

۲٫      محل اجرای طرح

استان:

شهرستان:

بخش:

روستا

 

۴-  مشخصات متقاضیان

الف: حقیقی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تحصیلات

تجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵- محصول:

ردیف

نام محصول

میزان تولید سالیانه

واحد

قیمت تمام شده(ریال)

قیمت فروش(ریال)

۱

۲

۳

 

 

 

موزاییک ساده

موزاییک حیاطی

موزاییک ویبره

۰۰۰/۱۰

۰۰۰/۱۵

۷۰۰۰

 

متر مربع

متر مربع

متر مربع

۰۰۰/۲۰

۰۰۰/۲۰

۰۰۰/۱۷

 

۰۰۰/۲۴

۰۰۰/۲۴

۵۰۰/۲۱

 

۶- سرمایه داری:

سرمایه ثابت(هزار ریال)

سرمایه در گردش(هزار ریال)

کل سرمایه گذاری(هزار ریال)

۰۰۰/۰۰۰/۴۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰

 

۷- زمین:

مساحت(متر مربع)

قیمت واحد(ریال)

قیمت کل(هزار ریال

توضیحات

۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱

خرید سال ۸۰

 

۸- محوطه سازی:

شرح کار

مقدار کار

قیمت واحد(ریال)

کل هزینه(هزار ریال)

خاکبرداری وتسطیح

 

 

 

حصارکشی

 

 

 

آسفالت وپیاده رو سازی(۲۰ درصد مقدار زمین)

 

 

 

ایجاد فضای سبز وروشنایی و غیره(۱۵ درصد مقدار زمین)

 

 

 

جمع

 

۹- ساختمان سازی:

شرح

نوع ساختمان

مساحت(متر مربع)

قیمت واحد(ریال)

کل هزینه (هزار ریال)

سالن تولید

اسکلت

۳۸۰ متر

 

 

انبار مواد اولیه

ایرانیت

۱۵۰ متر

 

 

انبار محصول

محوطه کارگاه

۶۵۰ متر

 

 

ساختمان اداری وسرویسها

اسکلت

۲۰ متر

 

 

ساختمان نگهبانی

 

 

 

 

سایر

 

 

 

 

۱۰- ماشین آلات وتجهیزات ووسایل آزمایشگاهی: الف: در مورد ماشین آلات خارجی کاتالوگ وآفر( پیشنهاد قیمت مربوط) لازم است وقیمتها بر اساس تحویل در درب کارخانه می باشد. در مورد ماشین آلات داخلی در صورت لزوم پیش فاکتور گرفته می شود وقیمتها بر اساس تحویل در درب کارخانه می باشد.

ب: تجهیزات از قبیل قالبها، ابزار کار وغیره درج گردد.

ج. هزینه نصب وراه اندازی ماشین آْلات در جدول مشخص شود.

ردیف

نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

مشخصات فنی

کشور سازنده

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل(هزار ریال)

برق مصرفی

ظرفیت

ریالی

ارزی

۱

۲

۳

۴

۵

دستگاه ساب نواری

دستگاه پرس

دستگاه پرس قدیمی

دستگاه ویبره

سیلاد ذخیره و سیمان

۳۲ آمپر

۲۵ آمپر

۲۵ آمپر

۲۵ آمپر

 

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

۱

۱

۱

۱

۱

 

 

۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر