X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

نامهای اصیل ایرانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

نامهای بانوان ایرانی

نامهای مردان ایرانی

 

 افرا

 ستایش کردن

نام شاپور اول

مهرک

 افشید

 شکوه خورشید

نام رودخانه ای در ایران , بسی نیک

نیکا

 آلیش

 قابل اشتعال

از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک

روشاک

 الیا

 نام گل

پدر بزرگ رستم

سام

 آمیتریس

 نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

نامی مقدس در ایران باستان

سپنتا

 آموتیا

 نام دوشیزه در زمان زندیه

داده شده از شاه

شهداد

 آناهیتا

 نام فرشتگان اهورامزدا

مرد بزرگ , شایسته و شایان

شایگان

 آندیا

 همسر اردشیر اول

فرزند کیکاوس , شخصیت اسطوره ای ایرانیان , سیاوخش

سیاوش

 

 

 

 

نامهای بانوان ایرانی

نامهای مردان ایرانی

 

 افرا

 ستایش کردن

نام شاپور اول

مهرک

 افشید

 شکوه خورشید

نام رودخانه ای در ایران , بسی نیک

نیکا

 آلیش

 قابل اشتعال

از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک

روشاک

 الیا

 نام گل

پدر بزرگ رستم

سام

 آمیتریس

 نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

نامی مقدس در ایران باستان

سپنتا

 آموتیا

 نام دوشیزه در زمان زندیه

داده شده از شاه

شهداد

 آناهیتا

 نام فرشتگان اهورامزدا

مرد بزرگ , شایسته و شایان

شایگان

 آندیا

 همسر اردشیر اول

فرزند کیکاوس , شخصیت اسطوره ای ایرانیان , سیاوخش

سیاوش

 آنیتا

 نام دختران در زمان زند, به معنی پرورش گیاه

فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران در زمان اشکانیان , سورن

سورنا

 انوشا

 خوشحالی و سرور و شادی

هم پیمان داریوش اول

اوتانا

 انوشک

نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی 

یکی از شاهان ایران

وارتان

 انوشه

 نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی

متعلق به نسل آریا

آریانا

 آرا

 آراستن و زیبا کردن

شاهان سلسله اشکانیان

اشکان

 آرمیلا

 نام دختران در ایران باستان

شاه خوارزم

بکتاش

 آرمیتان

 شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

فرستاده شهر از طرف فرشته مهر

دادمهر

 آروشا

 درخشان , نورانی , باهوش

پسر زیبا

فرهود

 آرتا

 نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند

 از شاهان ایران باستان

 گشتاسب

 ارنواز

 شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

 ظاهر سالم و زیبا

 هیراد

 آرتمیس

 گوینده راستی, نام دریاسالار زن

 از فرمانده هان داریوش بزرگ

 هیتاسب

 آرتنوس

 صادق , راستگو , نام دختر داریوش

 حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان

 جاماسب

 آسا

 نام دختر شاپور دوم ساسانی, بزرگ و علیحضرت

 از شخصیت های شاهنامه

 جویان

 آتاناز

 نامی ایرانی

 از شاهان پیشدادی , فرزند سیاوش, نوه کیکاوس

 کیخسرو

 آتنا

 نامی ایرانی

 ستاره

 کیان

 آتوسا

 دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار

برادر کوچک اشو زرتشت

نیوتیش

 آتوشه

 نام عمه یا خاله شاپور شاه

 نام ایرانی

 مهراشک

 آوید

 نامی ایرانی

 نام ایرانی

 مهرساد

 آویسا

 آب پاک و تمیز

 نام ایرانی

 مکابیز

 آیدا

 همچون ماه و مهتاب

 از شاهان ساسانی

 نرسی

 آیدان

 چهره زیبا همچون ماه , آیسان

بنیانگذار امپراتوری دادگستر و حقوق بشر جهان , معنی:خورشیدوار

 کورش

 آیلا

 نور ماه و مهتاب, آیناز

 شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ , خشیه+شاه = شاه دلیر

 خشایار

 پرشه

 جرقه , دختر ایرانی

 یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ

 کامبیز

 پروشات

همسر داریوش دوم

 سومین شاه پیشدادی در حدود ۶۰۰۰ سال پیش

 جمشید

 ردیمه

 همسر کمبوجبه , شاهزادگان هخامنشی

 روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت , در اوستا شاگرد و آموزنده

 هیربد

 رکسانا

 دختر داریوش دوم

 یکی از پهلوانان ایرانی

 هژیر

سپنتا

مقدس ایرانی

نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت

فَرَوَهَر

وانوشه

نام گل

نام یکی از شاهان گذشته

فریان

آذرمهر

آتش مقدس ایرانیان, آذرمینا

خسرو پرویز شاه ایران

دارمان

آذرنوش

نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

شاهنشاه بزرگ تاریخ ایران , دارایاواوش , به معنی دارنده نیکی

داریوش

آزیتا

نام شاهزاده , ملکه و پرنسسز در ایران

فرزند کاوه , شخصیت ایرانی در شاهنامه, یکی از خاندانها

کارن

برسین

دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

به معنای آتش بزرگ

برسام

بهنوش

خوش مشرب , مطبوع , دلپذیر

از موزیسین های دوره ساسانی

بامشاد

بهشید

نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی

پدر مزدک

بامداد

بیتا

زیبا و خوش چهره

نیای داریوش بزرگ , به معنی رامش دهنده ایرانیان

آریارمن

کاساندان

همسر کورش بزرگ

یکی از فرماندهان کورش بزرگ

آرتاباز

چیستا

زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده

شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم

ارشان

دل آسا

نامی ایرانی

نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن

ارشام

درسا

همچون مروارید

بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان

اردشیر

الیکا

مادر زمین , شکوفه , نام دهی در شما ایران

نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول

اردوان

الیزه

نام مکانی در رودبار

نام کشیشی در زمان ساسانیان

اردا

المیرا

فدا کننده

نام نیای داریوش اول

ارشاما

اریکا

مرتبط با زمین

نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان

ارشک

اِستاتیرا

همسر داریوش سوم

نام قهرمان وطن پرست ملی ایران

آرش

ایرسا

رنگین کمان

نام فرشته

آراد

کیانا

برخواسته از نسل کیانیان ایران 

نام کورش اول

آرآسب

لبینا

نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران

نام پادشاه دادگستر ایران

انوشیروان

لیدا

نامی ارمنی , به دلیل یکی بودن ایرانیان و ارمنیان این نام آزاد است

جاودانه

انوش

مهشید

مهسان , مهسیما ,  مهسو, مهرشید

نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد

اَفشین

ملیسا

مرهم , نام زنبور عسل در یونانی

شخصیتی در شاهنامه , پدر فریدون

آبتین

ماندان

ماندانا , مادر کورش بزرگ , همسر کمبوجیه اول

نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ

آترین

مرسده

ملکه در ایران

نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ

آرتاباز

میترا

فرشتگان مقدس ایران باستان

نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ

آرتام

نازنوش

نامی ایرانی

برخواسته از نسل آریا , داده شده آریایی

آریاداد

نیسا

دختر یکی از شاهان پارتی

نام هفتمین پادشاه ماد

آرتین

نیوشه

نیوشا, گوش دهنده, نوشه

نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا

آریا

نوشا

پرنس در زمان ساسانیان

آریای بزرگ , از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک

آریامس

پانته آ

شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد

دارنده مهر , از سرداران داریوش سوم

آریامهر 

پریساتیس

همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

ایرانداد اوستا

آریوداد

پارمیس

 نوه کورش بزرگ از بردیا

یکی از بهدینان در فروردین یشت

آیوت 

رُدگون

مادر داریوش اول , پرنس در اشکانیان

از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا

آرتامن 

ساینا

سیمرغ

کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی

ارشکان

تینا

عاشق نوازش

از سرداران داریوش سوم

آریومهر

ویرا

ویشکا, ویدا , ویستا

فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران

اوراش

آبنوش

از زنان ویس و رامین

بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان

بابک

آپاما

دختر سپیتمن سردار ایرانی

نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی

باربَد

آرتادخت

وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی

از سرداران نامی ایران

برتهم

آرتیستون

دختر کورش بزرگ , زن داریوش

از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی

برسام

آرگون

شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی

کی بیارش , همان آرمین شاهنامه

بیارش

ارشانوش

از نام نامه نخعی

دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی

پاپَک

برسین

زن ایرانی اسکندر گجستک

پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت

پاردیک

پارمیس

دختر بردیا , نوه کورش بزرگ

نبیره سام , بدرود , شادباش

پِدرام

پروشات

در اوستایی به معنی بسیار شاد

از نامهای ایران باستان , تازی شده اش ابراهیم

پرهام

پریزاد

زن داریوش دوم هخامنشی

از نامهای اوستایی به معنی رزمجو

پِرشان

پورچیستا

پردانش,دختر زرتشت,زن جاماسب

بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد

تنسر

جاماسبه

شهبانوی اردشیر درازدست

بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند

تهمتن

چیستا

فرشته دانش و خرد

پادشاه رمنستان, پادشاه اشکانی

تیرداد

رائیکا

پسندیده و دوست داشتنی

از سرداران نامی خشیارشا , پادشاه ارمنستان

تیگران

رادنوش

بانوی شهرین

کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان

چوبین

سپاکو

زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد

در اوستا به معنی نیکنام , شاهنشاه ساسانی

خسرو

فرنو

مادر بزرگ اشو زرتشت

نهمین پادشاه کیانی , پسر رستم , داریوش

دارا

فرگون

نام زنان در ایران باستان

دیانوش دوانوش , دارنده جاودانگی

دانوش

کتایون

زن کیگشتاسب در شاهنامه

رادترین,با داد و دهشترین,از سرداران ارشیر دوم

راتین

میترادات

دختر مهرداد پادشاه اشکانی

نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران

رسام

نیسا

دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی

از فرزندان کیخسرو و برادر رامی

رامین

نیشام

نام فرشته نگهبان آذرخش

در پهلوی روژوه, وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی

روزبه

نوشید

نام مادر مانی نقاش  که خود را پیامبر نامید

از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک

روشاک

وستا

پردانش , دختر پاکدامن و با اصل و نسب

همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید

زوپیر

ویدا

در اوستایی ویستا , پر دانش و فرهنگ

نام فرزند کیکاوس

ژوپین

هما

هفتمین پادشاه کیانی , دختر کیگشتاسب

از نامهای کهن زرتشتی ایران

سامیار

یاسمین

پهلوی یاسمن , نوعی گل, دختری در ویس و رامین

سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد

شاهین

آتری

به معنی آتش , از نامهای باستانی

وزیر شاهنشاه شاپور

شهروز

آپامه

خوشرنگ و زیبا , دختر اردشیر دوم هخامنشی

پدر هرمزد , نگارنده کعبه زرتشت

شیراک

آرتا

از نامهای باستانی

به معنی راست و درست

فَربُد

آندیا

زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی

از پادشاهان ایرانی در گرجستان

فرمنش

ارشین

از شاهدخت های هخامنشی

دومین پسر کیغباد, پسر کی اپیوه

کیارش

ارشنوش

نام نامه نخعی , نام باستانی

برادر فریدون شاه پیشدادی

کیانوش

افروز

از نامهای پهلوی

کیامنش , کیافر , کیانزاد

کیانمهر

ناهید

اناهیت , اناهیتا , فرشته آب

از وطنپرستان دیلمی

لیشام

بهرو

بهشاد , بهرخ , بهتاب

از سرداران مادی کورش بزرگ , ماه یزد یار , همسنگر بابک

مازیار

پردیس

باغ و بهشت , واژه پارادیز انگلیسی از همین است

از نامهای دوران هخامنشی , آفریننده مزدا , آئین آورنده مزدکیان

مزدک

پریوش

پریزاد , پریسا , پریداد , پری تن

پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه

مهراب

تارا

ستاره

همان میتران پهلوی , از خاندانهای اصیل ساسانی

مهران

تناز

مادر لهراسب , دختر آرش کمانگیر

برادر کوچک اشو زرتشت

نیوتیش

آذرگون

دختران در زمان اشکانی ویس و رامین

نیای یازدهم زرتشت

آئیریک

آذرمهر

آتش مهر

کیش , راه و روش

آئین

آرتونیس

دختر ارته باذ و خواهر برسین

سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه

آئین گُشنَسب

آرمه ئیتی

فروتنی , پاکی , نگهبان زمین

منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی

آپاسای

آذرمیدخت

دختر همیشه جوان , دختر خسروپرویز , زنی که شاه شد

پسر اسفندیار

آتروترسه

آسیمن

نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است

سردار ایرانی که والی آذربایجان بود , سردار داریوش

آتروپات

آماستریس

دختر داریوش سوم

آذرنوش , پاکدین زرتشتی

آترونوش

اَدرک

دختر یزدگرد سوم ساسانی

نگهبان ویژه کوروش بزرگ

آرتاپارت

اَردویسور

فرشته آب در ایران باستان

یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ

آرتام

آرته دخت

شهبانو اشکانی همسر اردوان

هفتمین پادشاه ماد

آرتین

اَرشیت

دوست ترین , نامی از دوره هخامنشی

راهنما و راهبر , نامی اوستایی

آریاز

اَمِستریس

شهبانوی خشایارشا

فرزند کوروش هخامنشی

آروکو

اوراشی

زن پسر سیامک

نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی

آریابد

بینا

دانا و بیننده

پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه

آریاراد

دینا

برگرفته از واژه اوستایی دین

یکی از بهدینان زرتشتی

آیوت

پُرشاد

خواهر داریوش سوم هخامنشی

ایران منش در روزگار ساسانی

ائیریه من

پری ویس

دختری در ویس و رامین

نامی پهلوی , از سرداران کورش بزرگ

ادیشه

توشنامئیتی

فرشته مهر و دوستی

پسر خشایارشاه

اَرتاریا

تیتک

از نامهای زرتشتیان امروزی

از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین

اَرتامن

مهر نوش

نامهای رایج امروزی

فرمانده ناوگان خشیارشا

اَرتاوند

داماسپیا

شهبانوی اردشیر یکم

در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است

اَرتور

رائیکا

پسندیده و دوست داشتنی

یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش

اَرتَمَن

راتا

فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد

در اوستا یعنی برترین راستی , سرداری هخامنشی

اَرتَبرزین

زرشام

دختری از خاندان جمشید

راستین و بزرگوار

اَردین

سپاکو

همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد

فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک

اَرزین

سَتوِش

ستاره باران در زبان پهلوی

نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون

اَرسیما

سریرا

زیبا , خوش چهره

نامی اوستایی و رقیب زریر

اشتوکان

سندوس

خواهر خشایارشاه

کسی که از راستی و نیکی سود جسته است

اشاداد

سی سی کام

کامروا , مادر داریوش سوم , دختر اُستان برادر اردشیر دوم

در پهلوی اُمیت , از نویسندگان دینکرد زرتشتیان

اُمید

سیندخت

دختر مهراب پادشاه کابل

پسر اردشیر سوم

اُوَرَش

شراره

از نامهای رایج امروزی

از سرداران کوروش بزرگ

اُورداد

شاهیده

پارسا , پرهیزکار

ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک

باتیس

شیددخت

دختر روشنایی و نور

از سپهبدان مازندران

باوَ

ارسال نظر