X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

نظام مالیاتی پویا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه:

یکی از عوامل توسعه اقتصادی داشتن نظام مالیاتی پویا می باشد. عاملی که برای از بین بردن متمرکز ثروت ، توزیع مجدد درآمد، در نهایت سوق دادن جریان های مالی به سمت سرمایه گذاری های مورد نیاز جامعه محسوب می شود. داشتن چنین نظامی مستلزم تربیت و تأمین نیروی انسانی و متعهد و متخصص در رشته های مالیاتی و هم چنین آشنا کردن اقشار مردم با مکانیزم سیستم مالیاتی کشور است.

تاریخچه سازمان مالیاتی شیروان

 اداره ی مالیاتی شیروان در سال ۱۳۶۰ در شهرستان شیروان تأسیس و تا سال ۱۳۶۵ مستأجر بوده و در مکان های مختلف مستقر بوده و از آن سال به بعد در خیابان امام رضا ، امام رضا ۳ پلاک ۱۴ مکان فعلی استقرار دارد

مقدمه:

یکی از عوامل توسعه اقتصادی داشتن نظام مالیاتی پویا می باشد. عاملی که برای از بین بردن متمرکز ثروت ، توزیع مجدد درآمد، در نهایت سوق دادن جریان های مالی به سمت سرمایه گذاری های مورد نیاز جامعه محسوب می شود. داشتن چنین نظامی مستلزم تربیت و تأمین نیروی انسانی و متعهد و متخصص در رشته های مالیاتی و هم چنین آشنا کردن اقشار مردم با مکانیزم سیستم مالیاتی کشور است.

تاریخچه سازمان مالیاتی شیروان

 اداره ی مالیاتی شیروان در سال ۱۳۶۰ در شهرستان شیروان تأسیس و تا سال ۱۳۶۵ مستأجر بوده و در مکان های مختلف مستقر بوده و از آن سال به بعد در خیابان امام رضا ، امام رضا ۳ پلاک ۱۴ مکان فعلی استقرار دارد.

مساحت زیر بنا

این سازمان دارای ۳۲۰ متر عیان و ۴۲۰ متر عرصه می باشد ، این ساختمان دارای دو طبقه می باشد که هر طبقه دارای واحدهای مالیاتی مختلف مربوط به منطقه های مختلف در طبقه اول علاوه بر واحدهای مالیاتی ، واحد اجرائیات هم قرار دارد ، در طبقه دوم علاوه بر واحد مالیاتی ، واحد سر ممیزی ، واحد حسابداری ، واحد دبیرخانه و آبدارخانه وجود دارد.

 

نوع فعالیت

فعالیت این سازمان خدماتی می باشد . در این سازمان خرید و فروشی انجام نمی شود و بابت عملیات آن هیچ ثبتی صورت نمی گیرد عملیات این سازمان شامل خرید و فروشی املاک و مستغلات و مشاغل مودئیان مالیاتی مربوط می شود و تنها این سازمان خدمات به مودئیان ارائه می دهد.

هدف سازمان مالیاتی

هدف این سازمان تلاش در جهت تأمین درآمدهای مالی دولت که از طریق آن گوشه ای از هزینه های دولت را جبران نمایید.

واحدهای مختلف در سازمان مالیاتی

۱- واحدهای مالیاتی ۲- واحد اجرائیات ۳- واحد حسابداری ۴- واحد دبیرخانه.

معرفی حوزه مالیاتی

اداره مالیاتی هر شهرستان از کادر مالیاتی و کادر غیر مالیاتی تشکیل شده است:

۱- کادر مالیاتی : رئیس اداره که بعنوان ممیز کل می باشد و سر ممیزین و کمک ممیزین و اجرائیات.

۲- کادر غیر مالیاتی : حسابداری – امور اداری – کار پردازی و سرایدار.

 

 

۱- واحد های مالیاتی : شامل بخش های زیر می باشد:

الف) نقل و انتقال

شخصی که ملک به نام وی انتقال داده شده جهت دریافت جواب استعلام که از طرف دفتر خانه دریافت نموده است به دارائی مراجعه می کند بعد از مراحل فوق طبق دفترچه ارزش معاملاتی در فرم نقل و انتقال قیمت ارزش محاسبه می شود پس توسط کارشناس ارشد مالیاتی تأیید شد و برای تأیید نهایی نزد رئیس ارسال می گردد. بعد از تأیید رئیس توسط دبیرخانه ثبت و پس فیش مالیاتی مستقیم به اداره دارائی برگشت داده می شود. پس از صدور گواهی مور نظر و تأیید توسط کارشناس ارشد و رئیس امور مالیاتی برای تنظیم سند به دفتر خانه استعلام کننده ارسال می گردد.

ب) تعیین مالیات شغلی

 ابتدا برای بازدید به مغازه کسب مودئ مراجعه نمود پس از جمع آوری اطلاعات در مورد میزان درآمد و ویژگی های شغل نسبت به تهیه ی گزارش تعیین درآمد در فرم مخصوص و طبق دفترچه ضرایب مالیاتی که هر سال از تهران ارسال می گردد و اقدام نمود و مالیات مودئ مورد نظر را تعیین می کنیم. این گزارش با امضاء کارشناس ارشد مالیاتی و تأیید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دبیرخانه رسمیت پیدا می کند. در مرحله بعد برگ تشخیص مالیات را در سه برگ از روی گزارش تعیین درآمد تکمیل نموده و پس از تأیید کارشناس ارشد مالیاتی و ثبت در دبیر خانه برای ابلاغ به مودئ مالیاتی توسط مأمور ابلاغ به مکان مغازه مودئ ارسال می گردد . مودئ تا ۳۰ روز برای تخفیف گرفتن و پرداخت مالیات به اداره دارائی مراجعه کند. در صورتی که مودئ مالیاتی به مالیات مورد نظر اعتراض می نماید به اعتراض پس از ثبت در دبیرخانه، بعد از اینکه یک ماه از تاریخ اعتراض مودئ گذشته باشد به هیئت حل اختلافی مالیاتی ارسال می گردد و هیئت حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه نفر است: ۱- نماینده امور مالیاتی ۲- قاضی دادگستری ۳- یک نفر از صف مورد نظر پس از تشکیل هیئت و حضور مودئ در این هیئت الزامی بوده، هیئت حل و بررسی پرونده گردیده و در صورت تأیید مستندات مودئ می تواند نسبت به مالیات تعیین شده یا تخفیف داده یا رفع تعرض نماید.

۲- واحد اجرائیات :

مالیات هایی که تشخیص داده شده و اوراق مالیاتی آن صادر و به موری ابلاغ شده ولی موده اقدام به پرداخت آن نکرده است واحد مزبور اقدام به وصول مالیات های معوقه مودئیان مذکور می نماید. و کلیه اسناد دریافتنی که از مؤدیان اخذ گردیده به هر علت برگشت داده شده را وصول می نماید.

۳- واحد حسابداری :

این واحد کار جمع آوری اطلاعات مربوط به خرید و فروش مودئیان مالیاتی را انجام دهد که فرم های خاص این اطلاعات جمع آوری را به انسان جهت پردازش ارسال می شود که انسان با توجه به اطلاعات مکتبه خود اطلاعات را جمع آوری و طی رکوردهای مالیاتی به شهرستان مربوط جهت ثبت در پرونده های مودئیان ارسال می نماید که جهت تشخیص مالیات استفاده می شود.

۴- واحد دبیرخانه :

نامه های ورودی و خروجی را ثبت و در کل کار اطلاعات سازمان را انجام می دهد.

پرسنل و نیروی عملیاتی اداره دارائی شیروان از رئیس امور مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی و کارشناس مالیاتی تشکیل شده است که به تشریح فعالیت های آن ها می پردازیم.

رئیس امور مالیاتی : اعلام نظر و یا پیشنهاد به مدیریت در خصوص بخشودگی جرایم و تقسیم مالیات رسیدگی به گزارش واحد مالیاتی تحت سرپرستی در مورد استرداد اضافه پرداختی مودئیان ، ارزشیابی رئیس گروه ، کارشناسان و کاردانان مالیاتی تحت نظر-استخراج اطلاعات عملکردی و تهیه ی جداول جهت انعکاس به مقامات فوق ، مطالعه و بررسی گزارشات کارکنان تحت نظر و اظهار نظر در مواقع لزوم.

رئیس گروه مالیاتی : نظارت بر کار کارشناسان ارشد و کارشناسان مالیاتی و راهنمایی آن ها به منظور حسن انجام امور محوله ،رسیدگی به گزارش کارشناس ارشد مالیاتی در مورد اضافه پرداختنی مودیان و در صورت تأیید ، ارسال آن نزد رئیس امور مالیاتی ، پاسخگویی و انجام مکاتبات هم سطح با واحدهای مالیاتی تابعه ، همکاری دو ارزشیابی کارشناسان ارشد و کاردانان مالیاتی تحت نظر در پایان سال ، انعکاس مشکلات اجرایی به رئیس اداره امور مالیاتی.

کارشناس ارشد مالیاتی : همکاری و مشارکت باحسابدار رسمی در امور رسیدگی به پرونده های مالیاتی ارسال پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی در مهلت قانونی ، نظارت و راهنمایی و نظارت بر کار کاردانان و کارشناسان مالیاتی ، صدور         خرج ها و دعوتنامه های مالیاتی جهت ابلاغ در موعد مقرر- تنظیم فرم استرداد مالیات اضافه پرداختی مودئیان – تنظیم مفاص حساب مالیاتی بنا به درخواست مودئ طبق مقررات قانونی.

کارشناس مالیاتی : شناسایی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ،گردآوری اطلاعات تهیه ی جداول آماری در تهیه ی گزارشات مقدماتی مورد نیاز به نظارت کارشناس ارشد مالیاتی ، ابلاغ اوراق مالیاتی ، همکاری در رسیدگی به پرونده های مالیاتی ، تهیه ی خلاصه پرونده و تعیین ریز بدهی مالیات معوق و افطار قبل از اجراء به مودئ با نظارت کارشناس ارشد، ثبت و صدور کلیه ی اوراق مالیاتی، نامه ها ، دعوت نامه ها دفاتر واحد یابی ، دفاتر وصول ، انجام سایر امور محوله بر اساس تکالیف قانونی طبق دستور مافوق.

ارسال نظر