X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

نمونه سوالات تاریخ دوم دبیرستان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

۱- حکومت جمهوری اسلامی ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

الف) ۲۲بهمت ۱۳۵۷                  ب) ۱۲ بهمت ۱۳۵۷                 ج – 12 فروردین ۱۳۵۷                د- ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

۲- در کدام یک از موارد زیر می توان از طریق شورا تصمیم گرفت ؟

الف) دستور رهبر                  ب) دستور پیامبر                  ج) ساختن مسجد               د) نماز خواندن

۳- در جمهوری اسلام ایران ، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست ؟

الف) گسترش آموزش و پرورش            ب- پاسداری از اسلام           ج- نگهبانی از استقلال          د) بهبود زندگی مردم

۴- پدر مصطفی از دارایی و دسترنج خود به نیازمندان کمک می کند . این عمل او در قرآن چه نام دارد؟

الف- جهاد              ب) وقف               ج) انفاق             د) ایثار

ب) سؤالات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

۵- بالاترین مقام، در جمهوری اسلامی ، مقام ……………….. است .

۶- رابطه ی افراد جامعه با هم ، مانند رابطه ی …………………… با یکدیگر است.

۷- ایثار ……………… بالاترین درجه ی ایثار است

ج) درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با علامت (×)مشخص کنید .

۸- یکی از مهم ترین نشانه های جامعه اسلامی وحدت است .            درست                              نادرست

۹- جمعیت هلال احمر به خانواده های بی سرپرست و از کار افتاده کمک می کند .  درست                       نادرست

۱۰- مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است . درست                     نادرست      

د- به سؤالات زیر پاسخ دهید

۱۱- چهار عامل مشترک میان همه مسلمانان جهان را نام ببرید ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

۱- حکومت جمهوری اسلامی ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

الف) ۲۲بهمت ۱۳۵۷                  ب) ۱۲ بهمت ۱۳۵۷                 ج – 12 فروردین ۱۳۵۷                د- ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

۵/۰

۲- در کدام یک از موارد زیر می توان از طریق شورا تصمیم گرفت ؟

الف) دستور رهبر                  ب) دستور پیامبر                  ج) ساختن مسجد               د) نماز خواندن

۵/۰

۳- در جمهوری اسلام ایران ، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست ؟

الف) گسترش آموزش و پرورش            ب- پاسداری از اسلام           ج- نگهبانی از استقلال          د) بهبود زندگی مردم

۵/۰

۴- پدر مصطفی از دارایی و دسترنج خود به نیازمندان کمک می کند . این عمل او در قرآن چه نام دارد؟

الف- جهاد              ب) وقف               ج) انفاق             د) ایثار

۵/۰

ب) سؤالات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

۵- بالاترین مقام، در جمهوری اسلامی ، مقام ……………….. است .

۵/۰

۶- رابطه ی افراد جامعه با هم ، مانند رابطه ی …………………… با یکدیگر است.

۵/۰

۷- ایثار ……………… بالاترین درجه ی ایثار است

۵/۰

ج) درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با علامت (×)مشخص کنید .

۸- یکی از مهم ترین نشانه های جامعه اسلامی وحدت است .            درست                              نادرست

۵/۰

۹- جمعیت هلال احمر به خانواده های بی سرپرست و از کار افتاده کمک می کند .  درست                       نادرست

۵/۰

۱۰- مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است . درست                     نادرست      

۵/۰

د- به سؤالات زیر پاسخ دهید

۱۱- چهار عامل مشترک میان همه مسلمانان جهان را نام ببرید ؟

۱

۱۲-مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد ؟

۱

۱۳- دو صفت رهبر جامعه اسلامی را نام ببرید ؟

۱

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:                                                نام معلم :                                        نام آموزشگاه :                            سال تحصیلی :

تاریخ امتحان :                                             ساعت شروع :                                 مدت پاسخ گویی :                                             بارم

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

۱- حضرت محمد (ص) درکدام شهر به دنیا آمدند .

الف- مدینه                   ب- مکه                       ج- کوفه                            د- جده

۵/۰

۲- آخرین تصمیم کفار و مخالفان پیامبر (ص) برای جلوگیری از پیشرفت دین اسلام چه بود؟

الف- قتل پیامبر                   ب- وعده پول و ثروت                          ج- پیشنهاد صلح                 د- پیماد قطع رابطه با مسلمانان

۵/۰

  3-سپاهیان کدام امام معصوم را افراد سست ایمان و منافق تشکیل می دادند ؟

الف- امام حسین (ع)                          ب- امام علی (ع)                             ج- امام حسن (ع)                          د) امام سجاد (ع)

۵/۰

۴- کدام شاه ، مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟

الف- شاه عباس                          ب- شاه اسماعیل                          ج – کریم خان زند                             د- نادرشاه

۵/۰

۵- کدام شاه مجلس را به توپ بست ؟

الف- رضاشاه                            ب- احمد شاه                             ج- محمد علی شاه                    د- ناصرالدین شاه

۵/۰

۶- ملی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت ؟

الف- دکتر مصدق و آیت الله مدرس                           ب- دکتر مصدق و آیت الله کاشانی 

  ج- دکتر مصدق و میرزا کوچک خان جنگلی

۵/۰

۷- این سخن از کیست ؟ « من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده ام »

الف- امام علی (ع)                        ب- پیامبر (ص)                            ج- امام حسن (ع)                         د- امام حسین (ع)

۵/۰

ب- سئوالات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

۸- کریم خان شهر ………….. را پایتخت خود قرار داد.

۵/۰

۹-یکی از رویدادهای مهم دوره ی قاجاریه ،…………………… است

۵/۰

۱۰- یکی از مخالفان مهم رضاخان در مجلس ، آیت الله …………………. بود

۵/۰

ج- درست یا نادرست بودن عبارات را با علامت (×) مشخص کنید

۱۱- حاکمان بنی عباس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند            درست                    نادرست

۵/۰

۱۲- از سال ۱۳۴۲ هجری شمسی ، قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) شروع شد .        درست                  نادرست

۵/۰

۱۳- معاویه سردسته مخالفان پیامبر در مکه بود.        درست                     نادرست

۵/۰

۱۴- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

۱

۱۵- مغول هادر زمان هجوم به ایران چه کردند.

۱

۱۶- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟

۱

۱۷- مظفرالدین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟

۱

۱۸- رفتن امام خمینی (ره) از عراق به پاریس ، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت .

۱

۱۹- مؤسس سلسله بنی امیه چه کسی بود؟

۵/۰

ارسال نظر