X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

هواکره

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

هواکره

طى فرایندهایى که منجر به شکل گیرى زمین شد، فرار گازهاى ناشى از واکنشهاى شیمیایى، پوششى گازى در اطراف کره زمین ایجاد کرد که هوا کره نام دارد. در این لایه که از سطح زمین تا ارتفاع حدود۹۵ کیلومترى گسترش دارد، از سطح زمین به سوى بالا از فشار و غلظت گازهاى آن کاسته مى شود. هواى کنار دریا فشارى برابر ۷۶ سانتیمتر جیوه دارد و تراکم آن براى انسان و حیوانات مناسب است. یعنى داراى اکسیژن کافى براى تنفس مى باشد. اما در ارتفاع بالاتر( براى مثال پنج کیلومترى) مقدار اکسیژن کم مى شود و چون ارتفاع ستون هوایى که بالاتر از آن قرار مى گیرد کم مى شود. فشار هم کم شده و به سلامتى لطمه مى زند

هواکره

طى فرایندهایى که منجر به شکل گیرى زمین شد، فرار گازهاى ناشى از واکنشهاى شیمیایى، پوششى گازى در اطراف کره زمین ایجاد کرد که هوا کره نام دارد. در این لایه که از سطح زمین تا ارتفاع حدود۹۵ کیلومترى گسترش دارد، از سطح زمین به سوى بالا از فشار و غلظت گازهاى آن کاسته مى شود. هواى کنار دریا فشارى برابر ۷۶ سانتیمتر جیوه دارد و تراکم آن براى انسان و حیوانات مناسب است. یعنى داراى اکسیژن کافى براى تنفس مى باشد. اما در ارتفاع بالاتر( براى مثال پنج کیلومترى) مقدار اکسیژن کم مى شود و چون ارتفاع ستون هوایى که بالاتر از آن قرار مى گیرد کم مى شود. فشار هم کم شده و به سلامتى لطمه مى زند.

هواکره معدنی سرشار از مواد شیمیایی

اگر هوا را زیر فشار زیاد تا -۲۰۰   C  سرد کنیم ، مخلوط بسیار سردی از چند مایع بدست می آید که هوای مایه نامیده می شود . باتقطیر جزء به جزء این مایع می توان اجزای سازنده آن را جدا کرد که نیتروژن و اکسیژن و آرگون از مهم ترین فرآورده های آن است .

نقش هواکره

خورشید بر سطح زمین می تابد و آن را گرم می کند. سطح گرم شده ی زمین نیز هوای روی خود را گرم می کند . از آن جا که چگالی هوای گرم کمتر است به سمت بالا حرکت می کند و هوای سرد که چگالی بیشتری دارد به سمت پائین می آید . این جابجایی هوای سرد و گرم عامل تغییر وضعیت آب و هوا در جهان است .

 

علت اختلاف دما در لایه های مختلف هوا کره چیست ؟

 

هوا بر اساس تغییرات دما به چهار لایه تروپوسفر، استراتوسفر ، مزوسفر و ترموسفر تقسیم می شود:

 

در تروپوسفر با افزایش ارتفاع ، دما کاهش می یابد . زیرا هر چه از سطح زمین دور تر شویم گرمای منعکس شده از زمین که از خورشید گرفته است کمتر هوا را گرم می کند ، از  طرفی با افزایش ارتفاع غلظت هوا کاهش می یابد و قابلیت جذب مستقیم انرزی حرارتی خورشید به وسیله ی هوا کمترمی شود و دما کاهش می یابد.

در استراتوسفر با افزایش ارتفاع ، دما افزایش می یابد زیرا اوزون موجود در این لایه پرتو های فرابنفش نور خورشید را جذب می کند و ضمن تبدیل شدن به اکسیژن پرتوهای فرو سرخ تولید می کند که موجب گرم شدن این لایه می شود .

در مزوسفر با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد زیرا در آن پدیده ی گرمازایی انجام نمی شود و با افزایش ارتفاع غلظت هوا کاهش می یابد و دما هم کاهش می یابد .

در ترموسفر با افزایش ارتفاع به علت جذب پرتوهای فرابنفش با طول موج کوتاه دما افزایش می یابد .

ارسال نظر