X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

واحد پژوهش قیر وراهسازی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

واحد پژوهش قیر وراهسازی

قیر به عنوان یکی از محصولات پالایشگاههای کشور با کمیت قابل توجه، علاوه بر استفاده در صنعت راه سازی در موارد متعدد دیگری از قبیل صنایع عایق کاری، پوششهای حفاظتی و ضد خوردگی نظیر پوشش لوله ها و پوشش های ضد رطوبتی نظیر پوشش بام و … مورد استفاده قرار میگیرد.واحد پژوهش قیر وراهسازی ازدوبخش کلی راهسازی و قیرتشکیل شده است. منظورازایجاد این واحد پژوهشی درصنعت نفت کشور بوجودآوردن امکانات انجام فعالیت های تحقیقاتی و خدمات علمی و آزمایشگاهی و ارایه مشورتهای علمی درزمینه راهسازی، قیر و فرموله کردن محصولات مربوطه و کاربرد آنها و حل مشکلات و رفع نیازهای این صنعت و دیگرسازمانها و صنایع کشور بوده است. 

واحد پژوهش قیر وراهسازی

قیر به عنوان یکی از محصولات پالایشگاههای کشور با کمیت قابل توجه، علاوه بر استفاده در صنعت راه سازی در موارد متعدد دیگری از قبیل صنایع عایق کاری، پوششهای حفاظتی و ضد خوردگی نظیر پوشش لوله ها و پوشش های ضد رطوبتی نظیر پوشش بام و … مورد استفاده قرار میگیرد.

واحد پژوهش قیر وراهسازی ازدوبخش کلی راهسازی و قیرتشکیل شده است.
منظورازایجاد این واحد پژوهشی درصنعت نفت کشور بوجودآوردن امکانات انجام فعالیت های تحقیقاتی و خدمات علمی و آزمایشگاهی و ارایه مشورتهای علمی درزمینه راهسازی، قیر و فرموله کردن محصولات مربوطه و کاربرد آنها و حل مشکلات و رفع نیازهای این صنعت و دیگرسازمانها و صنایع کشور بوده است.
واحد پژوهش قیر وراهسازی پژوهشگاه صنعت نفت ، که مرجع علمی منحصر به فرد مجهز در این زمینه درکشور می باشد، بابهره گیری ازدانش فنی ، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته درزمینه های زیر فعالیت می نماید:

الف- انجام فعالیتهای تحقیقاتی به منظور افزایش مرغوبیت فرآورده های قیری ، بهبود روشهای کاربرد قیر، فرموله کردن فرآورده های ویژه قیری و ساخت آنها ، بررسی علل خرابی راهها، کاربرد قیرهای طبیعی (معدنی) جهت تولید فرآورده ها باارزش افزوده، تحقیق در زمینه قیرهای قطرانی و فراورده های مربوطه اصلح قیر با افزودنیهای مختلف از جمله پلیمرها، رفع نیازهای صنایع و جایگزین سازی فرآورده های وارداتی قیر بامحصولات داخلی.
کنترل انواع قیرها و فرآورده های قیری ، وارداتی و داخلی، انجام آزمایشهای کیفی

ب- انجام خدمات علمی – آزمایشگاهی عمومی و اختصاصی مربوط به انواع قیرها، بتون آسفالتی و فرآورده های متنوع قیری نظیر پوشش لوله ها، امولسیون های قیر، لایه های عایق بام، درزبندها، ماستیک ها ، پرایمرها، قیرزیربدنه واگن و اتومبیل و قیرهای پلیمری و مالچ.

پ- ارائه مشاوره علمی به نهادها و سازمان های مختلف

این واحد خدمات آزمایشگاهی بسیارگسترده ای را ارایه می دهدکه اهم آن عبارتند از:
-اندازه گیری نقطه نرمی (
Softening Point    )
-اندازه گیری درجه نفوذ (
Penetration)
-اندازه گیری میزان کشش (
Ductility)
-اندازه گیری نقطه شکست (
Fraass Breaking Point)
– بررسی اثردما و هوا روی قیر(
Thin Film Oven Test)
-اندازه گیری گرانروی (
Viscosity)
-اندازه گیری وزن مخصوص (
Specific Gravity)
-اندازه گیری حلالیت یادرجه خلوص قیر (
Solubility)
-اندازه گیری نقطه اشتعال (
Flash Point)
-اندازه گیری استقامت مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال (
Marshall)
– آنالیزغربالی مصالح معدنی (
Sieve Analysis)
– استخراج و آزمایش قیردرمخلوط های آسفالتی (
Extraction)
-اندازه گیری میزان چسبندگی (
Peel Test)
-اندازه گیری میزان شره(حرکت دراثرگرما) (
Sag Test)
-اندازه گیری ضربه پذیری (
Impact Test)

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر