X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

وانت جنجالی!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

با دیدن این تصویر،در ابتدا واقعا به نظر می رسد که زنی داخل ماشین خوابیده!

تاکنون تعداد زیادی از مردم به پلیس محلی زنگ زده و موضوع را گزارش کرده اند. موضوع آن چنان دچار حاشیه شده که مدیران شرکت در پی چاره جویی برای آن هستند.اما اصل موضوع این است که شرکت تبلیغاتی و بازاریابی هورنت می خواسته با این تصویر از یک ماشین تبلیغ کند؛ اما هرگز فکر نمی کردند که کارشان ضد تبلیغ باشد!

45203 عکس این دختر پشت وانت جنجال ساز شد

 452041 عکس این دختر پشت وانت جنجال ساز شد

ارسال نظر