X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ورزش تنیس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دریافت توپهای کوتاه پشت نور با پیچ زیرین را دراپ شات  گویند . دراپ شات را بسیاری از بازیکنان حریفشان از میز فاصله می گیرنداجرا می نمایند. یعنی بعد از چندین پاس بلند که منجر به فرستادن حریف به انتهای زمین می شود با صفحه  راکت باز توپ را به پشت سر می فرستند

برای اجرای دراپ شات  ابتدا باید به طرف میز تور  حرکت کرده که در نتیجه  پای موافق به سمت میز می رود وبا صفحه راکت باز به نقاط زیرین توپ ضربه زده می شود در این تکنیک نیز مانند فلیپ باید مچ بسیا سرِیع حرکت نماید وحرکت مچ از بالا به پایین خواهد بود وضعیت ایستادن مانند دیگر تکنیکهای تنیس روی میز می باشد وفورهند وبکهند قابل اجرا می باشد . به عبارتی اگر توپهای پشت تور را با صفحه راکت باز دریافت نماییم دراپ شات واگر با صفحه راکت بسته روی آن حمله نماییم فلیپ می گویند.

گرچه ورزش تنیس در کشور ما مانند ورزشهای دیگر نظیر فوتبال یا کشتی پیگیری نمی شود، اما این ورزش، ورزشی کم طرفدار در ایران نیست.

نبود منابع اطلاعاتی در مورد این ورزش جذاب و یا نبود دسترسی آسان به این منابع باعث شده تا نکات فنی این ورزش برای بسیاری از دوستداران آن پوشیده بماند. در این مقاله شما با بخشی از اصطلاحات و واژه گان فنی این ورزش آشنا خواهید شد:

Ace
ایس. آس. یک سرو (Serve) خوب که مستقیما و بدون برخورد به حریف تبدیل به امتیاز می شود. ایس همچنین برخی اوقات به یک بازیکن حرفه ای و خوب نیز گفته می شود. معمولا به بازیکنانی گفته می شود که در زدن سرو خوب هستند.

Ad court

اد کورت. قسمتی از کورت (زمین) که پوان (point) دوم هر گیم (Game) از آنجا آغاز می شود. به اد کورت، همچنین لفت کورت (Left court) یا بک هند کورت (Backhand court) نیز گفته می شود.

Advantage
ادونتیج. آوانتاژ. امتیاز (پوان) بعد از دیوس (Deuce). یک امتیاز بالاتر از دیوس. اگر بازیکنی بعد از advantage امتیاز آن را نیز برنده شود، برنده بازی (گیم) خواهد بود.

Alley
قسمتی از زمین بازی که در کناره ها قرار دارد و زمین بازی تک نفره (single) را به زمین بازی دو نفره (double) افزایش می دهد. در مسابقه تک نفره یا همان single، زمین alley جزو زمین بازی حساب نمی شود.

All-rounder
این اصطلاح به بازیکنی گفته می شود که از تحرک بالایی برخوردار است و قابلیت بازی خوب در دو حالت دفاعی (defensive) و تهاجمی (offensive) را دارد.

Australian doubles formation

فرم دوبل استرالیایی. یک شکل زدن سرو در مسابقات دو نفره (double) که در آن زننده سرو و همیار او، هر دو در یک سمت زمین قرار می گیرند.

Australian grip

گریپ استرالیایی. دسته (راکت) استرالیایی. نوعی گریپ که به دلیل اینکه در استرالیا ساخته می شود به این نام مشهور شده است. این گریپ معمولا برای راکت هایی که در زمین چمن استفاده می شوند کاربرد دارد.

Backcourt
منطقه ای بین baseline و خط سرویس (service line).

Backhand
بک هند. ضربه پشت دستی. ضربه با پشت راکت. ضربه ای که با پشت راکت زده می شود، در این حالت مچ دست به سمت مخالف برمی گردد. برای مثال یک بازیکن راست دست برای زدن بک هند مچ خود رابه سمت چپ می چرخاند تا آنطرف راکت به توپ برخورد کند.

Backspin یا Underspin

چرخش وارانه یا به پشت توپ در هوا.

Balltoss
بالا انداختن توپ. بالا انداختن توپ توسط دستی که در آن راکت نیست، جهت زدن سرو (serve).

Baseline
بیس لاین. خط بیس. خط عرضی دو طرف زمین که محدوده طولی زمین را مشخص می کند.

Best of three – or five

بهترین سه تا (یا پنجتا). اصطلاحی که به تعداد حداکثر ست های یک مسابقه گفته می شود. در مسابقات “best of three” بازیکن نیاز دارد تا دو یا سه ست برنده شود. در مسابفات مردان، یک مسابفه “best of five” وقتی پایان می یابد که بازیکنی سه ست را برده باشد.

 

Break – of service

جایی که بازیکن سرو زن بازی را واگذار کند.

Bye
مستقیم به مرحله بعدی یک تورنمنت راه یافتن. معمولا bye وقتی که یک تورنمت بازیکن کافی ندارد اتفاق می افتد (برای مثال تورنمنتی که برای ۳۲ بازیکن طراحی شده اما به دلایلی فقط ۲۸ بازیکن در آن حضور دارند). Bye اصولا\” به بازیکنان حرفه ای و به اصطلاح seed اعطا می شود.

 

بک هند هاف والی

وضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است. راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه در هنگام زدن ضربه، راکت ایجاد زاویه حاده می کند، بطوریکه روی توپ را پوشانده و باعث افزایش کنترل توپ می گردد. حرکت مچ باید همراه با به جلو آمدن دست باشد. از بک هند هاف والی معمولاً در پاسخ به توپهای با پیچ رویی( تاپ اسپین) رقیب استفاده می شود

راکت

با حرکت مچ، شیب پیدا می کند

دست

تقریباً بطور کامل تا آخر کشیده می شود

راکت

نسبت به میز زاویه قائمه ایجاد می کند

 

بک هند چاپ(CHOP)

بک هند چاپ شکل دفاعی بک هندپوش می باشد و بسیار به آن شبیه است. از این حرکت در پاسخ به ضربه های تهاجمی رقیب استفاده می شود. در حالیکه حدود یک تا دو متر از میز فاصله دارید، پاهایتان باید از یکدیگرفاصله داشته، زانوها خم شده و پای راست کمی به سمت جلو آمده باشد درست قبل از ضربه زدن به توپ، وزن بدن خود را به جلو و بر روی پای راست بیندازید. در همین زمان، یک حرکت هجومی به سمت توپ انجام دهید. راکت باید با زاویه منفرجه( تقریباً ۱۸۰ درجه) گرفته شود. در تمام مدت حرکت، زانوهای شما باید خمیده باشند. از بک هند چاپ، بیشتر بازیکنانی که تمایل به بازی دفاعی دارند استفاده می کنند

 

راکت

با زاویه منفرجه (باز) گرفته می شود.

بدن

به سمت جلو حرکت می کند.

پاها

از یکدیگر فاصله گرفته و زانوها خم می شوند.

پاه

زانوها خم شده و وزن بدن روی پای راست انداخته می شود

تکنیک لیفت  LIFT

تکنیکی است که در مقابل پیبچ زیرین استفاده می شود . ودرنتیجه آن توپی است با پیچ رویی . به عبارت دیگر تبدیل پیچ زیر به پیچ رورا لیفت گویند ومقدمه ای است بر آموزش لوپ که وضعیت بدن مانند فورهند وبکهند ساده است وحرکت دست بصورت کوتاه از پایین به بالا حرکت می کند وبه نقطه ۳یا ۲ توپ ضربه زده می شود . زمان تماس نیز بعد از اوج می باشد.

بعضی این تکنیک را تاپ اسپین مقدماتی می گویند وبا فورهند وبکهند می توان اجرا نمود .

همانطوریکه در شکل نشان داده شده است دست به طرفین حرکت نمی کند وکمی به جلو و بالا حرکت می نماید . یکی از مهمترین تمریناتی که برای آموزش پیچ رو داده می شود این است که از بازیکن خواتسه می شود با توجه به بستن صفحه راکت خود به نقاط ۳و۲و۱ توپ ضربه بزند .

لوپ یا تاپپ اسپین TOP SPin

تکنیکی است با پیچ رویی که در مقابل پیچ زیر ویا توپهای بلوک شده اجرا می گردد . یکی از مشکل ترین تکنیکها در تنیس روی میز می باشد وبسیار موثر ومهم نیز می باشد بازیکنان برای اینکه توپ را یاد بگیرند باید درابتدا فورهند رابخوبی بدانند وسپس طریقه حمله اسمش رادانسته آۀنگاه لوپ رایاد بگیرند باید ابتدا فورهند را بخوبی بدانند وسپس طریقه حمله اسمش را دانسته آنگاه لوپ را بیاموزند .

لوپ یک تکنیک حمله ای می باشد وبازیکنان مهاجم از آن استفاده کنند . لوپ ممکن است با آرام ویا ممکن است با سرعت انجام گیرد پس لازمه آموزش لوپ ضربه فورهند وبکهند واسمش قوی می باشد

لوپ آرام : SLOW LOOP – high loop

دارای سرعت کم ، پیچ زیاد وقوس مسیر حرکتی زیادی می باشد یعنی توپ با ارتفاع بلندتری نسبت به لوپ سریع از روی تور می گذرد

 

لوپ با سرعت : Fast LOOP – Drive loop

دارای سرعت بسیار زیاد ، پیچ نسبتا زیاد وقوس مسیر حرکتی کم می باشد یعنی توپ با سرعت وبا ارتفاع کم از تور عبور می نماید .

دراین تکنیک زمان ضربه در اوج ونقطه تماس ۱و۲ توپ (بالای توپ ) صفحه راکت بسته وبا سرعت زیاد به توپ پیچ رویی داده وپس از برخورد با میزحریف برخلاف لوپ آرام به سمت پایین حرکت می نماید .

 

دراپ شات

دریافت توپهای کوتاه پشت نور با پیچ زیرین را دراپ شات  گویند . دراپ شات را بسیاری از بازیکنان حریفشان از میز فاصله می گیرنداجرا می نمایند. یعنی بعد از چندین پاس بلند که منجر به فرستادن حریف به انتهای زمین می شود با صفحه  راکت باز توپ را به پشت سر می فرستند

برای اجرای دراپ شات  ابتدا باید به طرف میز تور  حرکت کرده که در نتیجه  پای موافق به سمت میز می رود وبا صفحه راکت باز به نقاط زیرین توپ ضربه زده می شود در این تکنیک نیز مانند فلیپ باید مچ بسیا سرِیع حرکت نماید وحرکت مچ از بالا به پایین خواهد بود

وضعیت ایستادن مانند دیگر تکنیکهای تنیس روی میز می باشد وفورهند وبکهند قابل اجرا می باشد . به عبارتی اگر توپهای پشت تور را با صفحه راکت باز دریافت نماییم دراپ شات واگر با صفحه راکت بسته روی آن حمله نماییم فلیپ می گویند.

 

لاب LOB

این تکنیک مخصوص بازیکنان دفاعی می باشد  با فاصله ۲تا ۳ متری از میز انجام می شود. طریقه ایستادن این تکنیک مانند لوپ آرام می باشد وزمانیکه توپ بعد از اوج قرار گرفت با حرکت دست از پایین به بالا به توپ پیچ رویی داده می شود .

باید توجه کرد که در این تکنیک توپ با یک مسیر قوسی بلند به طرف حریف فرستاده می شود.

وضعیت پاها با فاصله از یکدیگر می باشد وبه دلیل اینکه  فاصله از میز زیاد می باشد زمان کافی برای برگشت به حالت اولیه وجود دارد. بازیکناندفاعی معمولا از لاب فورهند استفاده  می کنند  چون حوزه حرکتی برای اجرای عمل بیشتر می باشد.

 

 

هاف والی HALF  VOLLY

ین تکنیک به عنوان یک ضربه در مقابل توپهای پیچ رویی یا تاپ اسین و یاتوپهای هاف والی بازیکن مقابل زده می شوداغلب بازیکنان با راکتهای آنتی اسپین از این روش استفاده می کنند وضعیت ایستادن مانند فورهند وبکهند ساده می باشد واجرای حرکت تقریبا شبیه یوش می باشد با این تفاوت که ابتدا صفحه راکت نسبت به سطح میز عمود و هنگام ضربه به زاویه حاده  تبدیل می شود وتقریبا روی توپ کشیده می شود .

حرکت دست با کمی شیب از بالا به پایین می باشد.

در یافت با پیچ پهلویی ((SIDE   SPIN

این روش دریافت بلند فقط با فورهند انجام می شود وضعیت ایستادن همانند لوپ آرام فورهند، لاب ویا هر تکنیک دور از میز می باشد. همانطوری که در شکل نشان می دهد حرکت دست از عقب بدن می باشد وبا یک حرکت چرخشی به سمت جلو وبالا و نهایتا راکت در سمت چپ قرار می گیرد.اجرای این تکنیک بسیار مشکل می باشد.انتقال از پای عقب به پای جلو همزان با چرخش کمر خواهد بود.زمان ضربه بعد از اوج وزاویه راکت ابتدا عمود وسپس کمی بسته خواهد بود.

تماس در نقطه ۳ خواهد وبه توپ پیچ پهلویی داده می شود.

نکاتی در مورد کلیه تکنیکهای تنیس روی میز:

-توجه به دست آزاد هنگام اجرای تکنیک بسیار می باشد و باید طوری باشد که مانع سرعت واجرای صحیحتکنیک بازیکن نشود .

در تمام طول اجرای تکنیک بهتر است که دست آزاد با زاویه آرنج خم باشد وبه عنوان اهرمی به دست بازی وتعادل بدن کمک نماید وهم سطح با دست بازی باشد وخیلی به این طرف وآن طرف  نرود و ثابت هم نباشد وهمزمان با چرخش کمر وشانه ها نیز حرکت نماید

بعد از اجرای هر تکنیک باید سریعا به حالت اولیه بازگشت تا اجرای تکنیک بعدی آسانتر شود

کلیه تکنیکهای گفته شده برای راست  دستها می باشد و برای چپ دستها بر عکس می باشد

مرکز ثقل بدن در طول بازی ثابت باشد وسعی کنیم آن را پایین بیاوریم.

هنگام در یافت توپ باید به وضعیت بدن وحالت آماده توجه داشته و به محل فرود توپ  زمان ضربه به توپ ، صفحه راکت حریف وپیچ توپ توجه کافی داشته باشیم.

ذر نمام  طول بازی به حرکت  پا توجه داشته ودقت کنطم که حرکت پای غلط مانع اجرای تکنیک نشود ، یعنی سرعت هر دو پایکسان باشد تا هماهنگی بین قسمتهای مختلف ایجاد شود به عبارتی هر دو پای در یک زمان حرکت و در یک زمان توقف نمایند.

همچنین فاصله دو پا قبل و بعد از ضربه یکسان باشد.

در جلسه تمرینات به سرویس و دریافت بسیار توجه شود واز اهم برنامه در هر جلسه تمرینی قرار گیرد.

تمرین با توپ زیاد جهت افزایش سرعت واجرای صحیح تکنیک مؤثر می باشد .

همچنین در بالا بردن استقامت و بدنسازی وآموزش تاکتیک بسیار مهم می باشد .

  برای آمو زش و تمرین لوپ آرام ،لاب ،وساید اسپین می توان توپ را از حد سر رها کرد وپس از اینکه از زمین بلند شد این تکنیک ها را بذون میز ویابا میز انجام دهیم.

ارسال نظر