X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پارگی تاندول آشیل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انقباض ناگهانی عضله سه سر ساق، متعاقب دویدن در حالی که با مقاومت وزن بدن مواجه شد ( مثلاً در بسکتبال ) باعث پارگی وتر آشیل می شود. در افراد مسن دژنرسانس این وتر، عامل مساعد کننده ای برای ایجاد پارگی است. محل پارگی غالباً در پنج سانتیمتر محل اتصال وتر به استخوان پاشنه است.

پارگی تاندول آشیل

سبب شناسی :

انقباض ناگهانی عضله سه سر ساق، متعاقب دویدن در حالی که با مقاومت وزن بدن مواجه شد ( مثلاً در بسکتبال ) باعث پارگی وتر آشیل می شود. در افراد مسن دژنرسانس این وتر، عامل مساعد کننده ای برای ایجاد پارگی است. محل پارگی غالباً در پنج سانتیمتر محل اتصال وتر به استخوان پاشنه است.

 

نشانه های بالینی

بیمار متعاقب پرشی ناگهانی دچار درد شدید ساق پا میشود وبه دنبال آن دیگر قادر به راه رفتن روی پنجه پا نیست.

در معاینه، فرورفتگی در ۵ سانتیمتر بالای پاشنه وجود دارد و وتر آشیل در همان محل حساس است. گاه خونمردگی نیز در این ناحیه دیده میشود. بیمار قادر به خم کردن پا نیست. ونمی تواند روی پنجه پا بایستند. آزمون سیموند(Simomonds test    ) در این بیماران مثبت است. این آزموندر حالی که بیمار به شکم خوابیده وپاهای او از کنار تخت آویزان است انجام میشود دراین حالت فشردن عضلات پشت ساق در شخص سالم باعث خم شدن پا میشود ولی اگر وتر آشیل پاره شده باشد کف پا خم نمی شود.

 

 

 

درمان

درمان دوره جراحی در حالی که مچ پا ۳۰ درجه وبه پایین وزانو ۳۰ تا ۴۰ درجه خم شده است گچ بلند گرفته میشود بعد از ۸ هفته گچ برداشته می شود و به بیمار توصیه میشود به مدت ۳ تا ۴ هفته از کفش که پاشنه آن ۲ تا ۳ سانتی متر بلند شده است استفاده کند.

درمان جراحی : دوختن ونر پاره شده است بعد از عمل پا به مدت ۸ هفته گچ گرفته میشود وبعد از برداشتن گچ به بیمار توصیه می شود بعد از ۴ هفته کفش که پاشنه ۳ تا ۴ سانتی متری دارد بپوشید.

 

شکستگیها و دررفتگیها و آسیبهای رباطهای مفاصل

در این قسمت به بحث وبررسی آسیبهای دستگاه حرکتی بدن که در تصادف اتومبیل سقوط از بلندی زایعات ناشی از جنگ و ورزشهای مختلف به وجود می آید.

شکستگیها و دررفتگیهای ممکن است با ضایعات شکمی، سینه ای، مغزی و مجاری ادرار همراه بشود به همین جهت همکاری نزدیک جراح عمومی، جراح سینه، جراح مغز و اعصاب، و جراح دستگاه ادراری با متخصصین ارتوپدی برای درمان این بیماران ضرری است گاه لازم از متخصصین رشته های دیگر مانند جراح فک وصورت وچشم پزشک متخصص گوش وحلق وبینی و متخصص جراح پلاستیک و ترمیمی وغیره نیز کمک گرفت امروزه در اکثر بیمارستانهای مجهز بخشهای ترماتولوژی برای معالجه این بیماران اختصاص یافته است.

پیچ خوردگی ورگ به رگ شدن مفصل

Strain & Sprain    

فشار وارد به رباطهای مفصل اگر بیش از حد تحمل آنها باشد موجب پیچ خوردن ورگ به رگ میشود در صورتی که ضربه خفیف باشد وباعث کش آمدن رباطها وپارگی مختصر وریز بینی آنها شود پیچ خوردگی Strain     و اگر فشار شدید باشد باعث پارگی رباطها شود ولی منجر به دررفتگی نگردد به رگ شدن Sprain     نامیده می شود.

 

علت

رگ به رگ شدن وبه پیچ خوردن پا ضمن راه رفتن روی زمین ناهموار ، پریدن از بلندی، سرخوردن ضمن ورزش وشوخی نامناسب که به مفاصل فشار بیش از حد بوجود آورد ایجاد می شود.

 


 

علائم بالینی

مفصل مبتلا متورم ودردناک است وگاه با خون مردگی پوستی همراه است. حرکات مفصل محدود ودردناک است.

 

درمان

بانداژ عضو آسیب دیده با باند کشی، بالا نگه داشتن آن جلوگیری از افزایش تورم، استفاده از چوب زیر بغل به منظور جلوگیری از وارد آمد فشار به اندام آسیب دیده در موقع راه رفتن، گذاشتن کیف یخ به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در بافتهای نرم و استفاده از گرمایی موضعی با تشکچه برقی یا کیف آب گرم برای افزایش جریان خون عضو وکاهش تورم آن در مواردی که آسیب شدید ویا در مواردی که بخواهیم بیمار را بزودی بدون عصا راه بیندازیم با گچ گیری، عضو آسیب دیده را به مدت ۳ تا ۴ هفته بی حرکت می کنیم. وبعد از برداشتن گچ هیدروتراپی به تسریع بازگشت حرکات مفصل کمک می کند.

 

دررفتگی مفصل

اگر ضربه وارده به مفصل به قدری شدید باشد که باعث پارگی رباطهای نگه دارنده مفصل شود ستوه مفصلی جابجا می شود وبه اصلاح مفصل در می رود.

 

 

علائم بالینی

پس از وارد شدن ضربه بیمار درد نسبتاً شدیدی احساس می کند وتغییر شکل مفصل در رفته مشهود است. حرکات مفصلی شدیداً محدود ودردناک است دررفتگی مفصل ممکن است به آسیب های عروق واعصاب وگاه با شکستگی همراه است.

 

درمان

مفصل دررفته راباید هرچه زودتر جا انداخت این کار ممکن است پس از تزریق مسکن بی حسی موضعی ویا بیهوشی عمومی انجام گیرد جا انداختن به طریقه بسته در اکثر موارد امکان پذیر است. در غیر آن صورت با عمل جرحی جا انداخت به مدت ۳ تا ۴ هفته درمان صورت می گیرد.

 

کلیات درباره شکستگی ها

ضربات وارده بر استخوان را باعث بهم خوردن تداوم تیغه های استخوانی گردد شکستگی گویند.

گه این ضربه ممکن است باعث خورد شدن وجابجا شدن قطعات شکسته شده استخوان گردد. ویا خفیف بوده وباعث ترک خوردن استخوان در بعضی موارد هم شکستگی میکروسکوپی می باشد.

 

 

علت شکستگی ها

استخوان ها مانند دیگر بافتهای بدن دارای قدرت تحمل مشخصی در مقابل ضربه های خارجی هستند که این قدرت تحمل در استخوان های مختلف بدن نسبت به ضربه ها متفاوت است. استخوان ها دراز مثل استخوان ران و استخوانهای ساق که وزن بدن را تحمل می کنند قدرت تحمل شان نسبت به فشار به مراتب زیادتر از قدرت تحمل شان در مورد پسچ خوردن، کشیده شده، وزاویه دار شدن یا خم شدن است. استخوان های اسفنجی مانند جسم مرده ها دارای قدرت کمتری در برابر فشار هستند وشکستن آنها بیشتر به صورت در هم رفتن قطعات شکسته است.

استخوان کودکان نسبت به بزرگسالان از استخوان های باقابلیت ارتجاعی برخوردارند. که برای ایجاد شکستگی باید نیروئی بیش از تحمل استخوان از داخل یا خارج به استخوان وارد آید. نیروی وارد آمده از بیرون ممکن است به صورت ضربه ای مستقیم یا غیر مستقیم باشد در ضربه مستقیم عامل فشار مستقیماً به عضو برخورد می کند مثل برخورد سپر اتومبیل به ساق. ضربه های غیر مستقیم ممکن است سبب چرخش اندام شوند که شکستگی مارپیچی ایجاد می کنند ویا سیب خم شدن وزاویه دار شدن استخوان می شود که منجر به شکستگی عرضی استخوان می شود.

شکستگی اسفنجی مانند جسم مهره ها و استخوان های پاشنه غالباً به صورت خفیف و مکرر به عضو، گاه باعث شکستگی ناگام استخوان بدون جابجایی می شود مثل شکستگی استخوان های کف پا در سربازان متعاقب رژه رفتن. در پیران با توجه به پوکی استخوان ضربه های خفیف نیز ممکن است سبب شکستگی شود.

شکستگی ممکن است در اثر انقباض وشدید عضلات به وجود آید. پاره شدن مثانه و مجاری ادرار پس از شکستگی استخوان های لگن وپاره شدن عضو رادیال متعاقب شکستگی تنه استخوان بازو و غیره. با توجه به این نکات درمان شکستگی نیست باید درمان کامل از بیمار به عمل آید تا ضایعات دیگر هم درمان گردد.

گاهی شکستگی باعث پارگی عضله ورگ می شود و خونریزی شدید در بیمار شوک به وجود می آورد که باعث اختلال در جریان خون اندام ویا اختلال کار عصب زیر فشار شود.

 

شرح حال از بیمار

در شرح حال از بیمار بر سن، شغل، وضعیت سلامت عمومی بدن سابقه بیماری های فعلی واعتیادات نکات زیر باید از بیمار سئوال شدن ودر پرونده بیمار یادداشت شود.

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> در بروز حادثه بیمار چه کار می کرده است(رانندگی، عبور از عرض خیابان، فوتبال و غیره)

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–> موقعیت تصادف چه بوده است( سقوط از بلندی، تصادف وغیره)

<!–[if !supportLists]–>3-   <!–[endif]–> شدت ضایعه چقدر بوده

<!–[if !supportLists]–>4-   <!–[endif]–> در صورت امکان از بیمار بخواهید حرکتی که باعث شکستگی بیمار شده بیان کند.

<!–[if !supportLists]–>5-   <!–[endif]–> محل اتفاق حادثه

<!–[if !supportLists]–>6-    <!–[endif]–> در صورتی که شکستگی باعث اختلاف عضو شود آنرا بیان کنید.

<!–[if !supportLists]–>7-  <!–[endif]–> حادثه در چه زمانی اتفاق افتاده است. زمان اتفاق حادثه بخصوص از نظر ضایعات عروق حائز اهمیت فراوان است.

 

معاینه فیزیکی

با توجه به اینکه اکثر شکشتگی ها در اثر تصادف در اتومبیل سقوط از بلندی وغیره بوجود می آید معاینه کلی بیمار علاوه بر معاینه شکستگی حائز اهمیت است در بیمار مبتلا به شکستگی ابتدا بیمار باید از نظر خونریزی، شوک، ضربه های مغزی، شکمی، سینه و غیره مشاهده وسپس به معاینه عضو شکسته پرداخت.

 

بررسی ضایعات استخوان

در این بررسی باید به نکات زیر توجه کرد.

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> شکستگی باز است یا بسته؟

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–> وضعیت ظاهری عضو آسیب دیده.

<!–[if !supportLists]–>3-   <!–[endif]–> نوع شکستگی.


 

آزمایشهای اختصاصی

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> آنژیوگرافی

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–> سی تی اسکن

<!–[if !supportLists]–>3-   <!–[endif]–> اسکن استخوانی با تکنیزم ۹۹

<!–[if !supportLists]–>4-   <!–[endif]–> تومو گرافی

 

طبقه بندی شکستگی ها

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> شکستگی باز (open fracture     )

شکستگی مرکب(Compound fracture    )

شکستگی موقعی باز است که قطعات باعث پارگی پوشت گشته و به خارج راه یافته باشد. با توجه به سانش عفونت خونریزی این شکستگی جزو اورژانسهای پزشکی بوده و باید هرچه زودتر تحت درمان قرار گیرد.

شکستگی باز به سه گروه زیر طبقه بندی می گردد:

درجه ۱ : شکستگی بازی است که علت ضایعه پوستی از داخل می باشد یعنی قطعات استخوان پوشت را پاره کرده است. از نظر درمان این نوع شکستگی باز را پس از تمیز کردن پوست باید نظیر شکستگی بسته درمان نمود.

درجه ۲ : شکستگی بازی که در اثر ضربه وارد از خارج به وجود آید.

درجه ۳ : شکستگیهای بازی که در اثر برخورد با قطعات خم پاره و گلوله به وجود آید ضربات وارده ناشی از این اجسام علاوه بر ضایعات استخوان باعث ضایعات شدید پوشت نسوج زیر جلدی، اعصاب، تاندونها و شرائین می گردد.

در این شکستگی ها نکروز و آلودگی وسیع در نسوج استخوان ونرم وجود دارد که ممکن است باعث عفونت ویا جوش نخوردن استخوان گردد.

 

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–> شکستگی بسته (Close fracture    )

شکستگی ساده: (Simple fracture    )

در این نوع شکستگی زخمی وجود نداشت و در صورت وجود زخم به صورت خراش سطحی بوده و قطعات شکسته به خارج راه نیافتند.

عفونت در این نوع شکستگی بسیار نادر است.

 

دوم : شکستگی های مرضی وغیر مرضی

سوم : اشکال مختلف شکستگیها

<!–[if !supportLists]–>1-    <!–[endif]–> ترک برداشتن استخوان: که غالباً در اثر ضربه جزئی به وجود آمده که ممکن است کامل ویا ناکامل باشد.

<!–[if !supportLists]–>2-  <!–[endif]–> Stress fracture      : این شکستگی ناشی از ضربات خفیف یا مکرر بوده که باعث شکستگی میکروسکوپی استخوان می گردد.

<!–[if !supportLists]–>3-    <!–[endif]–> شکستگی ترکه تری : این شکستگی در کودکان بوجود می آید. که باعث فرورفتگی استخوان میشود.

<!–[if !supportLists]–>4-  <!–[endif]–> شکستگی در هم رفته : که بیشتر استخوان های اسنفجی دیده می شود. قطعات شکسته در هم فرو می رود. مثل شکستگی در هم فرو رفته گردن و استخوان ران.

<!–[if !supportLists]–>5-  <!–[endif]–> شکستگی فشرده : این شکستگی در استخوان اسنفجی دیده می شود که در اثر وارد آمدن فشار بیش از تحمل به استخوان وجود می آید. مانند خم شدن مهره های کمر و شکستگی فشرده استخوان پاشنه.

<!–[if !supportLists]–>6-  <!–[endif]–> شکستگی فرو رفته : در اثر فشار ناگهانی روی یک قسمت استخوان مانند جمجمه و شکستگی فرو رفته انتهای فوقانی درشت نی.

<!–[if !supportLists]–>7-    <!–[endif]–> شکستگی عرضی: خط شکستگی عرضی بوده وعمد بر محور طولی استخوان.

<!–[if !supportLists]–>8-    <!–[endif]–> شکستگی مایل: خط شکستگی مایل بوده.

<!–[if !supportLists]–>9-    <!–[endif]–> شکستگی مارپیچی: خط شکستگی مارپیچی بوده و جوش خوردن آن سریعتر از دو نوع قبلی بوده.

<!–[if !supportLists]–>10-  <!–[endif]–> کنده شدن استخوان: کنده شدن استخوان قسمت کوچکی از استخوان ممکن است در اثر انقباض ناگهانی عضله ویا در اثر کشش بیش از روی رباط ویا کپسول مفصلی به وجود آید.

<!–[if !supportLists]–>11-  <!–[endif]–> شکستگی چند تکه ای: قطعات شکسته شدن شامل دو قطعه بزرگ وچند قطعه کوچک در محل شکستگی می باشد.

<!–[if !supportLists]–>12-     <!–[endif]–> شکستگی چند قطعه ای: که استخوان در چند قطعه شکسته است.

<!–[if !supportLists]–>13-  <!–[endif]–> شکستگی داخل مفصلی: که در آن خط شکستگی داخل مفصل راه یافته و ممکن است باعث محدودیت مفصلی گردد.

<!–[if !supportLists]–>14-  <!–[endif]–> شکستگی در رفتگی: در مواردی که شکستگی همراه به دررفتگی مفصل باشد آن را شکستگی در رفتگی گویند مثل شکستگی در رفتگی ران وشکستگی در رفتگی شانه.

<!–[if !supportLists]–>15-     <!–[endif]–> جابجائی قطعات شکسته: شکستگی ممکن است با یا بدون شکستگی باشد.

<!–[if !supportLists]–>16-   <!–[endif]–> شکستگی صفحه رشد: در مواردی که خط شکستگی در محل صفحه رشد بوده ویا خط شکستگی به صفحه رشد راه یابند.

 

روشهای مختلف درمان شکستگی ها

<!–[if !supportLists]–>1-  <!–[endif]–> در بیمار مبتلا به شکستگی ران به هر طریقی که درمان گردد علاوه بر جوش خوردن استخوان هدف نهائی به راه انداختن بیمار و جلوگیری از محدودیت حرکات زانو می باشد.

<!–[if !supportLists]–>2-  <!–[endif]–> در بیمار مبتلا به شکستگی اولیه کمری یا پاراپلژی، هدف نهائی جا انداختن شکستگی و بی حرکت کردن آن یا جوش خوردن آن به تنهائی نبوده بلکه باید علاوه بر آن تجویز مناسب و فیزیوتراپی بیمار را به راه انداخت.

 

 

به طور کلی بیماری که متعاقب تصادف به بخش سوانح بیمارستان آورده می شود باید اقدامات زیر برایش انجام گیرد.

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> باز کردن مجاری تنفسی

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–> جلوگیری از خونریزی

<!–[if !supportLists]–>3-   <!–[endif]–> در صورتی که بیمار در حال شوک باشد اقدامات لازم برای برطرف کردن شوک به عمل آید.

<!–[if !supportLists]–>4-   <!–[endif]–> تسکین درد

<!–[if !supportLists]–>5-   <!–[endif]–> گذاشتن اسپلینت

آیا شکستگی احتیاج به جا انداختن دارد.

۱- اگر شکستگی جابجایی نداشته باشد مسلماً احتیاج به جا انداختن ندارد در صورتی که شکستگی مختصر جابجایی داشته باشد معمولاً احتیاج به جابجایی ندارد.به جز در مواردی خاص نظیر شکستگی داخل مفصل

۲- در صورتی که شکستگی احتیاج به جا انداختن نداشته باشد به چه وسیله ای این کار باید انجام شود.

الف- جا انداختن به طریقه بسته: این روش شایع ترین درمان شکستگی است این کار بهتر از زیر نظر بیهوشی انجام گیرد ولی در موارد بخصوص می توان از بی حسی موضعی، ناحیه ای ویا داخل وردیدی استفاده گردد.

 

 

منبع: پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر