X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پروژه تولید رب گوجه فرنگی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  گوجه فرنگی برداشت شده در مزارع، در داخل سبدهای پلاستیکی که از طرف کارخانه به کشاورزان داده شده است، قرار داده شده و به کارخانه منتقل می گردد. محصول ورودی توسط باسکول الکترونیکی توزین و پس از آزمایشات و تأئیدات لازم توسط واحد کنترل کیفیت در قسمت مخصوص تخلیه می گردد. گوجه فرنگی توسط کانالهای پر از آب، ضمن شستشو، به طرف میزهای سورتینگ هدایت می گردد و کارگران آموزش دیده در این قسمت انواع نامرغوب را جدا می کنند. محصول مرغوب و سالم پس از ایـن مـرحلـه وارد سیستم خـرد کـن اولیـه و انتقـال دهنـده مـربـوطـه شـده و از آنجـا بـه قسمت Hot / cold break فرستاده می شود. در این قسمت گوجه فرنگی خرد شده مجدداً و به طور کامل خرد گردیده و تبدیل به فرآورده ای تقریباً یکنواخت می گردد. سپس بر اساس عوامل مشخصی مانند پیش بینی بازار یا سفارش مشتریان، درجه حرارت جهت تعیین وسکوزیته نهایی تنظیم می گردد و پمپ های مخصوصی محصول نهایی را به قسمت Refinery منتقل می نماید

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر