X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پروژه شرکت بخاری مشهد داوام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این فرم پس از تحویل کالا به قسمت یا مشتری صادر می گردد و توسط انبار تنظیم می شود که شخص تحویل گیرنده آن را امضاء می کند و کالا را تحویل می گیرد این فرم در چهار نسخه تهیه شده است که نسخه اول و دوم آن مخصوص حسابدرای (نسخه سفید و زرد) می باشد . نسخه سوم مخصوص انبار (نسخه آبی) که انبار پس از ثبت در کامپیوتر و کاردکس آن را بایگانی می نماید.این فرم در شرکت به صورت سریالهای متفاوت چاپ شده است که این سریالها مخصوص ملزومات ، مواد اولیه ، محصولات ابزار آلات ، ماشین آلات و ضایعات به صورت جدا از هم می باشد و در کامپیوتر و کاردکس هم از یکدیگر جدا می باشد برای سهولت در ردیابی یک کالا از کامپیوتر و کاردکس انبار .فرم رسید انبار :سریالهای مختلف چاپ شده است که گروهها و انبارهای مختلف را از یکدیگر زدمانند سریالهای حواله انبار که قبلا توضیح داده شده است فرم رسید انبار در مورد اولیه زمانی صادر می‌گردد که کالا در فرم رسید انبار موقت تائید شده و سپس فرم رسید انبار دائم صادر می گردد و در مورد مواد مصرفی و ملزومات رسید انبار دائم صادر می گردد و در مورد مواد مصرفی و ملزومات پس از تحویل جنس به انبار رسید انبار صادر می گردد . انبار در سه برگ تنظیم شده است که برگ اول و دوم (برگ سفید وزرد) مخصوص حسابداری می باشد و برگ سوم (برگ سبز) مخصوص انبار  و ثبت در آن در کامپیوتر و کاردکس انبار می باشد .

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر