X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ژئوشیمی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 مقدمه

یکی از اهداف اصلی اکتشاف ژئوشیمیایی دستیابی به تمرکزغیرعادی عناصری است  که در ارتباط با کانی­سازی باشندعلت توجه به این روش این است که در سیستم هوازدگی ژئوشیمیایی سطحی بسیاری از عناصر جذب لایه­های سطحی اکسیدهای آهن، منگنز، آلومینیوم،سیلیسیوم و همچنین کربناتها می­گردند. این اکسیدها مکان هندسی حرکت کاتیونها   Reaction siteمی­باشند؛  که این امر توسط بسیاری ازمحققین ( Hawkes 1979 , Chao ,Roze, et al, 1979  Antropova, et al 1992 مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه براین در تجزیه جزئی توسط اسید نیتریک ۵ درصد بخش عمده­ای از عناصر سرب، روی و مس مربوط به کانیهای سولفیدی آنها جدا شده و کانی سازی محیط را به خوبی نشان می­دهند(Shiva, 1998  ).

    1  مقدمه

یکی از اهداف اصلی اکتشاف ژئوشیمیایی دستیابی به تمرکزغیرعادی عناصری است  که در ارتباط با کانی­سازی باشند. علت توجه به این روش این است که در سیستم هوازدگی ژئوشیمیایی سطحی بسیاری از عناصر جذب لایه­های سطحی اکسیدهای آهن، منگنز، آلومینیوم، سیلیسیوم و همچنین کربناتها می­گردند. این اکسیدها مکان هندسی حرکت کاتیونها      Reaction siteمی­باشند؛  که این امر توسط بسیاری از محققین ( Hawkes 1979 , Chao ,Roze, et al, 1979  Antropova, et al 1992    )  مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه براین در تجزیه جزئی توسط اسید نیتریک ۵ درصد بخش عمده­ای از عناصر سرب، روی و مس مربوط به کانیهای سولفیدی آنها جدا شده و کانی سازی محیط را به خوبی نشان می­دهند(Shiva, 1998     ).

 روش تجزیه جزئی به منظور مشخص نمودن کانی­سازی احتمالی کاربرد فراوانی                 دارد(Hall, et al 1996) و ازاین روش اکثراً در مورد رسوبات رودخانه­ای استفاده می­شود. بدلیل آنکه میزان مس اولیه و pH، روی میزان مس در آبهای جاری منطقه تأثیر می گزارد یعنی آنومالی مس در داخل آب وجود خواهد داشت، از رسوبات رودخانه­ای در محدوده مورد مطالعه برداشتی صورت نگرفته است .

در عملیات اکتشافی ژئوشیمیایی قبلی در منطقه نمونه برداری از رسوبات رودخانه­ای صورت گرفته بود که نتایج آن تنها آنومالیهای موجود را نشان می­دادند.

 به منظور بررسی تغییرات عیاری زونهای کانی­سازی و ارتباط آن با آلتراسیون از رخنمونهای سنگی نمونه برداری انجام شد، که در این فصل به طور کامل به آن پرداخته می­شود.

 

۲  اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه ای

 در سال ۱۳۷۲  کارشناسان چینی شرکت جیانگ چنگjang cheng   با همکاری سازمان      زمین شناسی کشور در طی عملیات اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه­ای، نمونه گیری هایی را از آبراهه­های منتهی به معدن تکنار صورت داده­اند که تعداد ۳۵ نمونه فقط از محدوده تکنار اخذ گردیده است.

این پروژه اکتشاف منجر به شناسایی آنومالیهای مس، سرب، روی، طلا، نقره، آرسنیک، آنتیموان، تنگستن و گردیده است.

 نقشه­های ژئوشیمیایی عناصر مختلف با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ برای عناصر فوق تهیه شده است.  در تهیه این نقشه­ها از روش کانتور­زنی استفاده شده است. بدلیل آنکه اطلاعات تجزیه مربوط به برداشت از یک نقطه (که در واقع آنومالی بالادست رودخانه را نشان می­دهد) بوده است، ولی در نقشه به صورت یک منحنی نمایش داده می­شود؛ لذا منبع آنومالی به درستی قابل ردیابی نیست. با این وجود این نقشه­ها مبنای خوبی برای اکتشافات محلی هستند و تصویری از آنومالی های موجود در منطقه می­دهند.

 

۳  بررسی نتایج اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه­ای

 نتایج حاصل از عملیات فوق به صورت نقشه در شکلهای (۹-۱) و (۹-۲) و (۹-۳) آورده     شده­اند.همانگونه که در شکل(۹-۲) و (۹-۳) دیده می­شود عناصر سرب، جیوه، طلا، نقره و بیسموت با عناصر روی، آنتیموان، مولیبدن، مس، آرسنیک و قلع همپوشانی نشان می­دهند.

از طرف دیگر عناصر Cr, Ni, Li, Sr, Ba, B, W نیز باهم همپوشانی نشان می­دهند که پراکندگی آنها کاملاً متفاوت با گروه اول است.

علت تفاوت به این خاطر است که گروه اول جزء زون ساختاری متالوژنی تایباد تربت حیدریه کاشمر هستند و در واقع آنومالیهای موجود در منطقه مورد مطالعه را نشان می­دهند، در حالیکه گروه دوم مربوط به زون ساختاری متالوژنی سبزوار عریتین( سبزوار فریمان عریان) است، و آنومالیهای مجموعه افیولیتی را مشخص می­کند.

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر