X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

کلان شهرها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه :

توسعه بی رویه شهری بر توان و ظرفیت دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات پیشی گرفته است و جمعیت شهرنشینی کشور به سرعت در حال افزایش بوده است. این رشد نشینان شهرنشینی, افزایش ناگهانی جمعیت و گسترش سریع کالبدیش رهها از یک سو و پیش آمدن فزاینده نیلزهای جدید در زندگی شهری از سوی دیگر, درک و احساس تعلق شهروند به شهر آن را کاهش داده است به طوری که رشد بی رویه  وناهماهنگ محیط مصنوع شهری نه تنها ارزش کالبدی شهار را دستخوش تحولات ناخواسته ویرانگر ساخته, بلکه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر محیط و مناظر ارزشمند و امکان ادراک فضایی انسان نهاده است. این نابسامانی ها از زمان بحران های صنعتی شدن و مناسبات آن و سرازیر شدن محصولات ناشی از آن به کشورها آغاز گردید که به لحاظ وجود ساختار اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی شهرهای ما که سنتی بود بر تمامی روابط شهری تاثیر گذاشت. توسعه های جدید شهری بدون توجه به هویت فرهنگی و عناصر با ارزش در مقایسی وسیع شکل پذیرفت.

مقدمه :

توسعه بی رویه شهری بر توان و ظرفیت دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات پیشی گرفته است و جمعیت شهرنشینی کشور به سرعت در حال افزایش بوده است. این رشد نشینان شهرنشینی, افزایش ناگهانی جمعیت و گسترش سریع کالبدیش رهها از یک سو و پیش آمدن فزاینده نیلزهای جدید در زندگی شهری از سوی دیگر, درک و احساس تعلق شهروند به شهر آن را کاهش داده است به طوری که رشد بی رویه  وناهماهنگ محیط مصنوع شهری نه تنها ارزش کالبدی شهار را دستخوش تحولات ناخواسته ویرانگر ساخته, بلکه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر محیط و مناظر ارزشمند و امکان ادراک فضایی انسان نهاده است. این نابسامانی ها از زمان بحران های صنعتی شدن و مناسبات آن و سرازیر شدن محصولات ناشی از آن به کشورها آغاز گردید که به لحاظ وجود ساختار اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی شهرهای ما که سنتی بود بر تمامی روابط شهری تاثیر گذاشت. توسعه های جدید شهری بدون توجه به هویت فرهنگی و عناصر با ارزش در مقایسی وسیع شکل پذیرفت.

در دنیایی که دائماً در حال تحول است و تغییر و تصحیحی می شود ذهنیت ها و طرز فکرها هستند که بار دگرگونی اعم ازسیاسی, اقتصادی و یا اجتماعی را به دوش می کشند. از این رو تحول فکری درکشورهای صنعتی به صورت میلی جمعی به آتیه نگری و شناخت و پیشرفته در همه زمینه ها بروز می کند و زمینه ترک تدریجی بعضی آداب و رسوم و سنتها, همراه آن نوعی بازسازی و برنامه ریزی برای کل جامعه مدرن را به همراه می آورد.

به علاوه تحولات پرشتاب اقتصادی, فرهنگی و تکنیکی جدید,/ با شروع انقلاب صنعتی, تغییرات شگرفی در کارکرد و فضای کالبدی سنتی از جمله بازار پید آورده است , بازاری که ستون فقرات شهر محسوب می شده و توسعه شهر همگان با توسعه آن بوده است .

طرح مسئله :

امروزه یکی از معضلات اصلی در شهرهای بزرگ ایران پراکندگی فعالیتهای وابسته, مشابه و یا همسو در سطح شهر است که این امر خود موجب اتلاف انرژی و زمان و بار زیاد اقتصادی بر دوش مردم و تاخیر و سختی در انجام مبادلات اقتصادی و تجاری است .

تمام این معضلات برنامه ریزان امروز شهرها را بر آن داشته تا با تمرکز این فعالیتها در مجتمع ها ضمن صرفه جویی در زمان و انرژی موجب سهولت و رونق در مبادلات اقتصادی و تجاری گردند .

در پی اقدامی برنامه ریزی شده, هدفمند و منطبق بر برنامه ها و پیش بینی های طرح توسعه شهرستان مشهد, اراضی به وسعت ۲۰۰ هکتار با دسترسی مناسب به کمربندی اطراف شهر به خدمات گمرک و ورود خروج کالاهای بازرگانی در مقیاس وسیع تخصیص یافته است . به این ترتیب که ضمن این که تبادل کالا و مواد غذایی در مقیاس کلان این محدوده امکان پذیر شده است نقاط مرکزی مشهد از تراکم وسایل حمل و نقل سنگین رهایی یافته و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن از محیط های مسکونی حذف شده است .

به این ترتیب می توان روند توسعه شهر مشهد و بلوار خیام مشهد را با وجود قرارگیری مجتمع تجارت جهانی خیام در راسته این بلوار را بررسی نمود. در این میان باید به بررسی شرایط توسعه و علل توسعه شهری بلوار خیام مشهد پرداخت .

سوالات اساسی تحقیق :

۱- نقش مجتمع تجاری ـ اداری سپاد در توسعه بلوار خیام مشهد چگونه است ؟

۲- آیا مجتمع تجاری ـ اداری سپاد در توسعه زمینهای اطراف بلوار خیام مشهد نقش داشته است ؟

۳- آیا مجتمع تجاری ـ اداری سپاد توانسته بخشی از نیازهای شهر مشهد را که به گسترش تجاری ـ خدماتی و صنعتی و در چهارچوب توسعه اقتصادی ـ اجتماعی شهر مشهد است تاصیف نماید ؟

۴- نقش مکان یابی مجتمع تجاری ـ اداری سپاد در کاهش حجم ترافیک شهری چگونه است ؟

اهداف تحقیق :

۵- شناخت چگونگی کیفیت هم جواری فعالیتهای اداری و تجاری در کنار یکدیگر در یک مجتمع

۶- شناخت نقش مجتمع های تجاری ـ اداری در توسعه شهری

۷- شناخت مجموع عوامل تاثیرگذار بر توسعه شهرها

۸- شناخت ویژگی های عمده کلان شهرها

فرضیه های تحقیق :

۱- جانمایی مجتمع تجاری ـ اداری سپاد تاثیر به سزایی بر توسعه بلوار خیام مشهد داشته است .

۲- جانمایی مجموعه تجاری ـ اداری سپاد باعث تشدید ترافیک منطقه می شود.

۳- میزان سفرهای جذبی به سپاد تاثیر بر ترافیک منطقه دارد .

۴- قرارگیری مجتمع تجاری ـ اداری سپاد باعث افزایش ارزش زمین در منطقه شده است .

۵- مجموعه تجاری ـ اداری از عوامل ایجاد کننده فرصتهای شغلی و کسب درآمد در منطقه شده است .

 

 

دانلود کامل تحقیق

 پسورد :www.padida.ir

ارسال نظر