X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

کلسترول

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همه علایم لوسمی مربوط می شود فقط به همین بیماری که با انجام تست های تشخیصی خاص مشخص می شود. لوسمی به معنی خون سفید است که در آن سلولهای خونی آسیب دیده به صورت آشکارا در نمونه خون و یا در زیر میکروسکوپ دیده می شوند. بیماران لوسمی در شمارش گلبولهای سفید دچار اشکال هستند و مغز استخوان نمی تواند به صورت طبیعی گلبول تولید کند. سلولهای لوسمی در جریان خون جایگزین سلولهای سالم می شوند.

 

 (لوسمی) سرطان خون

لوسمی یعنی سرطان سلولهای خونی، مغز استخوان و به طور کلی آنومالی پرولیفراسیون سلولهای خونی است.

این بیماری جز گروه بیماریهای نئویلازی هماتولوژی است.

لوسمی یک پاتوتولوژی و بیماری اختصاصی است و تقسیم می شود به دو گروه حاد و مزمن

* لوسمی حاد مشخص می شود با سریع…………………..سلولهای خون نابالغ. این ها تجمع پیدا می کنند در مغز استخوان و BM     دیگر نمی تواند سلولهای سالم را تولید کند. لوسمی حاد باید سریعاً درمان شود و باعث گسترش بیماری به دیگر ارگانها
می شود. لوسمی حاد رایجترین لوسمی در کودکان است.

* لوسمی مزمن، ساخته شدن بیش از حد سلولهای خونی این سلولها بیش از سلولهای نرمال ساخته می شوند. این نوع لوسمی باید سریعاً درمان شود.

زیر شاخه های این لوسمی می تواند بر انواع مختلف سلولهای خون موثر باشد. شاخه های لوسمی لنفوبلاستیک یا لوسمی لنفویت و لوسمی میلوئید هستند.

*در لوسمی نوع لنفوبلاستیک یا لنفوئیدی عامل سرطان زا تغییر می دهد سلولهای مادری را که در سیستم ایمنی و مبارزه نقش دارند. بیشتر در لوسمی لنفوئیدی لنفوسیت B     درگیر می شوند.

* در لوسمی میلوئیه ی عامل سرطان زا تغییر می دهد مکان را در نوع خاصی از سلولهای مادری

*ALL    (لوسمی لنفوبلاستیک حاد) رایج ترین نوع لوسمی در کودکان است. این بیماری در بزرگسالان خصوصاً دوره سنی ۶۵ به بالا ایجاد می شود.

درمانهای استاندارد برای ALL     شیمی درمانی ، رادیواتراپی. دوره بقا در کودکان ۸۵% است و در بزرگسالان ۵۰% .

*     CLL    (لوسمی لنفوئیدی مزمن) که بیشتر در افراد بزرگسال و در سن ۵۵ ایجاد
می شود. اما هرگز در کودکان ایجاد نمی شود. از هر ۳نفر که
CLL     دارند ۲نفر مرد هستند. دوره بقا آن تا سال پنجم ۷۵% است. اما اثرات درمانی برای آن وجود دارد.

* AML    (لوسمی میلوئیدی حاد) در بزرگسالان رایج است تا ر کودکان و بیشتر در زنان اتفاق می افتد تا مردان. AML     را با شیمی درمانی می توان درمان کرد. دوره بقا آن تا سال پنجم ۴۰% است.

* CML    (لوسمی میلوئیدی مزمن) در بزرگسالان اتفاق می افتد. خیلی کم اتفاق
 می افتد که یک کودک دچار
CML     شود. درمان آن به وسیله imatinib     و دیگر داروها است.

* HCL

    *T-PLL     (لوسمی پرولنفوسیت های سلول T    ) که یک لوسمی بسیار نادر است و دربزرگسالان ایجاد می شود. در مردان نسبت به زنان بیشتر است. درمان بسیار مشکل است.

* لوسمی لنفوسیت گرانولار ممکن در سلولهای T     و یا سلولهای NK     اتفاق بیافتد و شبیه لوسمی HCL     است.

علایم و نشانه ها

آسیب به مغز استخوان و از بین بردن سلولهای سالم مغز استخوان در نتیجه کمبود پلاکت های خون و اختلال در جریان انعقاد خون و این به معنی که افراد دارای لوسمی به راحتی دچار کبودی (bruis    ) و خونریزیهای مفرط و یا پتشی (petechiae )
 می شوند.

درگیری سلولهایی که در سیستم ایمنی نقش دارند باعث تضعیف و غیر فعال شدن سیستم ایمنی می شود و سیستم ایمنی دیگر قادر به مبارزه با عفونتها نیست. لوسمی باعث می شود که سیستم ایمنی نتواند به صورت نرمال فعالیت کند.

در نهایت RBC از بین رفته ایجاد آنمی می کند و به دنبال آن ایجاد دیس پنه و pallor را داریم

علایم دیگر شامل:

احساس بیماری به خاطر وجود تب، لرز، عرق شبانه، بزرگی کبد و طحال و ممکن سلولهای لوسمی به CNS حمله کرده و باعث آسیب به سیستم نورولوژیک شود.

همه علایم لوسمی مربوط می شود فقط به همین بیماری که با انجام تست های تشخیصی خاص مشخص می شود. لوسمی به معنی خون سفید است که در آن سلولهای خونی آسیب دیده به صورت آشکارا در نمونه خون و یا در زیر میکروسکوپ دیده می شوند. بیماران لوسمی در شمارش گلبولهای سفید دچار اشکال هستند و مغز استخوان نمی تواند به صورت طبیعی گلبول تولید کند. سلولهای لوسمی در جریان خون جایگزین سلولهای سالم می شوند.

علت و ریسک فاکتورها

علت خاصی برای انواع مختلف لوسمی وجود ندارد. هر لوسمی می تواند علت مختلفی داشته باشد. از علت ها می تواند ویروسها مثلHIV ، برخی مواد شیمیایی، شیمی درمانی اشاره کرد. مصرف الکل وتنباکو ریسک ابتلا به AML را افزایش می دهد. بیماری لوسمی باعث می شود که موتاسیون DNA دچار اختلال شود.

برخی ویروسها مثل HIV ، HTLV-1 ، HTLV-2 می تواند باعث ایجاد سرطان خون شود. این بیماری ممکن است در برخی افراد که سابقه ی ژنتیکی وارثی دارند بیشتر دیده شود وافرادیکه کروموزوم آنورمال دارند در آنها لوسمی دیده می شود.


خلاصه مقاله سرطان خون

سرطان خون یا لوسمی که به آن خون سفید هم می گویند انواع مختلف دارد:

۱- ALL(Acute lymphoblastic leukemia) : لوسمی لنفوئیه ی حاد

۲- AML(Acute myeloblastic leuke,ia): لوسمی میلوئیدی حاد

۳- CLL(Chronic lymphoblastic leukemia ): لوسمی لنفوئیدی مزمن

۴-CML(Chronic Myelogenous leukemia): لوسمی میلوئیدی مزمن

عوامل متعددی باعث ایجاد لوسمی می شود:

ـ الکل  ـ تنباکو ـ ویروسها(HTLV-1 , HIV)  ـ ژنتیک   ـ کروموزوم معیوب

علایم و نشانه های لوسمی

ـ ایجاد پلاک در خون

ـ کبودی

ـ خونریزیهای متوالی

ـ پتشی و پورپورا    

ـ اسهال     

ـ زخم دهان        

ـ تب و لرز     

ـ عرق شبانه     

ـ اسپلنومگالی


کلسترول

کلسترول ماده واکسی بین لیپید ایجاد می کند در جریان خون، آن مهمترین قسمت یک بدن سالم است چون آن استفاده می شود در اعضا سلول و بعضی هورمونها برای انجام فعالیت.

کلسترول در جریان خون(هیپرکلسترولمی) ریسک فاکتوری است برای بیماری های مزمن قلب و در نتیجه منجربه آسیب قلبی می شود.

کلسترول و دیگر چربی ها نمی توانند در خون حل شوند آنها توسط یک سری از کریر و حمل کننده های لیپوپروتئینی حمل می شوند. آنها انواع مختلفی دارند که شامل :

LDL(لیپوپروتئین با دانسیته پایین). HDL(لیپوپروتئین با دانسیته بالا)

LDL چیست؟

LDL توسط کریرها به داخلخون حمل می شود و جریان پیدا می کند در خون و کم کم در دیواره شریانهای تغذیه کننده قلب و مغز رسوب کند و ایجاد پلاک در شریان ها بکند. و باعث تصلب شرایین شود که به این وضعیت آترواسکلروز می گویند.

یک ترومبوز ایجاد سد و مانع می کند در خونرسانی قسمتی از عضله قلب و باعث آسیب به قلب می شود. اگر ترومبوز در مسیر خون مغز ایجاد سد کند باعث
 آسیب های مغزی می گردد.

LDL باعث ↑ خطر بیماریهای قلبی می شود. در افرادیکه بیماری قلبی دارند میزان LDL باید به زیر mg/dl 100 برسد. به این نوع کلسترول ، کلسترول بد می گویند.

HDL چیست؟

۳/۱ یا ۴/۱ از کلسترول حمل شده در خون را تشکیل میدهد. HDL کلسترول خوب است چون آن باعث محافظت از قلب در برابر آسیب ها می شود.

a(LP) چیست؟

a(LP) یک variationارثی است که مقدار آن یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای ابتلا به آترواسکلروز است. البته a(LP) کمک میکند به از بین بردن بیماری قلبی این لزیون ها در دیواره سرخرگ تجمع می کنند و سایر مواد به آنها متصل می شوند و این منجربه ساختن چربی می شود.

رابطه کلسترول با رژیم غذایی

بدن معمولاً روزانه mg1000 کلسترول را دریافت می کند. غذاهای حیوانی که حاوی کلسترول هستند(زرده تخم مرغ ، گوشت، مرغ و گوشت پرندگان، ماهی ، شیر چرب، محصولات لبنی) و غذاهای گیاهی حاوی کلسترول(میوه، سبزی، غلات، میوه های دانه دار) نوع دیگری از کلسترول را خود بدن تولید می کند و احتیاج نیست که آنرا مصرف کنیم مثل اسیدهای چرب که میزان کلسترول خون را افزایش می دهند. این مواد ریسک بیماری قلبی را نیز می دهند.

کلسترول اضافی بدن از طریق کبد مصرف می شود. فردیکه بیماری قلبی دارد باید روزانه کمتر از ۲۰۰ میلی گرم کلسترول مصرف کند.

کلسترول در تمام منابع حیوانی وجود دارد و مصرف آن به مراقبت بیشتری نیاز دارد تا کلسترولی که دارای منبع گیاهی است.

رابطه ی ورزش و کلسترول

انجام فعالیتهای فیزیکی باعث افزایش کلسترول نوع HDL می شود. HDL بالا باعث کاهش خطر بیماری قلبی می شود. فعالیتهای فیزیکی می تواند به کنترل وزن، دیابت و فشارخون بالا کمک کند. فعالیتهای جسمی هوازی باعث افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس می شود

رابطه مصرف تنباکو با کلسترول

مصرف تنباکو یکی از ۶ فاکتور ابتلا به بیماریهای قلبی است. کشیدن سیگار باعث کاهش HDL و خطر ابتلا به ترمبوز خونی می شود.

رابطه الکل و کلسترول

تحقیقات نشان داده که مصرف متعادل الکل باعث سطح HDL می شود. به همین خاطر دائماً بر نوشیدن الکل در حد متعادل توصیه می شود.


خلاصه کلسترول

↑کلسترول خون را هیپرکلسترولمی می گویند. کلسترول انواع مختلف دارد. HDL وHDL.

HDL کلسترول نوع خوب و LDL کلسترول بد است. بیشتر کلسترول از نوع HDL است.

کلسترول در رژیم های غذایی با منابع حیوانی و گیاهی یافت می شود که↑ مصرف کلسترول باعث↑ریسک ابتلا به بیماری قلبی می شود.

ورزش می تواند باعث↑ کلسترول HDL شود. در نتیجه خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را کم می کند. همچنین باعث کنترل وزن، دیابت و فشارخون می شود.

مصرف تنباکو و نوشیدن الکل ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی را افزایش می دهد و باعث ↓HDL و↑LDL می گردد. اگرچه اگر الکل به صورت متعادل مصرف می شود باعث ↑ HDL می گردد.

 

   

      منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

  

ارسال نظر