X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

کمردرد بیماری دوم قرن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آگاهى و شناختى کلى و عام از بیمارى ها و علل و عوامل ابتلا به بیمارى و نیز آموزش و فراگیرى روش پیشگیرى بیمارى هاى سارى و شایع، گامى موثر در حفظ سلامت و بهداشت فرد و جامعه مى باشد این آگاهى و به کار بستن دقیق و کامل توصیه هاى پزشکان، نه تنها در تسریع روند بازیابى سلامت و بهبودى بیمار مفید خواهد بود، بلکه مانع از اتلاف وقت بیمار مى شود و در نهایت، پزشکان نیز فرصت بیشترى جهت معالجه بیماران خواهند داشت.

کمردرد بیماری دوم قرن   

آگاهى و شناختى کلى و عام از بیمارى ها و علل و عوامل ابتلا به     بیمارى و نیز آموزش و فراگیرى روش پیشگیرى بیمارى هاى سارى و شایع، گامى موثر در     حفظ سلامت و بهداشت فرد و جامعه مى باشد این آگاهى و به کار بستن دقیق و کامل     توصیه هاى پزشکان، نه تنها در تسریع روند بازیابى سلامت و بهبودى بیمار مفید خواهد     بود، بلکه مانع از اتلاف وقت بیمار مى شود و در نهایت، پزشکان نیز فرصت بیشترى جهت     معالجه بیماران خواهند داشت.


þ     تعریف :

کمردرد یکى از شایع ترین ناراحتى هاى انسان است که هر فرد در دوره     زندگى حداقل چند بار به علت کمردرد به پزشک مراجعه مى کند، این بیماران تعداد قابل     توجهى از مراجعین ارتوپدى، جراحى اعصاب، روماتولوژى و پزشکان عمومى را تشکیل     مى دهند، در اکثر موارد عوامل مکانیکى باعث بروز کمردرد شده که احتیاجى به     درمان هاى دارویى و عمل جراحى نداشته و درد بیماران با استراحت و مسکن بهبودمى یابد. این بیماران براى جلوگیرى از ظهور ناراحتى مستلزم آنند که دستورات پزشک را     اجرا نمایند، بعد از سرماخوردگى رایج ترین بیمارى در انسان است، کمردرد عامل مختلف     دارد که شایع ترین آنها بیمارى هاى ارتوپدى است. البته بیمارى هاى دیگرى مثل     بیمارى هاى دستگاه ادرارى، دستگاه تناسلى زنان، آبستنى و بیمارى هاى وابسته به آن،    بیمارى هاى عفونى مثل حصبه و تب مالت و امراض داخلى نیز باعث کمردرد مى شود.

 

þ رایجترین بیمارى هاى ارتوپدى که منجر به کمردرد مى شوند:

 

 ناهنجارى هاى مادرزادى ستون فقرات، وارد شدن فشار بیش از حد به ستون مهره اى، پارگى دیسک بین مهره اى،آرتروز مهره ها، لغزیدن یک مهره روى مهره دیگر، عفونت هاى سلى و غیرسلى مهره ها، امراض روماتیسمى، نقرس، انحراف جانبى ستون فقرات، تومورهاى استخوانى و عصبى و بالاخره یکسان نبودن طول اندام هاى تحتانى و به طور کلى عوامل مکانیکى، مهم ترین علل کمردردها را تشکیل مى دهند.


þ علل کمردرد:

اختلاف فاحش بین انسان و سایر مهره داران در آن است که انسان مى تواند روى دو پاى خود ایستاده و راه برود، در حالى که حیوانات به صورت چهار دست و پا راه مى روند، این ارجحیت علت اصلى کمردرد در انسان است.

ایستادن و راه رفتن، مستلزم مهارت و تمرین فراوان است، در هنگام راه رفتن وزن بدن به جلو منتقل شده و انسان براى جلوگیرى از زمین خوردن یک پاى خود را به جلو مى گذارد تا وزن منتقل شده به جلو را حمایت نموده و از زمین خوردن جلوگیرى کند. این عمل نسبتا مشکل همراه با مهارت خاص و با هماهنگى عضلات اندام ها و تنه انجام مى پذیرد، به همین علت است که براى انسان سه سال طول مى کشد تا به خوبى راه برود، در حالى که حیوانات غالبا چند هفته بعد از تولد به خوبى راه مى روند. دو نیمه لگن، استخوان خاجى را در برگرفته و ستون فقرات روى آن قرار مى گیرد، انتهاى فوقانى استخوان خاجى افقى نبوده و با زاویه اى حدود ۴۰ درجه به جلو متمایل است قرار گرفتن ستون فقرات روى استخوان خاجى امکان پذیر نبوده و براى جبران این نقیصه باید به ستون فقرات کمرى انحنایى به عقب داده شود، در مشاهده ستون فقرات انسان در حال ایستاده از پهلو، کمر و گردن داراى انحنایى به جلو و پشت داراى قوسى به عقب مى باشد، این قوس ها باعث تعادل ستون فقرات در موقع ایستادن و راه رفتن مى گردد به آخرین مهره کمرى در محل اتصالش به استخوان خاجى، بیشترین فشار وارد مى شود و به همین جهت پارگى دیسک بین مهره اى در این ناحیه بیشتر دیده مى شود، اگر فشار وارده به دیسک بیش از حد تحمل باشد قسمت محیطى دیسک پاره شده و قسمت مرکزى آن از این شکاف به خارج رانده مى شود قسمت مرکزى دیسک بین مهره اى در کودکان حاوى مقدار زیادى آب بوده و ژله مانند است در حالى که در بالغین آب کمترى داشته و حالت نیمه جامد شبیه آدامس جویده شده دارد.
دیسک خارج شده، روى ریشه هاى اعصاب فشار وارد آورده و باعث تحریک و یا فلج آنها مى گردد.
افزایش قوس کمر باعث وارد شدن فشار بیشترى روى قسمت عقبى مهره ها گشته و درد و ناراحتى بیماران را افزایش مى دهد، در حالى که کاهش آن، فشار روى آنها را کمتر نموده و موجب تسکین درد مى شود، به همین علت بیماران مبتلا به کمردرد باید سعى کنند که قوس کمرى را کم کرده و از زیادتر شدن آن جلوگیرى نمایند، در واقع اصول کلى درمان کمردردها با علل مکانیکى کاهش قوس کمرى در مراحل مختلف زندگى است.

 

þ توصیه عملی جهت کاهش کمردرد :

 هر عملى که باعث افزایش قوس کمر گردد، موجب افزایش فشار روى قسمت هاى عقبى مهره هاى کمر و دیسک مربوط گردیده و باعث افزایش کمردرد مى گردد، لذا تمام فعالیت هاى روزمره یعنى ایستادن نشستن و راه رفتن باید طورى انجام گیرد که از افزایش قوس کمر جلوگیرى شود.


þ عضلات نگهدارنده ستون فقرات :

عضلاتى که باعث نگهدارى ستون فقرات مى گردد عبارتند از عضلات اطراف مهره ها، عضلات جدار شکم و عضلات کفل، عضلات اطراف ستون مهره اى مهمترین عامل نگهدارى ستون فقرات بوده و انقباض آنها باعث افزایش قوس کمر مى گردد، انقباض عضلات جدار شکم باعث خم کردن لگن به جلو و کاهش قوس کمر مى شود.

لذا تقویت این عضلات موجب کاهش قوس کمر خواهد شد. انقباض عضلات کفل باعث کشیده شدن لگن به عقب و افزایش قوس کمر مى گردد، در حقیقت عضلات کفل عملى مخالف عضلات جدار شکم انجام مى دهند.


þ فعالیت های مفید وغیر مفید :

 در مرحله حاد کمردرد، بیمار بهتر است هر چه بیشتر استراحت نموده و از فعالیت هاى ورزشى خوددارى نماید و پس از کاهش درد و ناراحتى ورزش را شروع کند، ورزش در ابتدا باید ملایم و تا اندازه اى باشد که به کمر بیمار فشار نیاورده و او را ناراحت نکند و سپس به تدریج آن را افزایش دهد، نکته دوم این که، ورزش باید ملایم و مداوم باشد.

اغلب بیماران پس از بهبود کمردرد بیمارى خود را فراموش کرده و ورزش را کنار مى گذارند، تا مجددا یک فشار جزیى به کمر باعث تکرار ناراحتى آنها گردد.

در این حالت بیمار مجددا به فکر ورزش مى افتد، اما بایستى اذعان شود که خطرناک ترین ورزش بلند کردن اشیاء سنگین در بالاى خط کمرى مى باشد، وزنه برداران مثالى روشن براى این مطلب هستند که اکثر آنان دچار کمردرد مى گردند، عده اى از پزشکان معتقدند راه رفتن معمولى و تند راه رفتن براى بیماران مبتلا به کمردرد چندان مفید نیست چرا که اکثر مردم در مواقع راه رفتن سینه خود را جلو مى دهند که باعث افزایش قوس کمر مى گردد.


þ ورزش هاى مفید براى مبتلایان به کمردرد:

اسکى، دوچرخه سوارى که با توجه به خم کردن تنه به جلو در موقع سوارى باعث کاهش قوس کمر مى گردد شنا نیز یکى از ورزش هاى بسیار مفید براى بیماران کمردرد مى باشد.

شناى کرال بهترین نوع شنا و شیرجه رفتن خطرناک ترین نوع شنا براى مبتلایان به این نوع بیمارى است در ضمن بالا رفتن از پله ها با توجه به این که تنه به جلو خم مى شود و باعث کاهش قوس کمر مى شود

 ورزش مفیدى است در حالى که پایین رفتن از پله به دلیل آن که تنه به عقب متمایل مى شود باعث افزایش قوس کمر مى شود که پیشنهاد مى شود بیماران هنگام پایین آمدن از نرده پله ها استفاده کنند تا به حداقل آسیب  دچار شوند.


þ  راهکارها و پیشنهاداتى که باعث کاهش کمردرد :

به بانوان توصیه مى کنم بهتر است از کفش هاى پاشنه بلند استفاده ننمایند، چرا که باعث افزایش قوس کمر و در نهایت کمردرد مى شود، در ضمن جارو کردن و خم کردن تنه باعث ناراحتى کمر مى گردد، بهتر است در این موارد زانوها کمى خم شود، ایستادن سربازان در حالت خبردار که سینه را جلو داده و زانوها را کشیده اند وضعیت مناسبى نیست، هیچگاه براى مدت طولانى در یک وضعیت ثابت نمانند هر چند دقیقه یک بار وزن را از یک پا به پاى دیگر منتقل کنید، در مواقع ایستادن در یک مکان مانند در صف ایستادن، یک پاى خود را روى یک پله بگذارید، در مواقع ایستادن، از گذاشتن دستها به کمر و تکیه دادن به عقب خوددارى کنید، چاقى و سنگینى شکم موجب خم شدن بدن مى شود و براى حفظ تعادل تنه به عقب متمایل مى شود که موجب کمردرد مى گردد.


þ نکات ضرورى هنگام خوابیدن براى جلوگیرى از کمردرد:

خوابیدن روى شکم، بدترین وضعیت براى مبتلایان کمردرد است، اگر متمایلید به پشت بخوابید بهتر است بالشى را زیر زانوها بگذارید تا اندکى خمیدگى ایجاد شود، به هیچ عنوان بالش را زیر پا نگذارید که باعث افزایش قوس کمر مى گردد.


þ بهترین نوع خوابیدن:

 خوابیدن به پهلو بهترین نوع خوابیدن است، در این وضعیت بالش را تا ارتفاع شانه بالا آورده و پاها را خم کنید و به حالت چمباتمه قرار گیرید، بهتر است در این موقعیت بالشى را بین زانوها قرار دهید.

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

þ بلند کردن صحیح بار و اشیاء :

– هرگز با کمر خمیده بار را بلند نکنید.

– براى بلند کردن بار پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کرده، پاى چپ را کمى جلوتر از پاى راست قرار دهید، زانوها را خم نمائید، بار را محکم و نزدیک به بدن خود بگیرید. پشت خود را صاف نگه دارید و با استفاده از نیروى پا ، بار را بلند کنید. نام این روش کینتیک (Kinetic) است.

– در هنگام بلند کردن بار از پیچاندن کمر به طرفین اجتناب کنید. بارهاى سنگین را به تنهایى بلند نکنید.
در هنگام حمل بار از پیچاندن کمر خود اجتناب کنید.


þ بلند کردن صحیح بار:

·        دستگیره D شکل، حالتى براى دست فراهم مى کند که به نرمى روى سطوح ناهموار زاویه بگیرد و حرکت کند.

·        این وسیله به طور چشمگیر و قابل توجهى کمردرد ، خستگى ، تاول ها و سایر جراحات ناشى از فشارهاى مکرر را کاهش مى دهد

 

 þ وضعیت بدن در هنگام کار

بهترین وضعیت براى کمر در هنگام کار، حفظ شکل طبیعى ستون مهره ها است. شکل طبیعى ستون مهره ها مشابه S کشیده است. در هنگام کار پشت و گردن خود را تا حد امکان صاف نگه دارید.

 

þوضعیت مناسب بدن در هنگام خواب :

بسیارى از افراد از رختخواب خود دچار کمردرد یا پشت درد مى شوند. این امر اغلب به این خاطر است که آنها داراى تشک هاى بدى هستند که در قسمت هایى که وزن آنها بیشتر است، تشک آنها دچار فرو رفتگى و گودى مى شود.تشک خواب باید از نوعى انتخاب شود که رویه آن به ضخامت حداقل دو سانتیمتر و نسبتاً سفت باشد و به آسانى دچار فرو رفتگى نشود. (حالتى بین نرم و سفت که تمایل بیشترى به سفتى دارد ، لزومى ندارد تشک زیاد هم سفت و سخت باشد)گذاشتن چندین بالش زیر سر کار غلطى است ، همان طور که بدون بالش خوابیدن کارى غیر صحیح است. باید سعى کنید گردن شما حالت صاف خود را در هنگام خواب حفظ کند.

 

þ تناسب اندام :

اگر وزن شما زیاد است، فشار زیادى بر روى پشت شما وارد خواهد آمد و همچنین ممکن است وضعیت ایستادن شما هم بد باشد. کم کردن وزن نه تنها براى پشت و کمر شما مناسب است بلکه براى کل سلامتى شما نیز اهمیت دارد.

انجام تمرینات ورزشى مناسب ، نقش عمده اى در پیشگیرى و درمان دردهاى پشت و کمر دارد. قوى تر کردن عضلات اطراف ستون فقرات از اهمیت زیادى برخوردار است. متأسفانه بعضى از تمرینات ورزشى مى توانند درد پشت یا کمر را بدتر کنند. لذا نباید هر حرکت ورزشى را بدون مطالعه و سرخود انجام داد.


þ نکات :

<!–[if !supportLists]–>·         <!–[endif]–>بعضى از بیمارى ها مى توانند باعث پشت درد یا کمردرد شوند.

<!–[if !supportLists]–>·         <!–[endif]–>پشت درد یا کمردرد مى تواند نشانه اى از یک بیمارى مثل التهاب، اختلالات استخوانى و دردهاى ارجاعى باشد.

<!–[if !supportLists]–>·         <!–[endif]–>تغییراتى که در روند افزایش سن و پیرى ایجاد مى شود مى تواند باعث مشکلات پشت و کمر در افراد مسن باشد.

  • در خانم ها بعد از سن یائسگى ، پوکى استخوان مى تواند سبب پشت درد یا کمردرد و خمیدگى ستون فقرات شود.

منبع: پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر