X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

کمپرسور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

هوا قبل از ورود به کمپرسور توسط فیلتر تمیز می شود که البته ممکن است ذرات خیلی ریز موجود در هوا از فیلتر عبور کرده و روی پره های کمپرسور بصورت رسوبات نشست کند و همین امر نیز با توجه به عناصر موجود در سوخت ( مایع یا گاز ) که در اتاق احتراق با هوا ترکیب می شوند موجب تشکیل رسوباتی روی نازلها و پره های توربین خواهد شد نشست رسوبات روی پره های کمپرسور کاهش فلوی هوا و کاهش راندمان کمپرسور و افت فشار در کمپرسور را به دنبال دارد که نتیجه این عوامل در کاهش کارایی توربین تأثیر بسزایی دارد لذا با مشاهده علایم فوق باید پس از بازید و بررسیهای لازم در صورت کثیف بودن کمپرسور اقدام به از بین بردن مواد رسوبی فوق گردد رسوبات ایجاد شده روی پره های توربین و کمپرسور دو نوع می باشند ، مرطوب که با شستشو برطرف می گردد و رسوبات خشک و چسبنده که با تمیز کاری با مواد جامد برطرف می گردد ذیلاً به بررسی و دستور العمل هر یک از موارد فوق      می پردازیم.

مقدمه

هوا قبل از ورود به کمپرسور توسط فیلتر تمیز می شود که البته ممکن است ذرات خیلی ریز موجود در هوا از فیلتر عبور کرده و روی پره های کمپرسور بصورت رسوبات نشست کند و همین امر نیز با توجه به عناصر موجود در سوخت ( مایع یا گاز ) که در اتاق احتراق با هوا ترکیب می شوند موجب تشکیل رسوباتی روی نازلها و پره های توربین خواهد شد نشست رسوبات روی پره های کمپرسور کاهش فلوی هوا و کاهش راندمان کمپرسور و افت فشار در کمپرسور را به دنبال دارد که نتیجه این عوامل در کاهش کارایی توربین تأثیر بسزایی دارد لذا با مشاهده علایم فوق باید پس از بازید و بررسیهای لازم در صورت کثیف بودن کمپرسور اقدام به از بین بردن مواد رسوبی فوق گردد رسوبات ایجاد شده روی پره های توربین و کمپرسور دو نوع می باشند ، مرطوب که با شستشو برطرف می گردد و رسوبات خشک و چسبنده که با تمیز کاری با مواد جامد برطرف می گردد ذیلاً به بررسی و دستور العمل هر یک از موارد فوق      می پردازیم.

الف : شستشوی کمپرسور ( COMPRESSOR WASHING   )

تجربه نشان داده است که کارایی توربینهای گاز به مرور زمان بدلیل ایجاد رسوبات حاصله از عناصر موجود در هوا و سوخت بر روی پره های توربین و کمپرسور کاهش می یابد ، هوای محیط شامل آلودگی هایی مانند گرد و غبار ، ماسه های ریز ، دود و بخارات هیدروکربن ، حشرات ریز و نمک می باشند که بخش مهم اینها توسط فیلترهای واحد قبل از ورود به کمپرسور گرفته می شود آن بخش از آلودگیها که از فیلتر ها عبور می کند موجب تشکیل رسوبات روی پره های توربین کمپرسور می شوند که اگر خشک و چسبنده نباشند می توان آنها را توسط مواد شوینده از بین برد ، شستشوی کمپرسور به دو روش انجام می شود :

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> شستشو در حالتی که واحد در مدار است ( ON-LINE   )

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–> شستشو در حالتی که واحد متوقف است (OFF-LINE   )

  1- شستشو در حالتی که واحد در مدار استON-LINE COMPRESSOR WASH    :

هدف از شستشو در این حالت تمیز نگه داشتن کمپرسور در فواصل مابین تمیزکاری اصلی       می باشد و زمان این عملیات نیز کوتاه است اگر کمپرسور خیلی کثیف باشد باید شستشو بطریق OFF-LINE   انجام شود .

مراحل و شرایط عملیات شستشو ( ON-LINE   ) بشرح ذیل می باشد :

<!–[if !supportLists]–>1-  <!–[endif]–> مشخصات آب جهت شستشو عبارت است از : سختی آب   5ppm   میزان عناصری مانند پتاسیم و سدیم  0.5ppm و ph بین ۶٫۵– – ۷٫۵ و دمای آب بین ۶۵ تا ۹۳ درجه سانتی گراد باشد .

<!–[if !supportLists]–>2-   <!–[endif]–>توربین در دور کامل باشد ( ۳۰۰۰ ppm ).

<!–[if !supportLists]–>3-   <!–[endif]–>دمای هوای ورودی به کمپسور باید بیشتر از ۱۰  درجه سانتیگراد باشد .

<!–[if !supportLists]–>4-   <!–[endif]–>گایدون در وضعیت کاملاً باز باشد .

<!–[if !supportLists]–>5-   <!–[endif]–>شرایط مندرج در جدول ضمیمه (table 3 ) رعایت شود.

<!–[if !supportLists]–>6-   <!–[endif]–>زمان عملیات ۲۰ دقیقه می باشد .

۲- شستشو در حالت توقف واحد OFF-LINE COMPRESSOR WASH  :

شستشو در این حالت پس از توقف عادی واحد انجام می شود و در همه مراحل واحد در مدکرنک استارت می شود آب مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد .

سختی آب ۱۰۰ ppm و میزان سدیم و پتاسیم موجود در آن ۲۵ ppm و مقدار ph آن حدود تفاوت دمای آب شستشو و دمای ویل اسپیسها نباید بیشتر از ۴۸ درجه سانتیگراد باشد .

توجه : در صورتیکه در زمان بهره برداری از واحد افزایش تدریجی اسپرد درجه حرارت ترموکوپلها وجود داشته ،لازم است که از ترموکوپلها بازدید بعمل آید تا در صورت نشست رسوبات روی سنسورهای آنها قبل از شروع عملیات شستشوی کمپرسور نسبت به تمیزکاری سنسورها اقدام گردد تا ترموکوپلها بتوانند طی زمان شستشو درجه حرارت صحیح را گزارش کنند .

محلول شستشو از طریق والو موتوری ( ۲۰ tw-1 ) به مانیفولد قبل از ورودی کمپرسور هدایت و از آنجا به هشت قسمت تقسیم شده که توسط هشت نازل به سمت ورودی پره های گایدون پاشیده می شود والو فوق توسط پوش باتون مربوط به سوئیچ ۲۰ tw-1/pb فرمان استارت     می گیرد و زمانی که سلکتور سوئیچ فوق در وضعیت خاموش قرار بگیرد والو فوق بطور اتومات می بندد .

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر