X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

کولر خودرو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

طرح گفته شده راه اندازی کولر – دینام وواتر پمپ درخودروهای بنزین بدون استفاده از نیروی میل لنگ می باشد.زمانی که گازهای خروجی ازما نیفوله دودخارج می شود پرهای مانند توربو شارژدرداخل مانیفوله دود می گذاریم . ومانیفوله دود راطوری طراحی میکنیم که اگزوز کمی تنگ تر شود . زیرابا این کارگازهای خروجی با سرعت زیاد پره موجود در سرراهرا به حرکت در می آورد. با توجه به این توضیحات باید گفته شود که پروانه داخل مانیفوله را طوری طراحی وقرار می دهیم که پروانه باسرعت زیاد بچرخد. بعد محوری که از قبل به پروانه نصب نشده است.

 

طرح گفته شده راه اندازی کولر – دینام وواتر پمپ درخودروهای بنزین بدون استفاده از نیروی میل لنگ می باشد.

زمانی که گازهای خروجی ازما نیفوله دودخارج می شود پرهای مانند توربو شارژدرداخل مانیفوله دود می گذاریم . ومانیفوله دود راطوری طراحی میکنیم که اگزوز کمی تنگ تر شود . زیرابا این کارگازهای خروجی با سرعت زیاد پره موجود در سرراهرا به حرکت در می آورد. با توجه به این توضیحات باید گفته شود که پروانه داخل مانیفوله را طوری طراحی وقرار می دهیم که پروانه باسرعت زیاد بچرخد. بعد محوری که از قبل به پروانه نصب نشده است.  بچرخد ویک پولی به سر این محور نصب می کنیم وبعد به وسیله تسمه به کول ودینام وواتر پمپ وصل می شود مانند ( ماشین های پراید یا ماتیز)

در ضمن دراین طرح به یک دینام دیگر نیز نیاز است وآن دینام را در جلوی موتور کولر قرار می دهیم تا این دینام نیز به سرعت چرخش  محوری که از پروانه ذکر شده گرفته شده است بیفزاید.

این طرح برای این است که چون زمانی که کولر رادر خودرو روشن می کنیم یا از آن استفاده می کنیم درسر بالایها ماشین کم می آورد ( برروی میل لنگ وموتورزیاد است )

مثلأ اگردر یک سربالائی قرارگیریم وکولررا روشن کنیم وبه ماشین کمی فشار آوریم باعث روغن سوزی موتور می شود. وبه اصطلاح ماشین دیر خود را جمع می کند . واگر کول رادر سرعت های بالا روشن کنیم باعث کاهش عمر مفید میل لنگ شده وشاید بعدها باعث بریده شدن میل لنگ شود . پس باید در سرعت کم از کول استفاده کرد.

ولی با این روش که به ذهن ماخطور کرده است در تمام سرعت ها (کم وزیاد) وسر بالایها وسرازیریها می توان از این دستگاه (کولر) استفاده کرد و می توان با این روش دینام و واترپمپ را هم به حرکت درآورد و فن (پروانه) آن را به صورت برقی جفت فن می کنیم.و اگر از این روش استفاده نشود مثلاً در دور آرام یا فلدس اگر تمام مصرف کننده های برقی ماند چراغ ها . بخارهای روشن باشد دور موتور کم می شود.

مثلاً اگر در دور آرام موتور ۱۰۰۰ RPM دور بزند و تمام مصرف کننده ها روشن باشد و واترپمپ هم نیروی خود را از آن بگیرد دور موتور به ۸۰۰RPM  می رسد ولی با این طرح پیشنهادی که اگر کولر و دینام واتر پمپ را به آن پروانه گفته شده که نیروی خود را از گازهای خارجی می گیرد وصل کنیم درصد بیشتری از فشار بر روی موتور از آن گرفته و یا برداشته می شود.

 

 

 

 

 

ایده مطرح شده استفاده از کمک  فنرهای هیدرو لیکی باتوجه به مزیت هایی که دارند ومورد مصرف آنها که مختلف است می باشد .

این عمل باقطع ووصل سیوئچ صورت می گیرد . بدین ترتیب که وقتی که سیوئچ را قطع می کنیم فشارروغن داخل محفظه کم می شود وکمک  فشرده می شود . به صورتی که هر چهار لاستیک کاملا داخل گلگیر (یعنی ماشین می خوابد) برود اما این فشرده شدن به صورتی باید انجام  شود که ۴ تا ۵ سانتی متر باقی مانده است  که لا یک به گلگیر  بخورد از فشرده شدن جلوگیری شود . چه به صورت بارداشتن خورو یابه صورت خالی بودن ونبودن بار برروی آن مثلا طوری که اگر خورورا کنار خیابان پارک کردیم وخود برای انجام کاری به جایی رفتیم سیوئچ راقطع کنیم ولاستیک به داخل کلگیر  می رود

 در حالی که شاید چند سرنشین دیگر هم داخل خودرو باشند ماشین به اندازه ۴ یا ۵ سانتی متر مانده است که لاستیک به گلگیر بخوردهمان جا بماند .

مزیت دیگر این طرح این است که وقتی لاستیک ها به داخل نفوذ کند یعنی خودروخوابیده تر می شود امکان درآوردن چرخ های آن غیرممکن است وشاید با جک زدن هم این کار صورت نگیرد واین عمل برای آن خوب است که وقتی که راننده خودرو را ترک می کند وسیوئچ را قطع کند فشارروغن کاهش می یابد ولاستیک ها یه داخل نفوذ می کند این عمل مزیتی که دارد این است که کسی جزء راننده نمی تواند چرخ هاراباز کند مثلا اگردزدی در آن محل باشد وقصد باز کردن چرخها راداشته باشد ناکام می شود به این ترتیب این طرح برای ما مانند یک محافظ نیزعمل  می کند .

مزیت دیگر این طرح نیز این است که وقتی در جاده می خواهیم با سرعت بالا حرکت کنیم می توانیم از این کمک ها استفاده کنیم زیرا در سرعت بالا باد حاصل از سرعت خود رو به زیر آن نفوذ می کند و این عمل برای ما خطرناک است. چون ممکن است باعث چپ شدن اتومبیل گردد ولی اگر سرعت ها بالا بود سوئیچ را قطع می کنیم تا لاستیک ها به داخل روند و ماشین بخوابد چون خودرو در سرعت بالا تمایل دارد خود را به جاده بچسباند و این تمایل به وزن خودرو نیز بستگی دارد پس این طرح برای ما امکان این عمل را می دهد زیرا در جاده های کفی کمک فنر باید خوابیده باشد.

همچنین می توانیم دو کمک فنر دیگر به صورت معمولی به روی اکسل و اتاق خود رو نصب کنیم تا ارتعاشات جاده را کاملاً بگیرد د اصلاً سروصدا به داخل ماشین نرود و به جلوبندی آن آسیب وارد نکند.

 

ارسال نظر