X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

یوتاب بزرگ زن ایرانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یوتاب به معنی درخشنده و بی مانند. یوتاپ به معنی همواره تابناک است که خواهر اریوبرزن (به معنی لفظی سردار نجیب محل، در واقع لقب) بوده است. این اریوبرزن ربطی به اریوبرزن سر راه اسکندر در سمت در بند کوهستان های سر راه پارس نداشته است. این اریوبرزن از سال ۲۰قبل از میلاد تا ۲ میلادی در آذربایجان حکومت می نموده است. آنتونیوس سردار-قیصر روم خواهر وی یوتاپ را به ازدواج پسر خود الکساندر در آورد که از ملکه معروف کلئوپاترا به دنیا آمده بود.

 

یوتاب 

یوتاب خواهر آریوبرزن سردار شجاع سپاه ایران در نبرد با تجاوز اسکندر مقدونی به پرسپولیس بود.

معنی

یوتاب به معنی درخشنده و بی مانند. یوتاپ به معنی همواره تابناک است که خواهر اریوبرزن (به معنی لفظی سردار نجیب محل، در واقع لقب) بوده است. این اریوبرزن ربطی به اریوبرزن سر راه اسکندر در سمت در بند کوهستان های سر راه پارس نداشته است. این اریوبرزن از سال ۲۰قبل از میلاد تا ۲ میلادی در آذربایجان حکومت می نموده است. آنتونیوس سردار-قیصر روم خواهر وی یوتاپ را به ازدواج پسر خود الکساندر در آورد که از ملکه معروف کلئوپاترا به دنیا آمده بود.

فرماندهی

یوتاب فرماندهی بخشی از سپاه ایران در نبرد با اسکندر را برعهده داشت.

مرگ

یوتاب نیز مانند آریو در کوهستان‌های محل نبرد(حوالی استان کهگیلویه و بویراحمد امروزی یا نواحی بهبهان در استان خوزستان) تا آخرین نفس مبارزه کرد.اما بر اثر کمبود نیرو به دست سپاهیان اسکندر کشته و در همان محل به خاک سپرده شد.

ارسال نظر