دوشنبه , 22 سپتامبر 2014

کفش پیاده روی تن تاک

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 168000 تـومان

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 19900 تـومان

ساعت دیواری یاس

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 55000 تـومان

موزاييك

مقدمه:

موزاييك يكي از قديميترين وپرمصرف ترين مصالح در كارهاي بنايي وصنعت ساختمان سازي وعمران مي باشد كه از نظر اقتصادي فيزيكي از مصالح كم هزينه ومقرون به صرفه مي باشد كه از مخلوط وتركيب سيمان وماسه وآب وبه نسبت مناسب حاصل وتوليد مي گردد. كه پس از ختراع وساخت موزاييك، به تدريج در كارهاي ساختمان وعمران رواج يافت وروز به روز در ابنيه گسترش يافت ودر حال حاضر از متداولترين مواد ومصالح مصرفي در صنعت ساختمان به شمار مي رود كه موزاييك عموماً تحت كنترل دقيق در كارخانه موزاييك سازي ساخته ميشود.

ساختن موزاييك مرغوب واستفاده درست و بجا ونگهداري از آن باعث ازدياد عمر موزاييك كار شده مي شود ودر نتيجه استحكام و ازدياد عمر بناي مورد نظر ميشود.

موزاييك وموزاييك سازي بدليل توليد ساده وبيشتر وكم هزينه بودن آن استفاده بسيار زيادي در سنعت ساختمان دارد. ودر انواع ومدلهاي مختلف ساده وآجدار توليد مي گردد. ومورد استفاده در ساختمان وساختمان سازي قرار مي گيرد وازآنجا كه خواص موزاييك نظير مقاومت وپايداري مناسب وسهولت دسترس به آن راحت وآسان مي باشد كارايي زيادي دارد ودر كارخانه تحت شرايط كارگاهي مصالح مورد نياز (ماسه- سيمان- آب) را داخل قالب ريخته وبا اندازه هاي معين توليد مي گردد. معمولاً موارد استفاده از موزاييك در كف حياط، كف سازي ساختمان، پشت بام- در پياده روها و پاركها بسيار زياد مي باشد ويكي از پركاربردترين مصالح ساختماني مي باشد.

مقدمه:

موزاييك يكي از قديميترين وپرمصرف ترين مصالح در كارهاي بنايي وصنعت ساختمان سازي وعمران مي باشد كه از نظر اقتصادي فيزيكي از مصالح كم هزينه ومقرون به صرفه مي باشد كه از مخلوط وتركيب سيمان وماسه وآب وبه نسبت مناسب حاصل وتوليد مي گردد. كه پس از ختراع وساخت موزاييك، به تدريج در كارهاي ساختمان وعمران رواج يافت وروز به روز در ابنيه گسترش يافت ودر حال حاضر از متداولترين مواد ومصالح مصرفي در صنعت ساختمان به شمار مي رود كه موزاييك عموماً تحت كنترل دقيق در كارخانه موزاييك سازي ساخته ميشود.

ساختن موزاييك مرغوب واستفاده درست و بجا ونگهداري از آن باعث ازدياد عمر موزاييك كار شده مي شود ودر نتيجه استحكام و ازدياد عمر بناي مورد نظر ميشود.

موزاييك وموزاييك سازي بدليل توليد ساده وبيشتر وكم هزينه بودن آن استفاده بسيار زيادي در سنعت ساختمان دارد. ودر انواع ومدلهاي مختلف ساده وآجدار توليد مي گردد. ومورد استفاده در ساختمان وساختمان سازي قرار مي گيرد وازآنجا كه خواص موزاييك نظير مقاومت وپايداري مناسب وسهولت دسترس به آن راحت وآسان مي باشد كارايي زيادي دارد ودر كارخانه تحت شرايط كارگاهي مصالح مورد نياز (ماسه- سيمان- آب) را داخل قالب ريخته وبا اندازه هاي معين توليد مي گردد. معمولاً موارد استفاده از موزاييك در كف حياط، كف سازي ساختمان، پشت بام- در پياده روها و پاركها بسيار زياد مي باشد ويكي از پركاربردترين مصالح ساختماني مي باشد.

 

فصل اول

تعريف موزاييك: موزاييك كف پوشي است متراكم، در حقيقت يك جور بتن است كه تراكم خود را يا از طريق فشار پرس ويا از طريق لرزش بدست مي آورد.

واز ماسه، سيمان، سنگ دانه، پودر سنگ و آب در ابعاد وطرحهاي گوناگون وجود دارد.

بطور كلي موزاييك از دو سطح تشكيل شده است:

1)  لايه رويه يا رنگ موزاييك: كه اين لايه نقش موزاييك را تشكيل مي دهد ودرآن از پودر سنگ، سيمان، آب و از تركيبات دانه بندي شده ورنگي استفاده مي شود.

2)  لايه زيرين يا نارين: اين لايه داراي ضخامت بيشتري نسبت به لايه رويه مي باشد نقش تعمل فشار را نيز بعهده دارد ومانند لاهي رويه از سيمان، آب وماسه تشكيل شده است.

روشهاي توليد موزاييك:

1)     روش پرس: در اين مورد اعمال فشار با استفاده از دستگاه پرس باعث ايجاد تراكم در موزاييك مي شود كه اين فشار بسته به ابعاد ونوع سنگ دانه هاي بكار رفته متغير مي باشد. موزاييك هايي كه از اين طريق توليد مي شدند حتماً نياز به ساب خوردن دارند.(دو قشري)

2)  روش ويبره اي: در اين مورد اصلاً فشاري وجود ندارد وعمل تراكم و يكنواخت سازي به كمك دستگاه لرزاننده انجام مي گيرد. ومعمولاً بعلت داشتن سطحي صاف نياز به ساب ندارد. اما نوعي از موزاييك هاي ويبره اي هستند كه در آنها سنگ تزئيني بكار رفته است وعمل سايش برروي آنها انجام مي گيرد( يك قشري)

انوع موزاييك:

1- موزاييكهاي گرانيتي ومعمولي

2- موزاييك هاي ويبره اي:  موزاييك هاي تك لايه اي بدون ساب خوردن وفشار پرس مي باشد وبراي توليد آن به دستگاههاي پيچيده اي نياز ندارد. تنها يك همزن، يك دزاتور ( پيمانه كن) ويك تسمه نقاله بطول 12-10 مجهز به ويبراتور كافي است.

روش توليد آن بدين ترتيب است كه مواد پس از مخلوط شدن توسط پيمانه كن به ميزان مورد نياز هر قالب، درون قالبهاي لاستيكي ريخته مي شوند وبر روي نوار نقاله قرار مي گيرند كه اين نوار لرزان است وبا ويبره كردن مواد باعث خارج شدن هواي از بين مواد موزاييك مي شود وقالب ها را به مدت 5 ساعت مي گذارند خشك شود پس قالبها را جدا كرده وموزاييك ها را درون آب مي خوابانند وبعد بسته بندي مي كنند.

3) موزاييك شسته: توليد اين موزاييك مانند موزاييك هاي گرانيتي ومعمولي مي ماند با اين تفاوت كه مدتي كه موزاييك در گرمخانه مي مانند تا آب فيزيكي خود را از دست بدهد 5 ساعت مي باشد ودر هنگام ساب نيز بصورت متفاوتي ساب مي خورند بدني گونه كه در دستگاه ساب آنها بجاي كله هاي ساب ( سنگ سمباده) فرچه هاي سيمي است كه در سه مرحله كه بترتيب از زبر به نرم قرار گرفته اند موزاييك ها را پرداخت مي كنند ودر زمان ساب نيز آب با فشار بر روي موزاييك ها پاشيده مي شود.

4)  موزاييك هاي تك لايه اي: اين موزاييك ها بعلت وزن كم در ساختمان هاي چندين طبقه استفاده مي شود. اين نوع موزاييك فاقد قسمت زيرين است ودر آن سنگ دانه اي بسيار ريز استفاده شده است. ولي بطور كلي روش توليد آن مانند موزاييك گرانيتي مي باشد كه بيشتر در كشور هاي آلمان وايتاليا توليد مي شود.

طبقه بندي موزاييك ها بر اساس شكل ظاهري ونماي سطح رويه:

1)  موزاييك سيماني:  موزاييكي كه در سطح رويه فاقد سنگ دانه هاي تزييني است وتنها داراي شيار وطرحهاي ساده است.

2)  موزاييك سنگدار: موزاييكي كه در سطح رويه از سنگ هاي تزييني استفاده شده وبه سه صورت شياردار (طرحدار)، صاف داشته ساخته مي شود.

3)  موزاييك شيار دار: موزاييكي است كه در سطح رويه آن به اشكال مختلف داراي فرورفتگي وبرجستگي بوده وبعنوان فرش كف پياده رو ومحوطه استفاده ميشود.

4)    موزاييك شسته: موزاييكي است كه در سطح آن دانه هاي شن بصورت برجسته نمايان است.

5)  موزاييك پلاكي: موزاييكي است كه در سطح رويه آن مصالح ساختماني لخت وصيقل پذير وجود دارد واندازه اين سنگها برحسب ابعاد موزاييك متفاوت است وبصورت صاف ساخته مي شود.

 

انواع آزمايشها:

1- آزمون مقدماتي                   2- ابعاد موزاييك

3- تعيين مقاومت فشي             4- سايش

5- مقاومت در برابر يخ زدگي.

استاندارد 755 ايران:

با توجه به استاندارد 755 ايران موزاييك بايد اين ويژگيها را داشته باشد.

ميزان جذب آب

%8= max

مقاومت فشي

 45= min (بصورت ميانگين)

40=max (بصورت منفرد)

تلورانس ابعاد

2mm+ = max

تعقر و تحدب

2mm+ = max

ميانگين سايش

32mm+ = max

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مشخصات پرسنلي كارگران ساده و متخصص:

تعداد پرسنل متخصص 6 نفر در طول روز مي باشد ومعمولاً بصورت درصدي وكنترات كار مي كنند كه حقوق ماهيانه آنها تقريباً به مبلغ 300 هزار تومان مي باشد وتعداد كارگران ساده و معمولي دو نفر در طور روز است كه حقوق ماهيانه آنها نيز به مبلغ تقريبي 220 هزار تومان است وساعت كار مشخصي ندارند ومعمولاً بصورت اجاره اي وكنترات يا درصدي كار ميكنند.

كارگاه موزاييك سازي فوق از لحاظ وسائط تقطير و ماشينهاي سواري وباري خيلي مجهز نمي باشد وفقط يك دستگاه سه چرخ باري جهت جابجايي وباركشي مصالح وموزاييك توليدي استفاده ميشود.

هزينه آب و برق وگاز وتلفن:

هزينه برق مصرفي در كارگاه موزاييك سازي حدوداً در هر دوره مبلغ 100 هزار تومان مي باشد.

هزينه گاز و تلفن ندارد.

از نظر آب مصرفي نيز از طريق چاه تأمين مي شود وهزينه ندارد.

 

 

 

 

پرسشنامه تأسيس واحد توليدي صنايع روستايي«جهاد سازندگي»

1.      عنوان طرح

2.      محل اجراي طرح

استان:

شهرستان:

بخش:

روستا

 

4-  مشخصات متقاضيان

الف: حقيقي

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

تحصيلات

تجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- محصول:

رديف

نام محصول

ميزان توليد ساليانه

واحد

قيمت تمام شده(ريال)

قيمت فروش(ريال)

1

2

3

 

 

 

موزاييك ساده

موزاييك حياطي

موزاييك ويبره

000/10

000/15

7000

 

متر مربع

متر مربع

متر مربع

000/20

000/20

000/17

 

000/24

000/24

500/21

 

6- سرمايه داري:

سرمايه ثابت(هزار ريال)

سرمايه در گردش(هزار ريال)

كل سرمايه گذاري(هزار ريال)

000/000/40

000/000/200

000/000/600

 

7- زمين:

مساحت(متر مربع)

قيمت واحد(ريال)

قيمت كل(هزار ريال

توضيحات

000/120

000/000/1

000/000/200/1

خريد سال 80

 

8- محوطه سازي:

شرح كار

مقدار كار

قيمت واحد(ريال)

كل هزينه(هزار ريال)

خاكبرداري وتسطيح

 

 

 

حصاركشي

 

 

 

آسفالت وپياده رو سازي(20 درصد مقدار زمين)

 

 

 

ايجاد فضاي سبز وروشنايي و غيره(15 درصد مقدار زمين)

 

 

 

جمع

 

9- ساختمان سازي:

شرح

نوع ساختمان

مساحت(متر مربع)

قيمت واحد(ريال)

كل هزينه (هزار ريال)

سالن توليد

اسكلت

380 متر

 

 

انبار مواد اوليه

ايرانيت

150 متر

 

 

انبار محصول

محوطه كارگاه

650 متر

 

 

ساختمان اداري وسرويسها

اسكلت

20 متر

 

 

ساختمان نگهباني

 

 

 

 

ساير

 

 

 

 

10- ماشين آلات وتجهيزات ووسايل آزمايشگاهي: الف: در مورد ماشين آلات خارجي كاتالوگ وآفر( پيشنهاد قيمت مربوط) لازم است وقيمتها بر اساس تحويل در درب كارخانه مي باشد. در مورد ماشين آلات داخلي در صورت لزوم پيش فاكتور گرفته مي شود وقيمتها بر اساس تحويل در درب كارخانه مي باشد.

ب: تجهيزات از قبيل قالبها، ابزار كار وغيره درج گردد.

ج. هزينه نصب وراه اندازي ماشين آْلات در جدول مشخص شود.

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

مشخصات فني

كشور سازنده

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل(هزار ريال)

برق مصرفي

ظرفيت

ريالي

ارزي

1

2

3

4

5

دستگاه ساب نواري

دستگاه پرس

دستگاه پرس قديمي

دستگاه ويبره

سيلاد ذخيره و سيمان

32 آمپر

25 آمپر

25 آمپر

25 آمپر

-

 

ايران

ايران

ايران

ايران

ايران

1

1

1

1

1

 

 

000/000/700

000/000/700

000/000/250

000/000/400

000/000/300

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

ساعت اسپرت Tissot 1565

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 39.000 تـومـان

ادکان وود سیلور

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 43000 تـومان

آموزش حروف فارسی بالابالا

 

خـريد پستي >> قيمت فقـط : 79000 تـومان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات