X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

انبارداری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط ۵۵ درصدهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد

 به همین جهت است که مؤسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد خواهد بود . موجودی های انبار با ید در محلهای محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به ان در موقع لزوم به آسانی میسر باشد. و اقدام راکد وزائد و ناباب انبار با رؤسای مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلامی که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته مطمح نظر انبار دار قرار گیرد .

 

مسؤلیت انبارداری را نباید در اختیار اشخاص نا وارد به انبارداری مانند سرکارگر یا سرپرست کارگاه محول نمود .

بنابراین در امور تدارکات انبارداری و امور مربوط به ذخایر و انبار کردن باید اهمیت بسیاری داده شود .

۲-۱ تعاریف

 تعریف انبارداری :

عبارت از دریافت جنس یا کالا از خارج  ( از قسمتهای مختلف شرکت ، یادیگران از خارج شرکت ) و نگهداری آنها با توجه به قوانین انبارداری که باعث سهولت در تحویل دادن  ( صدور ) و تحویل گرفتن ( ورود ) با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز باشد و رسانیدن اجناس و کالاهای مورد نیاز قسمتها یا خریداران به آنها در حداقل وقت ممکن براساس مدارک و ضوابط قانونی .

 

تعریف کمک انباردار :

کمک انباردار کسی است که علاوه برمهارت کار انبار می تواند از عهده کنترل کالاهای ورودی به انبار ، جابجایی و چیدن آنها ، انبار گردانی ، دادن اطلاعات به واحد سفارشات و تحویل کالاهای امانی و رعایت اصول و مقررات انبارداری بر آید .

 

تعریف جابجایی :

جابجایی عبارت است از ؛ فعالیتی که از زمان ورود کالا به انبار و قرار گرفتن در جای مناسب تا زمان خروج کالا از انبار انجام می شود .

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار :

منظور از سیستم اطلاعاتی اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین نظارت بر کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات برطبق روش منطقی و سیستماتیک  می باشد . یا به عبارت دیگر روشی است منطقی که میتوان کالای مورد نیاز تهیه و نگهداری نمود .

تعریف شرکت سهامی (corporations ) :

طبق ماده ۱ قانون تجارت : « شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤلیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سرمایه آنها می باشد » .

تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate  corpora tion ) :

شرکتی که تمام سرمایه آنها در مواقع تأسیس توسط مؤسسین تأمین می گردد .

تعریف استعلام بها :

استعلام بها فرمی است که مأمور خرید مؤسسه با ارئه آن به چندین فروشنده               ( معمولاً حداقل ۳ فروشنده ) نسبت به اخذ بهای فروش آنها اقدام می نماید . این فرم معمولاً شامل کلیه مشخصات کالا ، تعداد ، بهای واحد ، نشانی فروشنده ، مدت اعتبار استعدام ، محل مهر و امضاء فروشنده و سایر شرایط مانند نحوه محل می باشد .

 

 

تعریف انبار :

 انبار به محل یا فضایی گفته می شود که براساس یک سیستم طبفه بندی صحیح ، مواد اولیه ، کالای نیم ساخته ، محصول ساخته شده و با فرآیند های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری می شود .

 1. چیدن کالا
 2. پس از دریافت و تحویل گرفتن کالا یا اجناس و صدور رسید انبار به چیدن کالا در جای مناسب طبق اصول و روال خاصی می باشد .این اصول عبارت است :

الف تعیین محل قرار دادن کالا ( انبار قفسه طبقه ردیف )

ب چیدن و انبار نمودن کالا

ج تهیه کارت شناسی کالا و نصب آن بر روی اجناس .

الف تعیین محل قرار دادن کالا ( انبار قفسه طبقه ردیف )

یکی از راههای بالا بردن راندمان و ایجاد نظم و کاهش هزینه ها و ضایعات و به حداقل رساندن زمان ، چیدن صحیح کالا می باشد . به چیدن و نگهداری کالا در انبار در یک محل خاص صفافی گفته می شود .

یکی از متداولترین شیوه و تنظیم و نگهداری روش ، که کدبندی کردن محل ، قفسه ، راهرو و طبقات است ؛ که در مؤسسات بزرگ به خود انبار تعلق گرفته می شود .

 

بهترین عوامل قرار گرفتن کالا در انبار

 1. میزان تقاضا یا مصرف کالا
 2. محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار
 3. وجه تشابه
 4. امکانات و تجهیزات انبار
 5. خصوصیات فیزیکی
 6. خصوصیات کیفی کالا
 1. میزان تقاضا یا مصرف کالا :

منظور از مصرف یا میزان ارسال کالامی باشد . که به طور کلی می توان به سه دسته پر مصرف ، متوسط مصرف و کم مصرف تقسیم نمود . که بهتر است کالای پر مصرف نسبت به دو نوع دیگر در دسترس باشد .

 

 1. محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار :

هنگام قراردادن کالا در انبار باید به محل و موقعیت ساختمان انبار ، ظرفیت مفید و قابل استفاده ، وجود ستونهای داخل انبار، درب های ورودی و خروجی انبار ، تهویه و نورگیری و شکل ظاهری انبار ، ارتفاع و ابعاد مختلف انبار و غیره توجه نمود .

 

 

 1. وجه تشابه :

یکی دیگر از عوامل ، تشابه یا تشابه مصرف کالا می باشد . مثلاً اجراء موتور در یک قسمت و اجراء روشنایی در قسمت دیگر که دراین تشابه مصرف را می رساند . ویا آچارها در یک قسمت و لوله ها در قسمت دیگر که این خود تشابه کالا ها را می رساند . لذا قرار گرفتن اقلام مشابه وهم مصرف در کنار هم باعث کوتاهی مسافت ، کاهش خستگی ، تسهیل در دسترسی به موقع و فراهم سازی کالا در پاسخگویی به درخواستها می گردد.

 

 

 

 1. امکانات و تجهیزات انبار :

یکی دیگر از عوملی که در تعیین محل قرار دادن کالا مؤثر است : امکانات و تجهیزات موجود در انبار می باشد . این تجهیزات شامل ؛ وسایل حمل و نقل داخل انبار و سایر تجهیزات انبار .

 

 1. خصوصیات فیزیکی :

یکی دیگر از عوامل در تعیین محل قرار دادن کالا خصوصیات فیزیکی می باشد .

 

 1. خصوصیات کیفی کالا :

این خصوصیات شامل : کالا فاسد نشدنی ، قابل انفجار ، سمی بودن و گران قیمت می باشد .

 

ب : چیدن و انبار نمودن کالا :

برای چیدن کالا در انبار باید به نکاتی توجه کردکه عبارتند از :

الف : در چیدن کالا در انبار حتی الامکان اجناس را نباید پخش چید . بلکه بیشتر از ارتفاع بجای سطح ، استفاده کرد . آن هم به وسیله قفسه بندی یا با استفاده از پالت کالا ها را بر روی هم قرار داده تا حد مجاز استفاده از ارتفاع رعایت حداقل فاصله ۶ سانتی متری از سقف می باشد .

ب : بعضی از اقلام مانند : قطعات فلزی را می توان بدون صدمه دیدن در محیط آزاد انبارکرد .

ج: طول وعرض قفسها باید متناسب با اندازه اجناس باشد .

د: انبار کردن قفسه ها باید متناسب با وسایل جابجایی و حمل ونقل درنظر گرفته شود . برای مثال : برای انبارهایی که فقط قفسه دارند ، و هیچ گونه تجهیزات حمل و نقل استفاده نمی شود . فاصله آنها باید به اندازه دونفر که به راحتی عبور کنند باشند .

ذ : بعضی از اجناس مصرف فعلی دارند مانند ضدیخ که بعد از زمستان که باید آن را جابجا نمود تا استفاده بیشتری از فضای انبار شود .

ر : در خصوص کالاهایی که باید پیمانه ، وزن و یا متر شوند حتی الامکان باید در نزدیک محل اندازه گیری باشند .

 

ج: تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر روی اجناس :

هر انبار ، دارای دو نوع کارت است :

اول : کارت کوچک ( کارت قفسه ) :

کارت کوچک انبار در بالای قفسه  یا روی هر یک از اجناس نصب می شود . و دارای مشخصات زیر ا ست .

 1. نام کالایی که کارت مربوط به آناست .
 2. شماره جنس و نوع کالا
 3. موجودی حداقل و حداکثر
 4. واحد مقدار
 5. مقدار متضمن تاریخ وارده و صادره و موجودی

 

 

دوم کارت بزرگ

کارت بزرگ دارای مشخصات زیر است .

 1. شماره برگ که در موقع مصرف ویژگیهای بعدی به ترتیب به برگ داده می شود .
 2.  شماره جنس
 3. مشخصات کامل جنس
 4. واحد مقدار
 5. موجودی حداقل و حداکثر
 6. شماره ردیف و ثبت ورود و خروج مربوط به کارت
 7. فروشنده
 8. اطلاعات مربوط به ورود کالا با تفکیک تاریخ و مقدار و مبلغ
 9. اطلاعات مربوط به خروج کالا با تفکیک تاریخ و مقدار و مبلغ
 10. اطلاعات مربوط به موجودی کالا

بطوری که در بالا ذکر شده است روی هر یک از اجناس موجود در انبار و هر نوع کالا که دارای شماره و طبقه بندی می باشد . با کارت کوچک انبار نصب می شود و انباردار شخصاً با کمک انباردار ورود و خروج و موجودی هر جنس را از حیث تعداد با ذکر تاریخ در آن ثبت می کند .

کارتهای بزرگ به منزله دفتر حساب جنسی کالا می باشد . بنابراین باید با دقت نگهداری شود از نقل و انتقال بی مورد آن خودداری شود . و کارت بزرگ علاوه براین که دارای مزایای کارت کوچک انبار می باشد . اسم فروشنده و بهای جنس خریداری شده را نیز تعیین می کند. و به ترتیب شماره کارت که برمبنای شماره بندی کالا است بایگانی می شود.

 1. مراحل انبار داری :

با توجه به توضیحات داده شده انبار داری در ۳ مرحله انجام می گیرد که عبارتند از :

 1. مرحله در یافت یا تحویل گرفتن کالا
 2. مرحله نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار ( انبار کردن )
 3. مرحله صدور یا تحویل دادن کالا به خارج از انبار

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر